Eğitim Bilimleri Dersleri İçerik Klavuzu
Bu sayfada Eğitim Bilimleri formasyon derslerinin sıralamalı bir şekilde içerik klavuzunu takip edebilirsiniz.Ders sıralamalarını dikkate almanız mühim değildir.Hangi derse çalışacağınıza siz karar veriniz ve uygun metodunuzu oluşturarak çalışınız.Lakin benim yazılarımı takip ediyorsanız eğer konu sıralamasını göz önüne almanızı tavsiye ediyorum.

Program Geliştirme

 1. Eğitim, Formal Eğitim, İnformal Eğitim, Öğretim, Öğretme ve Öğrenme
 2. Eğitim İşlevleri
 3. Sistem Olarak Eğitim
 4. Türk Eğitim Sistemi
 5. Program ve Program Türleri
 6. Program Geliştirme – Eğitim Programının Taşıması Gereken Özellikler
 7. Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
 8. Program Geliştirme – Felsefenin Alanları
 9. Program Geliştirme – Felsefi Akımları
 10. Program Geliştirme – Eğitim Felsefeleri
 11. Program Tasarımı
 12. Program Tasarım Modelleri A – Konu Merkezli Program Tasarımları
 13. Program Tasarım Modelleri B – Öğrenen Merkezli Program Tasarımı
 14. Program Tasarım Modelleri C – Problem(Sorun) Merkezli Program Tasarımı
 15. Program Tasarımının İlkeleri
 16. Program Geliştirme Modelleri
 17. Program Geliştirme Sürecinde Hazırlık Aşamaları
 18. Hedeflerin Belirlenmesi(Hedef – Amaç – Kazanım)
 19. Bilişsel Alan Basamakları(Bloom)
 20. Duyuşsal Alan Basamakları(Krathwohl)
 21. Psikomotor Alan Basamakları(Grobman)
 22. Hedeflerin Davranışa(Kazanım) Dönüştürülmesinin Sebepleri
 23. İçerik ve İçerik Düzenleme İlkeleri
 24. İçerik Düzenleme Yaklaşımları
 25. Belirtke Tablosu
 26. Eğitim Durumları (Öğrenme – Öğretme Süreci)
 27. Eğitim Durumlarıyla İlgili Değişkenler
 28. Sınama Durumları(Ölçzme İşlemleri)
 29. Değerlendirme Türleri
 30. Programın Denenmesi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 31. S. Ertürk’e Göre Program Değerlendirme Yaklaşımları
 32. Eğitim Öğretimde Planlama
 33. Yeni İlkokul Programının ÖzellikleriSınıf Yönetimi

 1. Sınıf Yönetimi
 2. Sınıf Yönetiminin İlkeleri
 3. Sınıf Yönetiminin Boyutları
 4. Sınıf Yönetimi Modelleri
 5. Sınıf Yönetimi Yaklaşımları
 6. Sınıf Yönetiminde Öğretmen Davranışları
 7. Öğretmen Tipleri
 8. Öğrenci Tipleri ve Özellikleri
 9. Sınıf Kurallarının Belirlenmesi
 10. Sınıf İçi İletişim
 11. Sınıf İçi Disiplinin Sağlanması İçin ve İstenmeyen Davranışları Ortaya Çıkmasını Engellemek İçin Yapılacak Uygulamalar
 12. Ortaya Çıkan İstenmeyen Davranışlara Müdahale Yolları
 13. Sınıfta Disiplin Sağlama – Disiplin Yaklaşımları
 14. Disiplin Modelleri
 15. Sınıf İçi İletişim
 16. Sınıf İçi İletişimde Uygun Olmayan Rol Modelleri
 17. Sınıf İçi Fiziksel Düzenleme
 18. Sınıfta Yerleşim Düzeni

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 1. Öğretim Materyallerinin Yararları
 2. Materyal Tasarlama Süreci
 3. Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri
 4. Öğretim Araç ve Gereçlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler
 5. Yaşantı Konisi
 6. Eğitimde Kullanılan Araç-Gereçler
 7. Görsel Tasarım Türleri ve Tasarım Öğeleri
 8. Tasarım İlkeleri

