Problem Çözme Yöntemi

Problem çözme yöntemi, araştırma inceleme stratejisi ve problem dayalı öğrenme yaklaşımıyla aynıdır.J. Dewey’in halt etmesidir.

  • Probleme dayalı öğrenme yaklaşımıdır.Probleme çözüm aranırken “Bilimsel çözme aşamaları” izlenir.
  • Öğrenciler bilimsel yöntemi kullanmayı ve bilimsel tutum kazanmayı öğrenir.
  • Üst düzey beceriler kazandırılır.Yaparak yaşayarak öğrenmedir.
  • Sınıf içi + sınıf dışı etkinliktir.
  • Süreç olarak deneme yanılma – neden sonuç ilişkisi kurma – içgörü kazanma gibi etkinlikleri kapsar.
  • Daha çok bilişsel ve duyuşsal kazanımlar sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir