Aylık arşivler: Ocak 2015

Düşünme Becerileri

1-) Yaratıcı Düşünme

 • Farklı düşün, özgün ol.
 • Başkası gibi olma, orjinal ol.
 • Cesur ol, düşünülmeyini düşün.

Anahtar Kelimeler
“Farklı”, “Özgün”, “Orjinal”, “Cesur”

Sentezleme
Öğrenci farklı parçaları birleştirip özgün bir bütün oluşturur.
Eklemleme
Yeni konuyla eski konu arasında bağ kurma.
Anlamlı Öğrenme(Semantik Öğrenme)
Öğrenci anlamlı öğrenmeye orjinal şekilde ulaşmak için eskiyle yeni arasında özgün bir bağlantı kurar.
İmgeleme
Öğrenci gerçekleşme yüzdesi yüksek olan özgün hipotezler kurar.

Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler

 1. Algısal Etkenler
  Duyu organlarının sınırlılığı
  Görme duyusu çalışmayan birinin görsel yaratıcılığı sınırlı olur.
 2. Kültürel Etkenler
  Toplumsal değerle ters düşme, sosyal yapıya, kültüre uymayan düşüncelere, bilgilere “ön yargıyla yaklaşmayı içerir.”
  Süperego ya da mahalle baskısı
 3. Duyuşsal Etkenler
  Duygularımız.Duygu ve hisler problemin çözümünü olumsuz etkiler.
  Karamsar, kötümser, depresyon ve panik olan durumlar yaratıcılığı sınırlandırır.
 4. İşleve Takılma
  Nesneyi asıl bilinen işlevinin dışında kullanamamadır.
  Sobayı sadece ısınma göreviyle kullanmak yaratıcılığı sınırlandırır.
 5. Zihinsel Kurulum
  Problemin çözümü için bilinen yol ve yöntemin dışına çıkamamadır.
  Benim adım hıdır elimden gelen budur.

2-) Eleştirel Düşünme

 • Ön yargıdan uzak dur.
 • Her türlü düşünceyi dinle, oku.
 • Fakat kabul etmeden önce şüpheyle yaklaş.
 • Argüman iste ya da topla.
 • Kanıta dayalı karar alma.

Anahtar Kelimeler
“Ön Yargıdan Uzak”, “Düşünceyi Dinle”, “Düşünceyi Oku”, “Şüphe”, “Argüman”, “Kanıt”, “Karar Alma”

3-) Yansıtıcı Düşünme

 • Düşün ve plan yap.
 • Planı uygula.(Hayata geçir, aktar)
 • Yaptıklarını değerlendir.
 • Değerlendirmeden ders çıkar.
 • Sorumluluğu üstlen.
 • Öz eleştiri yap.

Anahtar Kelimeler
“Uygula”, “Yansıt”, “Ders Çıkar”, “Sorumluluk”

Micro öğretimin temel amaçlarından birisi yansıtıcı öğretmen yetiştirmektir.

4-) Lateral(Yanal) Düşünme – Iraksak Düşünme

 • Tek yönlü(yakınsak) düşünmekten uzaklaş.
 • Konuyu objektif, olumlu, olumsuz, duygusal, yaratıcı, değerlendirici açılardan düşün.

Altı Şapka Düşünme!!!

5-) Analitik(Analiz Edici) Düşünme

Bütün – Parça (Tümdengelim)

6-) Metabilişsel Düşünme(Üst Bilişsel Düşünme)

 • Eksik ve güçlü yönlerini bil.
 • Kendini iyi tanı, tanıt.
 • Öz Saygın,
 • Öz Kapasiten,
 • Öz Denetimin,
 • Öz Güvenin,
 • Öz Bilincin,
 • Öz Yeterliliğin,
 • Öz Düzenleme Kapasiten,
 • Öz Değerlendirmen yüksek olsun.

Uyarı 1

Metabiliş yansıtıcı düşünmenin üst versiyonudur.Soruda metabiliş yoksa yansıtıcı düşünmeyi yapıştıracaksın.

Uyarı 2

Çoklu zekada içsel zekaya, öğrenme stratejilerinde yürütücü biliş stratejisine uygundur.

7-) Özenli Düşünme(Empatik, Güzel Düşünme)

 • İnce fikirli ol, zarif düşün.
 • Karşındakinin duygularını anla ve önemse.

😎 Yakınsak Düşünme

Tek yönlü düşünmek.Tek doğrudan yola çıkıyor.

Yaratıcı bir hayal gücüne gerek yoktur.

