Etiket arşivi: Bruner

Proje Temelli Öğrenme Modeli(J. Dewey – Bruner – Kilpatrick)

Soruda mutlaka ürün ya da eserden söz edilir.Öğrenciler sürecin sonunda ortaya bir ürün veya eser çıkartır.

 • Belli bir proje üzerinde derinlemesine araştırmalar, incelemeler yaparak bir şeyler üretilmesini sağlayan yaklaşımdır.
 • Araştırma, inceleme, keşfetme gibi becerileri geliştirir.
 • Ürün ve proje gerçek hayat problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar olacaktır.
 • Hem bireysel hem de ekip çalışmasıyla gerçekleştirilebilir.
 • Süreç + Ürün birlikte değerlendirilir.Ayrıca akran ve öz değerlendirme kullanılır.Bunların tamamına Tümel Öğrenme denir.
 • Süreç temellidir.
 • Rapor ve sunu vardır.
 • Disiplinlerarası bir yaklaşımdır.Diğer derslerle ilişkilendirilecek.
 • Çalışma takvimi vardır.(İşlem Zaman Çizelgesi)

Proje Tabanlı Öğrenmenin Basamakları

 1. Hedeflerin belirlenmesi.
 2. Düzeye uygun proje konularının belirlenmesi.
  —————- Yukarıdaki iki maddeyi öğretmen ve öğrenciler yapıyor.
 3. Çalışma takvimi hazırlanır.(Öğrenci hazırlar)
 4. Gerekli araştırma ve incelemeler yapılır.
 5. Proje yapılır ve ürün ortaya çıkar.
 6. Proje ürün raporu yazılır.
 7. Proje ürün raporu teknolojik araçlarla sunulur.
 8. Değerlendirme(Tümel Değerlendirme)(Akran ve öz değerlendirme formları sürecin başında dağıtılır.Çocuk nereden not alacağını bilsin.)

Proje araştırma inceleme stratejisine uygun olduğu için uygulama ve üzerinde ki kazanımlarda etkilidir.Bilgi ve kavrama düzeyinde etkisizdir.Bu yüzden bir dersin her konusunda proje kullanamaz.

Bir problemi çözmek amacıyla ürün oluşturuluyorsa bu proje tabanlıdır.

Bir probleme çözüm bulunuyorsa bu problem dayalı öğrenmedir.

Öğrenme, Öğretme Yaklaşımları – Yapılandırmacılık

Yapılandırmacılık => Oluşturma, inşaa etme

 • Bilgi, nesnel ve öğrenenden bağımsız değildir.Öznel ve öğrenin oluşturduğu yapılandırdığı bir süreçtir.
 • Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgileri eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir.
 • Ernest Van Glosersfeld, bireylerin öğrenmeyi öğrenerek yeni bilgilerin ön bilgilerle ilişkilendirilmesini önemli görerek bilginin birey tarafından içselleştirildiğini belirtir.Yani İçsel Bir Süreçtir.
 • Bilgi doğrudan öğrenciye verilmez, öğrenci bilgiyi anlamlı bir şekilde bulur, keşfede ve yapılandırır.Yapılandırmacılıkta ne öğretmen ne de öğrenciler ders anlatmaz.
 • Sınıf içi sınıf dışı etkinlikler öğrencinin üst düzey bilişsel gelişimini sağlar.
 • İş birliğine dayalı öğrenme önemli görülür.
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM TÜRLERİ
a) Bilişsel Yapılandırmacılık(Piaget, J. Dewey, Bruner)

Öğrenme denge – dengesizlik – yeniden denge üçlemesiyle ortaya çıkar.

b) Sosyal Yapılandırmacılık(Vygotsky, J. Dewey)

Öğrenci kendi kendine öğrenmeyi öğrenene kadar akranlarından, öğretmenden ve yetişkinlerden destek alabilir.

c) Radikal Yapılandırmacılık(Ernest Van Glosersfeld)

Öğrenme içsel bir süreçtir.Kimse kimseden destek almamalıdır.

Yapılandırmacı Yaklaşımda Bilgi Edinme Kaynakları

 1. Uzun süreli bellek.
 2. Birincil kaynak.(Deneme Yanılma)
 3. İkincil kaynak.

Uyarı!!!
Yapılandırmacılığa en uygun içerik düzenlemesi sarmal yaklaşımdır.En uygun öğrenme ise tümdengelimdir.

Öğretim Stratejileri – Buluş Yoluyla Öğretim

Bruner tarafından Bilişsel Kuram çerçevesinde oluşturulmuştur.

Öğretmenin verdiği örnekler ve yönelttiği sorular yardımıyla, öğrencilerin, bir konudaki temel kavram, ilke ve genellemeleri bulmaları ve keşfetmeleri.

Öğretmen, rehberdir.
Öğrenci, aktif ve merkezdedir.

Öğrencilere örnekler vererek sezgisel düşünme becerilerini geliştiririz.(Merak ve keşfetme gibi içsel güdüler harekete geçirilerek buluşu gerçekleştirmek)

Parça – Bütün – Parça yani tümevarımsal bir temeldedir.

 1. “Örnek – Kural” stratejisidir.Önce örnek verilir sonra tanım bulunur.
 2. Sürecin sonunda öğrenci kural ve genellemelere ulaşır.En önemli budur.
 3. Daha çok kavrama ve uygulama düzeyinde kazanımlar ön plandadır.Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinede çıkabilir.Lakin bilgi düzeyinde bir işe yaramaz.
 4. Tümevarım yoluyla öğretim yapılır.
 5. Sezgisel düşünme ön plandadır.Öğretmen öğrencilere olacakları ve bulacakları şeyleri söylemez.İpucu veya örneklerle hissettirir.
 6. Sınıf içi bir etkinliktir.Sunuş ile ortaktır.
 7. Öğrenci merkezde öğretmen rehberdir.
 8. Dersin daha çok gelişme bölümünde kullanılır.Sunuşta girişti.
 9. Öğretimde içsel pekiştireçler kullanılır.
 10. Problem çözme sürecidir.
 11. Sınıf sayısı az olmalıdır.
 12. Soyut bilgi, olguların öğretiminde kullanılmaz.
 13. Öğrencinin, ilgi, merak ve güdülenme düzeyi ön plandadır.
 14. Öğrenciler birer küçük bilim adamı olarak görülür.Buluşta da anlamlı öğrenme vardır.Ama bağlantıları öğrenciler kurar.

Buluş Yoluyla Öğretim Boyutları

Yapılandırılmamış BuluşYapılandırılmış Buluş
 • Plansız ve tesadüfidir.
 • Çok zaman alabilir.
 • Okul öncesine daha uygundur.
 • Planlı ve organizedir.
 • Daha az zaman alır.
 • İlk orta ve yüksek öğretime daha uygundur.

Her zaman buluş, sunuştan daha uzun sürer.

 1. Öğretmen konuya ilişkin örnek sunar.
 2. Öğrenciler örnekleri tanımlar, betimler.
 3. Öğretmen ek örnekler verir.
 4. Öğrenciler ek örnekleri tanımlar ve verilen örnekleri karşılaştırır.
 5. Öğretmen zıt örnek verir.
 6. Öğrenciler örnekleri karşılaştırır.
 7. Öğrenciler tanımı yapar.İlke ve genellemeye gider.
 8. Öğrenciler yeni örnekler verir.