Gelişim Psikolojisi

 1. Gelişim Psikolojisi ve Gelişim Alanları
 2. Gelişim Psikolojisinin En Temel Kavramları
 3. Gelişim Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri
 4. Gelişim Psikolojisi Araştırma Desenleri
 5. Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları
 6. Gelişimi Etkileyen Faktörler
 7. Gelişimin İlkeleri
 8. Biyolojik Gelişim
 9. Biyolojik Gelişim Aşamaları
 10. Biyolojik Gelişim Görevleri
 11. Bilişsel Gelişim
 12. Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı
 13. Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı – Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler
 14. Evrelerin Genel Özellikleri
 15. Piaget – Duyu Devinim Evresi (0 – 2 Yaş)
 16. Piaget – İşlem Öncesi Evre (2 – 7 Yaş)
 17. Piaget – Somut İşlemler Evresi (6 – 12 Yaş)
 18. İşlem Öncesi ve Somut İşlem Şemalarının Karşılaştırılması
 19. Piaget – Soyut İşlemler Evresi (11 – 18 Yaş)
 20. Ergen Benmerkezciliği
 21. Vygotsky Bilişsel Gelişim Kuramı
 22. Dil Gelişimi
 23. Kişilik Gelişimi
 24. Freud – Yapısal Kişilik Kuramı
 25. Freud – Topografik Kuram
 26. Freud – Psikodinamik Kuram
 27. Ego Savunma Mekanizmaları
 28. Freud – Psikoseksüel Kuram
 29. Erikson Psikososyal Kişilik Kuramı
 30. Erikson Psikososyal Kuram Özeti
 31. Marcia’nın Kimlik Statüleri
 32. Bağlanma Kuramları
 33. Ahlak Gelişimi
 34. Piaget – Ahlak Gelişimi
 35. Kohlberg – Ahlak GelişimiÖğrenme Psikolojisi

 1. Öğrenme Psikolojisi
 2. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler – Öğrenenle İlgili Faktörler
 4. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler – Öğrenme Yöntemiyle İlgili Faktörler
 5. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler – Öğrenme Malzemesiyle İlgili Faktörler
 6. Davranışçılar VS Bilişselciler
 7. Tepkisel Koşullanma(Klasik Koşullanma)
 8. Öğrenme İlkeleri
 9. Birleşik Koşullanma VS Üst Düzey(Dereceli) Koşullanma VS Duyusal Ön Koşullanma
 10. Tepkisel Koşullanmayı Ortadan Kaldırma Yöntemleri
 11. Garcia Etkisi: Olumsuz Tat Koşullanması
 12. Klasik Koşullanma Ek Bilgiler
 13. Watson’un Bitişikliği İle İlgili Temel Kavramlar
 14. Guthrie’nin Öğrenme Kuramı(Guthrie Bitişiklik Kuramı)
 15. Watson VS Guthrie
 16. Bağlaşımcılık/Çağrışım Yolula Öğrenme/Araçsal Koşullanmayla İlgili Temel Kavramlar
 17. Edimsel Koşullanma
 18. Pekiştirme – Pekiştireç
 19. Edimsel Koşullanmada Ceza
 20. Pekiştireç Türleri
 21. Pekiştirme Tarifeleri
 22. Premack İlkesi(Büyükanne Kuralı) – Koşullu Anlaşma
 23. Edimsel Koşullanmanın Diğer Kavramları
 24. Kaçma – Kaçınma – Davranışta Kontrast – Psikolojik Tepkisellik
 25. Amaçlı Davranışçılığın Temel Kavramları(Tolman)
 26. Sosyal Öğrenme Kuramı(Bandura)
 27. Sosyal Öğrenme Kuramının İlkeleri
 28. Bandura’ya Göre Pekiştirme Nedir?
 29. Gestalt Öğrenme Kuramı
 30. Kavrama Yoluyla Öğrenme/İç Görüsel Öğrenme(Köhler)(Gestalt Öğrenme)
 31. Bilgi İşleme Kuramına Göre Öğrenme Süreci(Gagne – Miller)
 32. Bilgi İşleme Kuramının Temel Kavramları