9-) Bilimsel Düşünme

 • Akılcı hipotezler üret ve bunları ıspatla.

10-) Soyutlama

 • Ana fikri düşünme.
 • Kıssanın içindeki hisseyi bul.

11-) Güdümlü Düşünce

Bu kötü bir düşüncedir

 • Otoritenin düşündüğü gibi düşünüp onun ardından yol almak.
 • Çağdaş düşünme biçimlerinde terstir.

Öğretmen güdümlü düşünmeye yol açmamak için sınıfta konuyla ilgili fikir beyan eden son kişi olmalıdır.

Beyin Eseri

Beyin fırtınasına benzeyen bir tekniktir.Arasındaki farklar şunlardır.

 1. Beyin fırtınası kısadır.Beyin eseri uzun sürer.
 2. Beyin fırtınasında çok sayıda fikir, beyin eserinde ise her öğrenciden 3 fikir alınır.
 3. Beyin fırtınasında fikirler yorumlanmazken, beyin eserinde fikirler yorumlanıp, sınıflandırılır.
 1. Öğretmen üzerinde çelişkili düşünceler olan konuyu sınıfa açıklar.
 2. Öğrencilere 3 farklı renkte kağıt dağıtır.Her öğrenci konuyu düşünür ve 3 kartın hepsine farklı farklı bakış açılarını yazar.
 3. Kartlar toplanıp rastgele öğretmen masasının üzerine serilir.
 4. Öğrenciler sırayla masaya gelir kar çeker, okur ve yorumlar.
 5. Birbirine benzeyen görüşleri içeren kartlar sınıflandırılır.

Tombala

Oyunla yapılan tekrar ve değerlendirme tekniğidir.

Anlatılanların oyunla öğrenmesini sağlar.Merak uyandırır.Dikkat dağınıklığını önler.

Yapılandırılmış Grid’in zor halidir.Yapılandırılmış gridde her öğrenciye aynısı verilirken bu sefer griddeki tüm hücreler değiştirilmektedir.Tombalada her kağıt aynı olmaz.

Yapılandırılmış Grid tekniğinin oyun versiyonudur.

Kart Eşleştirme

Tekrar ve değerlendirme amaçlı kullanılır.

 • Sınıf sayısı kadar oluşturulan kartların yarısına konuyla ilgili sorular, diğer yarısına da cevaplar yazılır.
 • Sınıfa dağıtılır.
 • Öğrenciler gelen kartlarla ilgili hazırlıklar yaparlar.
 • Kartların eşini, soru elindeyse cevabı, cevap elindeyse soruyu sınıfta arar.
 • Kartların eşini bulanlar sınıfa gerekçesiyle açıklar.

Hazineyi Bul

Eğitsel oyundur.

Konunun sunumu, gözden geçirilmesi ve konuyla ilgili problemlerin çözümü gibi amaçlar için kullanılır.

 1. Öğretmen, problemin çözülmesini sağlayacak ipuçlarını küçük kartlara yazıp sınıfın çeşitli yerlerine saklar.
 2. Öğrencilere sınıf krokisi dağıtılır ya da çizdirilir.
 3. Her grup krokisini kullanarak saklanmış ipuçlarını bulup problem çözmeye çalışır.

Burada Herkes Öğretmen

Tekrar ve değerlendirme amaçlıdır.

Öğrencilere, öğretilenleri gözden geçirme, onlar hakkında soru hazırlama ve değerlendirme yapma fırsatı verilir.

 1. Öğretmen her öğrenciye boş kağıt dağıtıyor.
 2. Her öğrenci kendi kağıdına konuyla ilgili bir soru yazar ve öğretmene teslim eder.
 3. Öğretmen kartları rastgele tekrar dağıtır.Her öğrenci kendine düşen karttaki soruya cevap yazıp öğretmene teslim eder.
 4. Öğretmen kartları rastgele tekrar dağıtır.
 5. Her öğrenci, kendine düşen karttaki soru ve cevabı değerlendirip öğretmene teslim eder.
 6. Tüm sınıf kartları tek tek değerlendirir.

Doğru mu? Yanlış mı?

Tekrar ve değerlendirme amaçlıdır.

 • İşlenen konuyla ilgili doğru – yanlış cümleler oluşturulur ve kartlara yazılır.
 • Kartlar seçkisiz olarak öğrencilere dağıtılır.
 • Öğrenci dağıtılan kartlarda nelerin yanlış, nelerin doğru olduğunu araştırır.
 • Süreç sonunda öğrenciler sınıfta tartışır.