Etiket arşivi: Öğretim Yöntemleri

Münazara(Savlı Tartışma)

 • Farklı düşüncede, farklı iki grubun jüri önünde tez-antitez şeklindeki fikirleri savunmaları sürecidir.
 • Kazanan – Kaybeden vardır.
 • Önemli olan konunun savunulma şeklidir.

Kazanmanın birinci şartı kendi fikrini çok iyi savunacaksın.

Jürinin ve Kazanan – Kaybedenin olduğu tek budur.

Münazara 1

Münazara 2

Problem Çözme Yöntemi

Problem çözme yöntemi, araştırma inceleme stratejisi ve problem dayalı öğrenme yaklaşımıyla aynıdır.J. Dewey’in halt etmesidir.

 • Probleme dayalı öğrenme yaklaşımıdır.Probleme çözüm aranırken “Bilimsel çözme aşamaları” izlenir.
 • Öğrenciler bilimsel yöntemi kullanmayı ve bilimsel tutum kazanmayı öğrenir.
 • Üst düzey beceriler kazandırılır.Yaparak yaşayarak öğrenmedir.
 • Sınıf içi + sınıf dışı etkinliktir.
 • Süreç olarak deneme yanılma – neden sonuç ilişkisi kurma – içgörü kazanma gibi etkinlikleri kapsar.
 • Daha çok bilişsel ve duyuşsal kazanımlar sağlar.

Gösterip-Yaptırma Yöntemi

Araç gereç kullanımının öğretilmesinde, bir işi oluşturan işlemlerin uygulanmasında, önce yapılacak işlemleri gösterip açıklama, sonra da öğrencilere alıştırma ve uygulama yaptırmadır.

 1. Önce öğretmen aktif, sonra öğrenci aktiftir.
 2. Anında dönüt düzeltme vardır.
 3. Klavuzla yapmadır.Yani devinişsel alanda çok etkilidir.Bilimsel alanda da işe yarar.Duyuşsal alanda etkisizdir.
 4. Yöntemin gösteri kısmı sunuş, yapma kısmı ise aktif öğrenmeye uygundur.

Örnek Olay

Yaşanmış ya da yaşanması olası problemleri, senaryo ve öğrenci katılı ile çözümlenmesidir.

Sınıf içi etkinliktir.

Buluş yoluyla öğrenmeye uygundur.Bu yüzden kazanımlar kavrama yüzeyinden başlayıp en üste kadar çıkabilir.

Örnek Olay Yönteminin Uygulaması

 1. Öğretmen yakın çevreden örnek bir olay seçip senaryolaştırarak sınıfa getirir ve öğrencilere açıklar.
 2. Öğrenciler, küçük ve heterojen grup çalışmasıyla tartışarak olayı çözümler.

Uyarı 1

Örnek olay gerçek hayatla ilişkili ve birden fazla çözüm yoluna açık konulardan seçilmelidir.

Uyarı 2

Gerçek hayattan alınan olaydaki şahıs ve mekan isimleri senaryoda değiştirilir.

Anlatım

Öğretmenin bilgiyi öğrenenlere aktarması sürecidir.

 • Sözel, sosyal, soyut kavramlarının öğretiminde, derse girişte, ön bilgi verirken, ders özetlerken sıklıkla kullanılır.
 • Öğretmenin jest, mimik, ses tonu, el kol hareketleri, öğrenciyle göz teması önemlidir.
 • Resim, grafik, video, film gibi görsellerden yararlanılmalıdır.
 • Bilginin sunumunda, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa ilkeleri kullanılmalıdır.
 • Anlatım basit, kısa cümlelerle çocukların dikkat sürelerine göre yapılmalıdır.
 • Soru – Cevap, tartışma gibi tekniklere yer verilmelidir.
 • Sunuş yolu stratejisine uygundur ve bilişsel alanın bilgi düzeyinde etkilidir.