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 1. Öğretim İlkeleri
 2. Öğretim Stratejileri – Sunuş Yoluyla Öğretim
 3. Öğretim Stratejileri – Buluş Yoluyla Öğretim
 4. Öğretim Stratejileri – Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretim
 5. Öğrenme, Öğretme Yaklaşımları – Yapılandırmacılık
 6. Çoklu Zeka Kuramı(Gardner)
 7. İş Birliğine Dayalı Öğrenme(Kubaşık – Kooperatif Öğrenme)
 8. Öğretim Durumları Modeli(R. Gagne)
 9. Temel Öğretim Modeli
 10. Tam Öğrenme Modeli
 11. Okulda Öğrenme Modeli
 12. Proje Temelli Öğrenme Modeli(J. Dewey – Bruner – Kilpatrick)
 13. Problem Dayalı Öğrenme Modeli(J . Dewey)
 14. Beyin Temelli Öğrenme(Caine & Caine)(Hebb)
 15. Yaşan Boyu Öğrenme(Chapmen – J. Dewey)
 16. İnternet Tabanlı Öğretim
 17. Uzaktan Öğretim Modeli
 18. Basamaklı Öğrenme Modeli(K. Nunley)
 19. Kuantum Öğrenme
 20. Aktif Öğrenme
 21. Etkili Öğretim Modeli(Slavin)
 22. 5E ve 7E Modeli(R. Bybee)
 23. 3E Modeli – Öğrenme Halkası(Karplus – Piaget)
 24. Yaşantısal Öğrenme Modeli(Kolb) – Kolb Stilleri
 25. Dunn&Dunn Öğrenme Stillerini Etkileyen Faktörler
 26. Gregorc’un Öğrenme Stilleri
 27. Öğrenme Stratejileri
 28. Öğretmenin Yöntem Seçmesini Etkileyen Faktörler
 29. Anlatım
 30. Örnek Olay
 31. Gösterip-Yaptırma Yöntemi
 32. Problem Çözme Yöntemi
 33. Tartışma Yöntemi
 34. Vızıltı(Buzz) Grupları
 35. Kolegyum
 36. Zıt Panel
 37. Münazara(Savlı Tartışma)
 38. Çalıştay(WorkShop – Düşünme Atölyesi)
 39. Brifing(Anlatım Tekniği)
 40. Sempozyum(Çok Oturumlu Seans)
 41. Konferans(Anlatım Tekniği)
 42. Çember Tekniği
 43. Seminer
 44. Sokratik Tartışma
 45. Sokrat Semineri
 46. Panel
 47. Açık Oturum
 48. Forum
 49. Fikir Taraması
 50. Arama Konferansı
 51. Komisyon
 52. Demeç(Anlatım Tekniği)
 53. Nutuk(Söylev)(Anlatım Tekniği)
 54. Öğretim Teknikleri
 55. Gezi
 56. Gözlem
 57. Deney(Laboratuvar Tekniği)
 58. Gösteri
 59. Rol Oynama
 60. Drama(Doğaçlama Canlandırması)
 61. Konuşma Halkası
 62. İstasyon(Çoklu Zeka Uygulaması)
 63. Beyin Fırtınası(Osborn)
 64. Altı Şapkalı Düşünme(Edward De Bono)
 65. Altı Ayakkabılı Uygulama(Edward De Bono)
 66. Mikro Öğretim
 67. Benzetim(Simülasyon) – Gerçeğe Yakın Yapay Ortam
 68. Görüş Geliştirme(Serbest Kürsü)
 69. Sergi
 70. Görüşme(Mülakat)
 71. Ev Ödevi
 72. Tarihsel Empati
 73. Müze Eğitimi
 74. Güç Alanı Analizi(SWOT Analizi)
 75. Soru-Cevap Tekniği
 76. Bireyselleştirilmiş Öğretim(Keller Planı)
 77. Programlı Öğretim
 78. Bilgisayar Destekli Öğretim
 79. Tutor Destekli Öğretim(Özel Ders)
 80. Kavram Öğretim Teknikleri
 81. Balık Kılçığı(Neden-Sonuç Diyagramı)
 82. Kavram Haritaları(NOVAK)
 83. Örümcek Harita
 84. Akış Çizgisi
 85. Zincir Kavrama Haritası(Olaylar Zinciri)
 86. Sınıflama Haritası
 87. Zihin Haritası(Beynin İsveç Çakısı)
 88. Kavram Ağları(Semantik Ağ)
 89. Yapılandırılmış Grid
 90. Vee Diyagramı(Gowin)
 91. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
 92. Kavramsal Değişim Metinleri
 93. Kavramsal Karikatür(Konuşma Balonu – Çizgi Karakter)
 94. Kelime İlişkilendirme(Kavramsal Çağrışım)
 95. Kavram Çarkı Diyagramı
 96. Tahmin – Gözlem – Açıklama (TGA Diyagramı)
 97. Anlam Çözümleme Tablosu(Kavram Karşılaştırma Tablosu)
 98. Çalışma Yaprakları(Çoklu Zeka Uygulaması)
 99. Tekzip(Çürütme Metinleri)
 100. Kartopu
 101. Tereyağ-Ekmek
 102. Top Taşıma(Rulman)
 103. Sandviç
 104. Akvaryum
 105. Köşeleme
 106. Analoji(Benzetim)/Metafor
 107. Eğitsel Oyun(Hızlı Tur)
 108. Dedikodu
 109. Buzkıran Tekniği
 110. Öğrenme Galerisi
 111. Öykü Oluşturma – Öykü Tamamlama
 112. Arkası Yarın
 113. Pazaryeri
 114. Bilişsel Çıraklık
 115. İş Başında Eğitim
 116. Pareto Diyagramı(Problem Çözme Tekniği)
 117. Kart Gösterme(Mini Görüş Geliştirme)
 118. Mahkeme
 119. Doğru mu? Yanlış mı?
 120. Burada Herkes Öğretmen
 121. PHİLLİPS 66
 122. Akrostiş
 123. Hazineyi Bul
 124. Kart Eşleştirme
 125. Yapılandırılmış Grid
 126. Beyin Eseri
 127. Düşünme Becerileri

