Etiket arşivi: Güvenirlik Belirleme Yöntemleri

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Cronbach Alpha Yöntemi

Her zaman testlerde doğru ve yanlış cevap net değildir.Anketler, dereceli ölçekler, “Katılıyorum, Katılmıyorum, Başarılı” vs gibi testler.

Bu tarz sınavlarda doğru ve yanlış cevap kişiye göre değişir.Bu tarz sınavların Güvenirliğini belirlemede Cronbach Alpha Yöntemi kullanılır.

Daha çok psikolojik yapıların ölçüldüğü testlerde kullanırız.

 • İlgi
 • Tutum Ölçeği
 • Kişilik Testi
 • Zeka Testi
 • Likert Tipi Ölçekler
 • Dereceli Ölçekler(Lubrik, Dereceli Puanlama Anahtarı)

Bilişsel ve duyuşsal zihin süreçlerinin araştırıldığı durumlarda kullanılır.

Ek olarak,
Cronbach Alpha katsayısı elde edilir.Bu katsayı sorular arsında uyumu gösterdiği için İç Tutarlılığı verecektir.

Yani İç Tutarlılık = Cronbach Alpha katsayısıdır.

Cronbach Alpha Yöntemi İç Tutarlılığı verir.Doğrudan İç Tutarlılığı verdiği için Dolaylı yoldan Güvenirliği verir.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Kuder – Richardson Yöntemi

KR – 20KR – 21
Ortak Noktaları

 • Doğru cevaplara 1 puan
 • Yanlış cevaplara 0 puan verilir.
 • Sorulan soruların %90-95 i cevaplanmış olmalıdır.
 • Düzeltme formülü kullanulmamalıdır.

Çoktan Seçmeli ve Doğru Yanlış testlerinde kullanılan yöntemlerdir.

Soruda verilen Çıktan Seçmeli ve Doğru – Yanlış Testi değilse KR – 20 ve KR – 21 yöntemini ele.Çünkü bu yöntemler bu iki testte kullanılırlar.

Hazırlanan testte ayrıntılı Madde Analizi yapılabildiğini söylüyorsa;

  Madde analizi,

 • Madde güçlüğü(PJ)
 • Madde ayrıcılığı(RJ)
 • Madde Varyansı
 • Puanlar

hesaplanabiliyorsa, yani Madde Analizi ayrıntılı yapılabiliyorsa ve bunlar hesaplanabiliyorsa KR – 20 kullanılmalıdır.

Verilen soruda öğretmenin ya da uzmanın ayrıntılı Madde Analizi yapamadığını söylüyorsa;

  Madde analizi,

 • Madde güçlüğü(PJ)
 • Madde ayrıcılığı(RJ)
 • Madde Varyansı
 • Puanlar

hesaplanamıyorsa gereken yöntem KR – 21 dir.

Test istatistikleri hesaplanabilir.

KR – 20 ve KR – 21 katsayıları testin İç Tutarlılığı hakkında bilgi verir.Çünkü testi Testi Yarılama yönteminde olduğu gibi bize testteki soruların uyumu hakkında bilgi verir.
Bir testte madde güçlüğü eşit değilse KR – 20 > KR – 21 dir.
Bir testte madde güçlüğü eşitse KR – 20 = KR – 21 dir.
Tek istisna budur.

 KR – 20 ve KR – 21 İç Tutarlılığı verir.Doğrudan İç Tutarlılığı verdiği için Güvenirliği dolaylı yoldan etkiler.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Testi Yarılama(Eşdeğer Yarılar) Yöntemi

Bir test önce öğrenci grubuna uygulanır.

Testi Yarılama(Eşdeğer Yarılar) Yöntemi

Test gruba uygulanır.

I. YarıII. Yarı
Soruların 1. – 3. – 5. – 7. …. numaralıları yani tek numaralıları buraya.Soruların 2. – 4. – 6. – 8. . …. numaralıları yani çift numaralıları buraya.
Uygulamadan sonra, puanlamadan önce oluşturulur.

İki yarıdan elde edilen puanlara bakacaksın.Kolerasyon yüksek ve pozitif çıkar ise Güvenirlik yüksektir demektir.

Sorular arası uyuma bakıldığı için iç tutarlığı yüksektir.Dolayısıyla Güvenirlik yüksektir.

Bu yöntem sana doğrudan İç Tutarlılığı veriyor.(Testin Yarı Güvenirliği)

Testi Yarılama(Eşdeğer Yarılar) Yöntemi, İç Tutarlılığı veriyor.Güvenirliği değil, İç Tutarlılığı verdiği için Güvenirlik hakkında yorum yapıyoruz.Yani Doğrudan İç Tutarlılığı verirken, Dolaylı yoldan Güvenirlikle ilgili bilgi veriyor.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Paralel Test(Eş Değer Formlar) Yöntemi

Paralel Test(Eşdeğer Formlar Yöntemi)

Birbirine eşdeğer olacak iki form hazırlanır.

 • Soruları farklı olacak.
 • Soru sayıları eşit olacak.
 • Sorduğu soruların kapsamları yani hedef ve davranışları aynı olacak.
 • Soruların güçlüğü eşit olacak.

işte bu nitelikleri benzer iki form olacak.

Bu soruları bir öğrenci grubuna iki farklı şekilde uygularız.

Öğrenciler
Ardarda Uygularız1 – 3 gün arayla ya da 1 haftada olabilir uygularız.
Eş değerlik katsayısı elde edilir.Tutarlık katsayısı elde ederiz.

İki formdan elde edilen puanlar karşılaştır, kolerasyon pozitif ve yüksekse güvenirlik yüksektir.

Kolerasyonu düşüren ve etkileyen faktörler?

 1. Soru sayısı eşit değilse.
 2. Kapsamlar aynı değilse.
 3. Soruların güçlükleri eşit değilse.

Yani soruların nitelikleri benzer değilse kolerasyon düşük çıkacaktır.

Paralel Test(Eş Değer Formlar) Yönemi, Eşdeğerlik ve Tutarlılığı veriyor.Haliyle doğrudan Güvenirliği veriyor.

Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Test Tekrar Test

Bir test aynı öğrenci grubuna iki defa uygulanır.

Öğrenciler
I. UygulamaII. Uygulama
1 – 3 hafta ise Tutarlılık Katsayısına bakarız.
3 – 6 hafta arası ise Kararlılık Katsayısına bakarız.
Elde edilen puanlar karşılaştırıyorsun ve aradaki kolerasyona bakıyorsun.Pozitif ve yüksek çıkmışsa bu ölçme aracı iki uygulamada da benzer sonuçlar verdiği için Güvenirliği yüksektir.

Test Tekrar Test yönteminde kolerasyonu düşüren etkenler.

 1. Unutmanın etkisi.
 2. Hatırlamanın etkisi.
 3. Sürenin uygun ayarlanamaması.
 4. Koşulların standart olmaması.
 5. Ölçülen özelliğin çabuk değişmesi.
 6. Yoruma açık ifadelerin kullanılması.

Test Tekrar Test başarı testlerinin güvenirliğini belirlemede kullanılmaz ve önerilmez.

Çünkü başarı testlerinde bizler bilgi ölçeriz.Bilgi unutulur, hatırlanır, çabuk değişir.

Test Tekrar Test, Tutarlılık ve Kararlılık katsayılarını veriyor.Haliyle Güvenirliği doğrudan veriyor.