Etiket arşivi: Piaget

3E Modeli – Öğrenme Halkası(Karplus – Piaget)

Piaget’in zihinsel gelişim teorisi üzerine geliştirilmiştir.

“Denge” – “Dengesizlik” – “Yeniden Denge” üzerine inşa edilmiştir.

Öğrenme Halkası - 3E Modeli

Adı üzerinde ‘Öğrenme Halkası’

Dengeİnceleme
5E modelindeki girme ve keşfetme basamaklarını kapsar.
DengesizlikKavram Tanımı
5E modelindeki açıklama/anlamlandırma basamağını kapsar.
Yeniden DengelemeKavramın Uygulanması
5E modelindeki derinleştirme ve değerlendirme basamaklarını kapsar.

5E ve 7E Modeli(R. Bybee)

 • Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim uygulama alanıdır.
 • Temelinde, Piaget’nin öğrenmeyi denge, dengesizlik, yeniden denge şeklinde açıklaması üzerine kurulmuştur.
 • Daha çok fen eğitiminde kullanılır.

Bu model kullanıldığında;

 • Kavramsal gelişimlerinin arttığı
 • Kavramsal yanılgılarının giderildiği
 • Kavramsal kalıcılığın sağlandığı
 • Derse pozitif tutum geliştirildiği
 • Bilimsel süreç becerilerinin geliştiği
 • Muhakeme yeteneğinin arttığı görülür.

5E Modeli

Denge1.Girme
Öğrenci ön bilgileri yoklama ve öğrenci dikkat çekme
2.Keşfetme
Öğrenciler ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konu hakkında araştırma ve gözlem yapar.Düşünüp hipotez üretir.
Dengesizlik3.Açıklama/Anlamlandırma
Öğretmen yeni koyla ilgili gerçek ve geçerli bilgileri açıklayarak öğrencilere ışık tutar.
Yeniden Dengeleme4.Derinleştirme
Öğrenciler ön bilgileri ve keşfettikleriyle öğretmenin açıklamalarını sentezleyip yeni bilgiyi farklı bir durumda kullanarak hayata geçirmesi.
5.Değerlendirme
Öğrenciler öğretmen rehberliğinde ulaştıkları bilgi değerlendirme.

7E Modeli

1.Girme
Öğrenci ön bilgileri yoklama ve öğrenci dikkat çekme
2.Keşfetme
Öğrenciler ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konu hakkında araştırma ve gözlem yapar.Düşünüp hipotez üretir.
3.Açıklama/Anlamlandırma
Öğretmen yeni koyla ilgili gerçek ve geçerli bilgileri açıklayarak öğrencilere ışık tutar.
4.Derinleştirme
Öğrenciler ön bilgileri ve keşfettikleriyle öğretmenin açıklamalarını sentezleyip yeni bilgiyi farklı bir durumda kullanarak hayata geçirmesi.
5.İlişkilendirme
Öğrenci edindiği bilgiyi farklı disiplinlerle ve gerçek hayatla ilişkilendirip sağlamlaştırma.
6.Fikir Alış Verişi
Öğrenciler birbirleriyle bilgilerini paylaşarak öğrenmenin kapsamını genişletir.
7.Değerlendirme
Öğrenciler öğretmen rehberliğinde ulaştıkları bilgi değerlendirme.

Öğrenme, Öğretme Yaklaşımları – Yapılandırmacılık

Yapılandırmacılık => Oluşturma, inşaa etme

 • Bilgi, nesnel ve öğrenenden bağımsız değildir.Öznel ve öğrenin oluşturduğu yapılandırdığı bir süreçtir.
 • Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgileri eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir.
 • Ernest Van Glosersfeld, bireylerin öğrenmeyi öğrenerek yeni bilgilerin ön bilgilerle ilişkilendirilmesini önemli görerek bilginin birey tarafından içselleştirildiğini belirtir.Yani İçsel Bir Süreçtir.
 • Bilgi doğrudan öğrenciye verilmez, öğrenci bilgiyi anlamlı bir şekilde bulur, keşfede ve yapılandırır.Yapılandırmacılıkta ne öğretmen ne de öğrenciler ders anlatmaz.
 • Sınıf içi sınıf dışı etkinlikler öğrencinin üst düzey bilişsel gelişimini sağlar.
 • İş birliğine dayalı öğrenme önemli görülür.
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM TÜRLERİ
a) Bilişsel Yapılandırmacılık(Piaget, J. Dewey, Bruner)