Ölçme ve Değerlendirme

 1. Ölçme Değerlendirme – Temel Kavramlar
 2. Ölçme – Değerlendirme – Ölçme Sonucu(Ölçüm) – Ölçüt – Ölçme Kuralı
 3. Doğrudan Ölçme – Dolaylı Ölçme – Türetilmiş Ölçme
 4. Ölçekler
 5. Değerlendirme Türleri
 6. Amacına Göre Değerlendirme
 7. Hata Türleri
 8. Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler
 9. Kullanışlılık(Maliyet)
 10. Geçerlik(Amaç)
 11. Güvenirlik(Sonuç)
 12. Geçerlik ve Güvenirlik Sorularında Ne Yapacağız?
 13. Güvenirliğin Temel Kavramları
 14. Güvenirliği Arttıran Ya da Azaltan Etmenler
 15. Güvenirlik – Geçerlik Arasındaki İlişki
 16. Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Test Tekrar Test
 17. Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Paralel Test(Eş Değer Formlar) Yöntemi
 18. Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Testi Yarılama(Eşdeğer Yarılar) Yöntemi
 19. Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Kuder – Richardson Yöntemi
 20. Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Cronbach Alpha Yöntemi
 21. Stadart Hata
 22. Geçerlik Türleri – Kapsam Geçerliliği
 23. Geçerlik Türleri – Ölçüt Geçerliliği(Uygunluk Geçerliliği – Yordama Geçerliliği)
 24. Geçerlik Türleri – Yapı Geçerliliği
 25. Geçerlik Türleri – Görünüş Geçerliliği
 26. Geçerlik Türleri – Sonuçsal Geçerlilik
 27. Ek Bir Bilgi
 28. Klasik(Geleneksel) Ölçme Değerlendirme Araçları
 29. Çağdaş Ölçme Araçları
 30. Puanlama Araçları
 31. Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçları

Rehberlik ve Özel Eğitim

 1. Eğitim ve Rehberlik
 2. Öğrenci Kişilik Hizmetleri
 3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Nedir?
 4. Rehberliğin Temel İlkeleri
 5. Rehberliğin Temelleri
 6. Özel Eğitim Hizmetleri
 7. Özel Eğitim İlkeleri
 8. Özel Eğitim Uygulamaları – Kaynaştırma Eğitimi
 9. Özel Eğitimde Tanılama ve Yönlendirme Süreci
 10. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) Nedir?
 11. Rehberlikte Hizmet Alanları
 12. Rehberlik Modelleri – Mesleki Yardım Süreci Olarak Rehberlik(Parsons Modeli)
 13. Rehberlik Modelleri – Eğitimle Kaynaştırılmış Model(Brewer)(Tamamlayıcı Model)
 14. Rehberlik Modelleri – Klinik Model(Özellik – Faktör Kuramı)(Williamson)
 15. Rehberlik Modelleri – Karar Vermeye Yardımcı Model
 16. Rehberlik Modelleri – Gelişimsel Model
 17. Geleneksel Model İle Gelişimsel Modelin Karşılaştırılması
 18. Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları
 19. Birey Sayısına Göre Rehberlik
 20. Kurumlarına Göre Rehberlik
 21. Temel İşlevlerine Göre Rehberlik
 22. Öğretim Kademelerine Göre Rehberlik
 23. Problem Alanlarına Göre Rehberlik
 24. Mesleki Danışma Kuramları – Mesleki Gelişim Sürecinin Basamakları
 25. Mesleki Danışma Kuramları – Gingzberg ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramı
 26. Mesleki Danışma Kuramları – Super’ın Benlik Kuramı
 27. Holland’ın Kişilik Kuramı
 28. Roe’nun İhtiyaçlar Kuramı
 29. Bireyi Tanıma Teknikleri
 30. Çatışma ve Çatışma Çözme Yöntemleri
 31. Psikolojik Danışma Kuramları
 32. Rehberlikte Örgütlenme Sistemi

Eğitim Bilimleri Dersleri İçerik Klavuzu” üzerine 34 düşünce

 1. 81duzce

  kardeşim ben de bu kpss sürecinde siteni 1 aydır ara ara takip ediyorum. bu siteden çok faydalandım. arada bir reklamlara da tıkladım ama sen yine de hakkını helal et 🙂 başarılar dilerim.

  Cevapla
  1. Gencay Yazar

   Bu sitedeki her not el emeği göz nurudur.Sen bin kere faydalan yeter ki, reklamı batsın.Bu emek site açıldığı andan itibaren helaldir.

   Cevapla
 2. zizi

  Allah razı olsun…Ne diye bilirimki şu devirde kimse kimsenin iyi olmasını istemezken bencillik hat safhadayken bunları paylaşıp bizlere sunmuşsunya Allah razı olsun eline gözüne beynine emeğine sağlık Seni en iyi mevkilerde görmek dileğiyle sağol arkadaşım.Hakkını helel et.Allah hepimizin yardımcısı olsun.

  Cevapla
  1. Gencay Yazar

   Teşekkür ederim…
   Kardeşim el emeği göz nuru emek var bu notlarda ama bu iltifatı hak edecek bişey yaptığımı düşünemiyorum.Hakkım bu site açıldığı andan itibaren helaldir.Yeter ki, bu site İYİ ve HAK eden insanlara bin faydalı olsun, gönlümden geçen duam budur.

   Allah hepimizin her yolda yardımcısı olsun…

   Cevapla
 3. suskun

  kardeşim siteni son günlerde farketmiş olsam da, büyük emek harcayarak tutmuş olduğun notlarından faydalandım. sınava girmeden bir teşekkürü borç bildim. umarım arzu ettiğin puanı alır ve istediğin yere yerleşirsin kardeşim. başarılar dilerim.

  Cevapla
  1. Gencay Yazar

   Teşekkür ederim güzel kardeşim.Allah hepimin yar ve yardımcısı olsun.İnşallah hallederiz.

   Cevapla
  1. Gencay Yazar

   Kontrol etmedim ama iyi diyelim iyi olsun kardeşim 🙂 Tam sonuç alınca yazarım platforma.

   Cevapla
 4. gülşah

  o kadar güzel bir site ki ALLAH bin kere razı olsun..sınava evde hazırlanan biri olarak bana çok yardımı dokundu.kitaptan okumak yerine burdan okuyup notları yazıyorum.cok cok teşekkür ederim 🙂

  Cevapla
 5. eyüp

  hocam selam notlara kısaca göz attım ALLAHIN RAHMETİ üzerine olsun 🙂 gerçekten çok güzel eline emegine saglık ALLAH razı olsun senden . bide hocam türkçe notları yokmuydu ? göremedim 🙂 şimdiden teşekkürler

  Cevapla
  1. Gencay Yazar

   Çok teşekkür ederim güzel kardeşim.Allah’ın rahmet ve bereketi cümle alemin üzerine olsun.Sağolasın.
   Sitede paylaşmaya değer Türkçe notlarım yok.O yüzden mazur görün.
   Selametle…

   Cevapla
 6. Yesim

  Kimsenin günahını bile vermediği devirde bu güzel notlarını bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.

  Cevapla
  1. Gencay Yazar

   Teşekkür ederim Yeşim Hanım.
   Aman bırakın insanlar sevabını esirgerken, hiç yoktan günahlarınıda bizden esirgesinler…

   Cevapla
 7. Alptuğ TURAN

  gardaş varolasın helal olsun kpss için faydalanmanın yanında formasyon derslerinde de birebir
  çok teşekkür ederim. Allah emeğinin karşılşığını kat kat verir İnşalah

  Cevapla
   1. olumsuz pekiştirme

    Herbirinize,herikinize,Hepinize helal olsun. Aslında kpss sınav çalışanları ülke genelinde örgütlense,dernek kursa,dernekleşse. Bir nevi sendikalaşmak gibi yani.. kongreler düzenleyip bildiriler yayınlasa.. olmaz mı acaba? mesela bilidiri de deseki: eyyyy ösym biz google’muyuz. her önüne geleni soruyorsun. bu nedir böyle konuların bir sınırı olmalı bir yerde başlayıp bir yerde bitmeli. TARİH dersini ele alıyorsun tarihle ilgili aklınıza gelebilecek herşey potansiyel bir soru özelliği taşıyor..ayastafenos antlaşmasının maddelerinden tut at bakıcısına kadar, islam öncesi türklerdeki anav kültüründen tut 1869 maarifi umumiye nizamnamesine kadar…bi sınırı olmalı. çok geni çok sonra coğrafya sonra hukuk bilgisi sonra anayasa .yav anayasadan soracağın toplam 3 -4 soru ama anayasayı yalayıp yutturuyorsun millete nerden gelebileceği belli değilki mecburen herkes herşeyine varana kadar çalışmak zorunda hissediyor kendisini böyle bir manyaklık varmı yav.türkçesi matematiği derken bir de g. tlerinden element uyduruyorlar mantık sorusu diye bir sorular soruyorlar ee sonra matematik geometri bitmedi devammmm eğitim bilimleri başlı başın koca bir külliyat abi . birde ö.ab.t var. GENÇAY BEY KARDEŞİM DERNEKLEŞSİN BU KPSS ÇALIŞANLARI,SENDİKALAŞMA TARZI BİR YAPILANMAYA GİTSİNLER, SINAV YAPILMASIN DEMİYORUM (o da ayrı bir konu ama şimdi sırası değil) yapılsa bile bi çeki düzen verilsin. BÖYLE OLMAZKİ. allah aşkına şu başlığa bir bakarmısın: ” TÜRKİYE VE DÜNYA İLE İLGİLİ GENEL, GÜNCEL, SOSYAL,EKONOMİK KONULAR” vay babam vay vay babam vay. hem türkiye olacak hem dünya olacak hem güncel olacak hemde genel olabilecek yani. öyle yapmayın bide… herneyse kardeşim