Öğrenme denge – dengesizlik – yeniden denge üçlemesiyle ortaya çıkar.

b) Sosyal Yapılandırmacılık(Vygotsky, J. Dewey)

Öğrenci kendi kendine öğrenmeyi öğrenene kadar akranlarından, öğretmenden ve yetişkinlerden destek alabilir.

c) Radikal Yapılandırmacılık(Ernest Van Glosersfeld)

Öğrenme içsel bir süreçtir.Kimse kimseden destek almamalıdır.

Yapılandırmacı Yaklaşımda Bilgi Edinme Kaynakları

 1. Uzun süreli bellek.
 2. Birincil kaynak.(Deneme Yanılma)
 3. İkincil kaynak.

Uyarı!!!
Yapılandırmacılığa en uygun içerik düzenlemesi sarmal yaklaşımdır.En uygun öğrenme ise tümdengelimdir.

Kohlberg – Ahlak Gelişimi

Öncelikle Kohlberg baba ile Piaget’in karşılaştırmasını yapalım.

PiagetKohlberg
 • Çocuklarla çalışıyor.
 • 25 çocukla.
 • Yetişkinlerle çalışıyor.
 • Önce 8 ülkede sonra 26 ayrı ülkede aracını test ediyor.
 • Dinin ve kültürün etkisi yok diyor.

Kohlberg sorularında niyet önemlidir.

DüzeylerDüzeyler Hakkında Genel AçıklamalarEvrelerEvrenin ÖzellikleriUyma Nedenleri
Gelenek Öncesi
Kişi benmerkezcidir.Yalnızca kendisini düşünerek hareket eder.
 • Birey önemlidir.
 • Toplum dikkate alınmaz.
 • Bencildir.
 • Hep bana hep bana der.
 • İşlem öncesine benzer.
İtaat ve Ceza
 • Birey ceza alacağı için kurallara uyduğundan otoriteye bağımlıdır.Ortamda cezalandıracak otorite yoksa kurallara uymaz, varsa uyar.
 • İtaat ediyorum…Peki neye itaat?Cevap “Otoriteye”
 • Otoritenin kuralları çok önemli.
 • Piaget’in Dışa bağımlı döneme benzer.
 • Otorite varken kurallara uyulur.
 • Otorite yokken kurallara uyulmayabilir.
 •  Cezadan kaçmak.
 • Ortamda cezalandırabilecek otorite yoksa tüm kuralları ihlal eder.
Saf Çıkar
 • Birey uzun vadeli çıkarı için kısa vadeli bedel öder.Karşılıklı ilişkide amaç somut olarak bireyin fayda elde etmesidir.
 • Bencilliğin tam olduğu yerdir.
 • Birey için diğer taraftan ne alacağı önemlidir.
 • Sadece bencillik varsa yani bir pazarlık yoksa bu durumda da saf çıkarcılık söz konusudur.
  Bir başka deyişle, “Doğru davranış beni tatmin edendir, başkasının davranışları benim umurumda değildir.”
 • Kişi yalnızca kendini düşünüp hareket ediyorsa saf çıkarcılıktır.
 • Araçsal ilişkidir.
 • Uzun vadeli yarar.
 • Yapmış olduğu davranış uzun vadede kendisine somut olarak dönecektir.
 • Sevgi, saygı dönerse iyi çocuk oluşur.
 • Bedel
 • Karşılık
 • Tüccar ahlakı
Geleneksel
Toplumun beklentilerini ve düzeni dikkate alır.
 • Somut işlemlere benzer.
 • Toplum küçük olmalıdır.Yani yakın çevre, köy, kasaba, aile gibi…
 • Toplum önemlidir.
 • “Hep başkalarını mutlu edeyim”, “hep başkaları iyi olsun”, “beni siktir edin” demektir.
 • Birey önemli değildir.
 • Empati kurmaya başlanır.
İyi Çocuk
 • Küçük grubun beklentilerini, hedeflerini, çıkarlarını karşılamak önemlidir.
 • Saf çıkara benzer lakin arada fark vardır.Hangi iyilik karşılıksız olmaz ki…
 • Saf çıkarcılıkta araçsal beklenti varken buradaki manevidir.
 • Saf çıkarcılıkta bencillik varken burada taktir görmek, onaylanmak ve kabul görmek vardır.
 • Kişiler arası uyum.
 • Toplumsal yönelim.
 • Başkaları ne der? kafasındadır.
 • Göze girmek, iyi görünmek, kınanmak, laf söylemek önemlidir.
 • Torpil, kayırmacılık burada görülür.
Yasa Düzen

Toplumsal Sistem ve Vicdan
 • Düzeni sağlayan kurumlar, Ahlak, hukuk, din ile özdeşleşme, grubu ve insanları değil, kurumları ve düzeni korumak vardır.
 • Ahlak yasası.
 • Hukuk, yöneltmelik, devlet görünce aklınıza burası GELMEYECEK!!!
 • Her ne olursa olsun, hangi koşulda olunursa olunsun, insan hayatından bile, kanunlar, töreler ya da yasalar daha önemlidir.Birey her koşul altında bunlara uymak zorundadır.
 • İtaat ve Cezada otorite varken burada kitleyi ilgilendiren kurallardan bahsediyoruz.
 • İtaat ve Cezada otorite yokken kurallar çineniyordu lakin burada her durumda yasa geçerlidir.
 • Bu evredeki insan marsta bile yasalarla yaşar.
 • Kurallar içselleştiriliyor.
 • Zorunluluktan dolayı kurallara uyuyor.
 • Düzen sağladığı için kurallara uyuyor.
 • Cezalar artsın diyor, cezalandırıcılar çoğalsın diyor.
 • Biz ceza verelim kafasındadır.
Gelenek Ötesi
Ahlak kuralları üzerine düşünülüp eleştirilir.İlkeler ve bireysel haklar temel alınır.
 • İlkelerden dolayı ahlak kurallarına uyuyor ama ya da uymuyor.
 • İnsanların çok azı buraya çıkabiliyor.
 • Burada akıl ön planda.
 • Hem benim ihtiyaçlarım önemli, hemide toplum kuralları önemli.
 • Bencillik yok.
Toplumsal Sözleşme ve Bireysel Haklar

Sosyal Sözleşme
 • Rehberlik servisiyle yapılan herşey otomatikman buraya girer.
 • Herkesin yararınadır.
 • Herkesin yararını dikkate alarak kuralları değiştirmek, yeni kurallar ortaya koymak, bireysel hakları gözetmek vardır.
 • Kesinlikle kanunlara sahip çıkar.
 • Yasa ve Düzen her durumda, her koşulda ve hatta insan hayatından bile kanunları, yasaları ve töreleri üstün tutuyordu ve uyulması söyleniyordu.Lakin Sosyal sözleşmede ise bazı durumlarda kanunlar sorgulanabilir, eleştirilebilir hatta değiştirilmesi için eylemlerde bulunulabilir.
 • Herkesin yararı.
 • Tüm insanlar hatta tüm canlılara doğru genişler.
 • Herkesin yararına değilse, kurallar değiştiriliyor.
 • Kural yoksa kişi kural koyar.
 • Koyulan kurallar bireysel hakları ihlal edemez.
Evrensel Ahlak İlkeleri
 • Evrensel ilkeleri kabul etmek her insan ve canlının saygı değer olduğunu kabul etmek vardır.
 • Bu döneme çok az insan çıkabiliyor.
 • Ne olursa olsun insan hayatından, insan haklarından, barış, özgürlük ve adaletten daha üstün birşey yoktur demektedir.
 • Gerekirse de yasalar çiğnenir.Çünkü hiçbir şey insan hayatından önemli değildir.
 • İkilem yoktur.
 • Sosyal Sözleşmede ikilem vardır ama bunda yoktur.
 • İnsan hakları.
 • Adalet, eşitlik ve özgürlükle ahlak kurallarını değerlendirir.
EvreÖrnekler
İtaat ve Ceza
 • Dershanede çalışan bir öğretmenin müdür varken derslere girmesi yokken zamanında girmemesi.
 • Bir sürücünün trafik polisi yokken kırmızı ışıktan geçmesi.
 • Öğretmen yokken öğrencinin kopya çekmesi varken çekmemesi.
 • Annesi odadan çıkınca bilgisayarda oyun oynayıp annesi gelince ders çalışan çocuk.
Saf Çıkar
 • Bir çocuğun annesine “bilgisayar oynamama izin verirsen dersimi yaparım” demesi.
 • Al gülüm ver gülüm.
 • Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
 • Arkadaşlarının kopya çektiğini gören bir çocuğun öğretmeni sorduğunda bir gün bende çekerim düşüncesiyle görmedim demesi.
İyi Çocuk
 • Arkadaşları istediği için istemediği halde okuldan kaçıp sinemaya giden bir öğrenci iyi çocuk eğilimindedir.
 • Babasına iyi görünmek için ders yapan çocuk.
 • Bir hemşirenin hastanede tanıdıklarına önde sıra alması.
 • Bir millet vekilinin bende sizden biriyim diyerek seçildiği bölgeye okul yaptırması.
Yasa Düzen
 • Bir okul müdürünün kıyafet yönetmenliğine uymadığı için gerekçesi ne olursa olsun öğretmen hakkında soruşturma açması.
 • Ağır yaralı birini hastaneye götüren sürücünün, kırmızı ışıkta geçmek yasak olduğu için kırmızı ışıkta durması.
 • Sınav sisteminde yapılan değişiklik kendisinde olumsuz etkilediği halde gencin “yasalara uymalıyız, bir bildikleri vardır.Mutlaka” diyerek yasayı benimsemesi.
Sosyal Sözleşme
 • Sınav sisteminde yapılan değişikliğin adaletsizliğe yol açtığını gören bir öğrencinin bu yasanın değiştirilmesi için gerekli yerlere dilekçe göndermesi.
Evrensel Ahlak İlkeleri
 • Savaşa karşı eylem yapan, barışın gelmesi için çabalayan kişiler bu dönemdedir.
 • Bir ilk yardım durumda din, dil, ırk gözetmeksizin durumu en kötü olana öncelik tanımak.
 • Ağır yaralı olan birisini hastaneye götüren sürücünün ceza yiyeceğini bildiği halde kırmızı ışıktan geçmesi.

Piaget – Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi konusunda en kapsamlı ve  ilk araştırma Piaget’in ahlak gelişimi kuramıdır.

Bir sonraki yazımızda inceleyeceğimiz Kohlberg, Piaget’in ahlak gelişimi kuramını geliştirmiştir.

Ahlak, Piaget ve Kohlberg için bilişsel gelişimin bir parçasıdır.Ahlakı değil yargıyı açıklarlar.

Ahlak Öncesi
 • Okul öncesi çocuklarda kural olmadığı için bu dönemde ahlak söz konusu değildir.
 • Dürtüsünü kontrol edemiyor.
Ahlaki Gerçekçilik
(Dışa Bağımlı, Heteronom Ahlak)
Somut İşlemler Dönemine Denk Gelmektedir.
5 – 10
 • Piaget, bu evrede ahlaki davranışı değerlendirirken “somut sonuca bakılmaktadır” demektedir.
 • Ahlaki davranış değerlendirilirken sonuca bakılır.Davranış sonucunda zarar büyükse davranış ahlaksız, küçükse davranış ahlaklıdır.
 • Cezadan kaçmak için ahlak kurallarına uyar.
 • Otoriteye bağımlı oluyor.Otoritenin istediği olur.
 • Temel mantık suç varsa cezada olacaktır.
Özerk Evre
(Otonom Ahlak)
Soyut İşlemler Dönemine Denk Gelmektedir.
10 – üstü
 • Buradan hareketle Piaget bu evrede ahlaki davranış değerlendirilirken niyete bakıldığını ifade etmektedir.
 • Ahlaki davranış değerlendirilirken niyete bakılır.Bir kere niyet dikkate alınınca tüm kurallar değişiyor.Artık iyi bir amaç için çalabilirsiniz.Robin Hood…
 • Herkesin yararınadır.
 • Adil dünya görüşü vardır.
 • Çocuk ahlak kurallarını cezadan açmak için değil, herkesin yararına olduğu için uyar.

Soru Kökünde
Piaget varsa bakılacak ilk şey kişi davranışının sonucuna mı odaklan mış? niyetine mi odaklan mış?

Vygotsky Bilişsel Gelişim Kuramı

Vygotsky Piaget’e temel olarak üç yönden karşı çıkmıştır.

Dil Düşünce İlişkisiMonologlarEvreler
PiagetPiaget’de dilin düşünceyi geliştirmede hiçbir rolü yoktur.Dil yalnızca düşünceyi yansıtan bir araçtır.Piaget’e göre iletişim yoktur.Piaget’te monologlar benmerkezciliğin ürünüdürler.Ne hakkında konuşuyorlar bakmamıştır.Piaget’e göre bir evreden diğerine olgunlaşma ve fiziksel deneyimle geçilmektedir.Piaget’te eğitim ve sosyal ilişkiler bilişi geliştirmez.
VygotskyÖğrenilen kavramların, benzerlik ve farklılıklarını bilmek düşünceyi geliştirir.Lakin Vygotsky’ye geldiğimizde monolog sesli düşünmedir cevabını alıyoruz.Vygotsky’e göre ise fiziksel deneyim kadar sosyal deneyim de(başkaları ile kurulan ilişki) zihni geliştirir.Yani, deneyim sosyaldir.
Kendiliğinden Edinilen Kavramlar
Günlük yaşamda öğrenilen kavramlardır.Sistemli olmadıkları için düşünceyi geliştirmezler.Sonradan Kazanılan Kavramlar
Sistemli olarak öğrendiğimiz kavramlardır.Yani sistemli olarak sunulurlar.Düşünceyi geliştirirler.
Sesli düşünme daha sonra kaybolmaz.İçsel konuşmaya(sessiz düşünmeye) dönüşür.Yakınsal Gelişim Alanı
Bilen bir çocuk ya da bilmeyen bir çocuğa yetişkin kılavuzluk yaparak bilmediği şeyi nasıl yapacağını gösterirse, çocuk kendi başına iken yapamadığını yapabilir duruma gelir.Burada bir klavuzluk ile çocuğun yapamadığını yapması bir üst evreden sadece tek bir özelliği çekmek demektir.Yakın Gelişim Alanı
Çocuğun ya da bireyin kendi başına yapamadığı bir şeyi yardım ya da kılavuzluk yapıldığında yapabilir duruma geldiği düzeye yakın gelişim alanı denir.
Buradan anlayacağımız, kavramların benzerlik ve farklarına ne kadar hakimseniz düşünceniz o kadar gelişiyor.Vygotsky, dil düşünceyi geliştirir demektedir.Monolog yaparken çocuk kendi düşüncesini kontrol etmeye başlar.Çocuk dönemde ne kadar çok monolog yaparsa ileride o kadar sistemli ve planlı düşünür.Monolog, etkili ve ikna edici konuşmayı sağlar.Hitabet sanatı(politikacılar ve sanatçılarda olduğu gibi.)Bu herife göre monologta iletişim vardır.Yetişkin ya da akranın sorular, benzetmeler ve örneklerle çocuğun yapamadığını yapabilir duruma getirilmesine yetişkin veya akran kılavuzluğu denir.İçselleştirme
Çocuk, yakın gelişim alanında edindiği yeni becerileri içselleştirir.Böylece yakın gelişim alanı eskiden olduğundan daha ileri gider.Yapı İskelesi Kavramı
Öğretenin ya da akranın, çocuğun ya da öğrenen bireyin henüz bilmediği bilgileri örnek ve benzetmeler kullanarak öğrenmesi sırasında kullandığı örnek ve benzetmeler başka bir deyişle öğretim araçları yapı iskelesi kavramıdır.
Çocuğa yapmadığını yaptırıyoruz.Böylece eğitim düşünceyi geliştiriyor.

Gördüğünüz gibi Vygotsky’in Piaget’ten farkı deneyimin sosyal olmasıdır.

Başka insanlarla kurulan ilişki düşünceyi değiştiriyor.

Piaget’e göre dilin düşüncede hiçbir görevi yoktur.İster 2 milyon kelimeden oluşan İngilizce, istersede Türkçe ya da 300 kelimeden oluşan kabile dili olsun fark etmez…Dilin düşüncede rolü yoktur.Sadece sosyal aktarımdır.

Vygotsky’e göre ise dilin düşüncede rolü vardır.Dil düşünceyi geliştiren üst düzey bir araçtır.

Piaget, monoloğun nedenini benmerkezci olarak görmektedir.Piaget’e göre çocuk o kadar benmerkezcidir ki iletişim ihtiyacı duyulmaksızın çocuk kendi kendine konuşmaktadır.

Lakin Vygotsky’e göre monolog sesli düşünmedir.Monologlar zamanla kaybolmakta ve “İçsel Konuşma” yani sessiz düşünmeye dönüşmektedir.

Monoloğun bilişsel gelişimde oldukça önemli yeri vardır.Monolog yaparken çocuk kendi düşüncesini kontrol etmeye başlar.Bu dönemde çocuk ne kadar çok monolog yaparsa ileride o kadar sistemli ve planlı düşünür.Konuşurken daldan dala atlayanlar ya da kompozisyon yazarken ilk cümle ile son cümle arasında ilişki olmadan yazanlar vardır.Bunlar, bu yaş aralığında fazla monolog yapmamış kişilerdir.Monoloğu çok yapanlar, düzgün konuşur yani hitabet sanatı vardır ve kompozisyonda giriş ve sonuç bağlantısını güzel kurarlar.

Yakın Gelişim Alanı

Piaget’e göre bir evreden diğerine olgunlaşma ve fiziksel deneyim ile geçildiğinden bahsetmiştik.Dolayısıyla belli bir yaşa gelmeden işlem öncesindeki bir çocuğun somut işlemler dönemininin özelliği olan matematiği asla yapamaması gerekmektedir.

Lakin 5 yaşındaki bir çocuğu ele alırsak, Piaget’in iddaasının aksine sokakta tartıcılık yapan, simit satan çocuklar aldıkları paranın üstünü hesaplayabilmektedirler.Yani matematiksel işlemi işlem öncesindeki bir çocuk yapabilmektedir.Eee hani Piaget’e göre bu tür işlemleri yapabilmesi için çocuğun somut işlemlere geçmesi gerekiyordu…İşte yapıyor deyuz…

İşte burada Vygotsky’e göre düşünürsek eğer, 5 yaşındaki bir çocuk kendi başına sittin sene matematiksel işlem yapmayı öğrenemez.Ancak bir yetişkin ya da akranı bu çocuğa klavuzluk yaparsa kendi başına yapamadığı işlemleri yapabilir duruma gelir.Bir yetişkin ya da akran çocuğa örnekler ve benzetmeler ile para üzerinde dört işlemin nasıl yapılacağını öğretirse çocuğun kendi başına asla öğrenemeyeceği bu işlemleri öğrenebilmesini sağlar.

Yakınsal Gelişim Alanı

Çocuğun kendi başına yapamadığı ancak bir yetişkin ya da akran kılavuzluğu ile yapamadığını yapabilir duruma gelmesi yukarıda bahsettiğimiz gibi Yakın Gelişim Alanıdır.Ancak bu çocuk yalnızca para üzerinde dört işlemi yapabilmekte ama çocuğun önüne 4+3=? gibi işlem konulduğunda yapamamaktadır.Bunlar için tekrar kılavuzluk alması gerekecektir.Dolayısı ile yakın gelişim alanı, tek bir alanda çocuğun düşüncesinin ileriye çekilmesidir.

İçselleştirme

Birey yukarıdaki bahsettiğimiz süreyi içselleştirir.Yani kendi başına yapabilir duruma gelir.

Destekleme / Yapı İskelesi Kurma

Bir yetişkin ya da akranın, çocuğu yakın gelişim alanına çekerken kullandığı örnekler, benzetmeler, sorulardır.Başka deyişle, çocuğu yakın gelişim alanına geçerken kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerdir.

Vygotsky Kuramından Çıkan Sonuçlar

 • Yetişkin ya da akran kılavuzluğu…İdeal olan akran kılavuzluğudur.
 • İşbirlikçi öğrenme(Kubaşık).Çocukları bir araya getiriyorsun, birlikte çalışıp öğreniyorlar.
 • Açık sınıf uygulamaları.1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfların bir arada olduğu tüm öğrencilerin öğretmenin kılavuzluğunda birbirlerinden öğrendiği sınıf ortamlarıdır.
 • Bilişsel çıraklık.Öğretmen olmayıp, öğretmen olan herkez bilişsel çıraktır.Okul öncesinde aktif uygulanır.Ya da ben şuanda stajyer öğretmenlik yapıyorum.Aslında bilişsel çıraklık yapıyorum.
 • Yapı iskelesi ya da destekleyici etki.Çocuğu yakın gelişim alanına çekerken kullanılan her türlü malzeme.
 • Akran danışmanlığı.
 • Dil düşünceyi geliştiriyor.(Eğitim, Sosyal Çevre, Sosyo Ekonomik, Kültür).Piaget’te bunların etkisi sıfırdır.

 

PiagetVygotsky
 • Çocukta, hazırbulunuşluk olacak.
 • Deneyim fizikseldir.Dokunacak, görecek, yaşayacaksın.Çocuk kendi kendine öğrenir.
 • Öğretmenlij(Öğrenci öğretmenliği)(8 yaşındaki 5 yaşındakine öğretmenlik yapar.Uzmanlık önemli.)
 • Çevre, fizikseldir.Düşünceyi değiştirmez.
 • Çocukta, malzeme hazır olacak.
 • Deneyimde sosyal kılavuzluk var.
 • Öğretmenlikte akran klavuzluğu var.Uzmanlık ya da üst devrede olmak önemli değil.Bilmek önemli.
 • Çevre, kültürel araçlar var.İçinde bulunduğumuz kültürün araçları düşünceyi geliştiriyor.

Dikkat!!!
Soruda Öğretme varsa Vygotsky’i yapıştırıyorsun.
Eğer öğretme kendiliğinden gerçekleşiyorsa sorunun cevabı Model Almadır.(Dolaylı Öğrenme)

Bir tek Piaget’te öğretmen öğrenciyi bağımsız bırakacak…Onun dışında herkezde kılavuzluk vardır.

Yakın gelişim alanı, durumudur.
Yapı iskelesi, örnek, benzer soru, yapıp gösterme

İşlem Öncesi ve Somut İşlem Şemalarının Karşılaştırılması

Merhaba…Bu yazımızda Piaget’in İşlem Öncesi ve Somut İşlem Şemalarını karşılaştıracağız.Ama bu yazımızın bir güzel yanıda daha bu evreler hakkında sorularda çıkabilecek bir ipucu vereceğiz.Şu ana kadar yazdığım herhangi bir dersin herhangi bir konusu olsun ben böyle bir ipucu vermedim.Hem işe yarıyor, hemide kolay 🙂

Öncelikle evrelerimizi karşılaştıralım.

İŞLEM ÖNCESİ VE SOMUT İŞLEM ŞEMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İşlem Öncesi 2 – 7Somut İşlemler 7 – 12
Korunum yoktur.Korunum yani fizik vardır.
Matematik yoktur.Matematik vardır.
Kavramsal düşünce yoktur.Kavramsal düşünce vardır.
Odaklanma vardır.Odaktan uzaklaşma vardır.
İşlemleri tersine çeviremez.İşlemleri tersine çevirir.
Nesnelerin görüntüsüne odaklanır.Çıkarsanmış gerçek vardır.
Animizim ve yapaycılık nedeni ile düşünce mantık dışıdır.Mantıklı neden sonuç ilişkileri ile düşünme vardır.
Özelden özele akıl yürütür.Tümevarımla akıl yürütür.
Benmerkezci düşünme vardır.Perspektif alma vardır.
Tek yönlü sınıflama vardır.Çoklu(üst düzey) sınıflama vardır.

İşlem öncesi ve Somut işlem soruları için dikkat!!!

Aşağıdakilerden
hangisinden dolayı böyle düşünüyoruz?hangisi gelişmediği için böyle düşünüyoruz?
Böyle soruluyorsa işlem öncesini düşüneceğiz.Böyle soruluyorsa eğer Somut işlemleri düşüneceğiz.
Eğer cevaplar arasında Odaklanma varsa diğerlerine bakmadan Odaklanmayı yapıştırıyorsunuz.Eğer cevaplar arasında Odaktan Uzaklaşma varsa eğer diğerlerine bakmadan Odaktan Uzaklaşmayı yapıştırıyorsunuz.
Çünkü Odaklanma İşlem öncesinin en baba şemasıdır.Çünkü Odaktan Uzaklaşma Somut İşlemlerin en baba şemasıdır.

Piaget – İşlem Öncesi Evre (2 – 7 Yaş)

Merhaba…Bu dersimizde Piaget’in İşlem Öncesi Evre’yi inceleyeceğiz.
Okumaya devam et