    Cevapla
    1. Gencay Yazar

     Kardeşim,
     Lüzumlu konularda sendikalaşmayı geçin oturup konuşmaktan aciz olan bu yığın, ömrün bir dönemi için gelip geçici bir konu olan KPSS sınavına özel bahsettiğiniz hayali sendikalaşmayı ne kadar ciddiyetle ayakta tutabilir. İşini gören birdaha (kaba tabirle)şeyine takar mı? Şahsen bu konuda bende umursayacağımı sanmam.

     KPSS konusunda, milletin ve devletin kritik noktalarına yapılan atamalarda segilenen saçmalığa karşıyım. Aksi halde hayatında hiçbir varlık gösteremeyecek yüzdeliği yüksek olan yığınların filanca kurumda maaş odaklı hayatlarını feda etmeleri için talip oldukları devlet kapısına alımlarında bu tarz bir sınav yeterlidir diye düşünüyorum. Lakin bu saçmalığı sen öğretmenlik gibi kutsal bir göreve uygularda bu kutsaliyeti aşalarcasına vaziyette bir liyakatın önplanda olmadığı memurun seçildiği yöntemle eşdeğer bir yöntemle seçersen! o kutsaliyeti ayaklar altına almış, o mesleğe olan saygıyı yerle yeksan etmiş olursun!

     Yeri ve zamanında pozitif ayrımcılık yapamayan bir devlette olacak tek ve kesin şey, tıpkı kurtlar sofrasına bırakılmış bir kuzu gibi cahil halk yığınlarının yobaz ellerine milletin kaderini ve kültürünü bırakmak olacaktır. Kastettiklerim MEB’de öğretmenim diye geçinen yüksek orandaki kara cahil ordusunda tezahür etmiştir, etmektedir ve ne yazık ki böyle devam ederse edecektirde.

     Bunlar benim düşüncem… Kuvet, cehaletin elindeyken elinden geleni ardına komadı. Hatta taktir edilesi bir şekilde yaptığının hakkını sonuna kadar verdi… Eğer kuvvet bende olursa elimden ilk gelen bu düşünceden çıkarılacak sonucu uygulamak olurdu…

     Hayırlısı diyelim…

     Selametle kardeşim…

     Cevapla
 8. olumsuz pekistirec

  Haklisin hemde cok. Osym sanki gunah cikartir ve kendini savunurcasina adaylara 2011 yilinda bir soru yöneltmis.” Biz ne yapalim arkadaslar sartlar bunu gerektiriyor” der gibi bir soru bu.. Lutfen soruyu inceleyebilirmisin.osym resmi web sayfasi 2011 yili egitim bilimleri sorulari 47.soru.

  Cevapla
 9. olumsuz pekistirec

  Ayni osym yine 2011 yilinin 55.sorusunda da özūr dilemeye öz elestiri yapmaya devam etmis. Birde bu soruya bakabilirmisin? 🙂

  Cevapla
 10. Math-mazell

  Çok beğendim ama geç farkettim bu yüzden üzgünüm. Aylardır bu siteyi ariyormuşum meğer.çok teşekkürler. Bu arada baya reklam yaptım. Allah razı olsun

  Cevapla
  1. Gencay Yazar

   Olur mu? Bak kaç gün sana amade… Ha bu platformun o kadar şaşalı olduğunu sanmıyorum ama bu süreyi bulamayanda vardır diye düşünüyorum. Hiç can sıkma. Allah ne verdiyse yola devam.

   Cevapla
 11. Humeyra

  Sen ne iyi bi adamsın. Rabbim hakkında hayırlısını versin. eline,emeğine sağlık notlar çok iyi. senin gibi insanlar az bulunur. Çok teşekkür ederim 🙂

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir