Etiket arşivi: Anlatım Tekniği

Konferans(Anlatım Tekniği)

Konferans bir anlatım tekniğidir.Çünkü konuşmacı sayısı birdir.

 • Bilimsel, sosyal, güncel, tarihsel alanlarda bir topluluk önünde bir kişi tarafından yapılan konuşmadır.Bilimsel olmadığı için Sempozyum’dan ayrılmaktadır.
 • Metne bağlı kalınmamalıdır, hatiplik önemlidir.
 • Süreç, planlama, konferansın amacını belirleme, konunun sunumu, sorular varsa cevapları sonuca götüren açıklamalar ve sonucun bağlanması şeklindedir.

Brifing(Anlatım Tekniği)

Bu bir anlatım tekniğidir.Çünkü konuşmacı sayısı bir tanedir.

Bilgilendirici net açıklama demektir.

Farklı konularda bir üst kurula veya yöneticiye kısa, net ve öz bilgiler vermek için kurulan sözel iletişimdir.

 • Astın, üste bilgi vermesidir.

Amaç, konunun uzmanları tarafından anlaşılır, algılanır hale getirilerek ilgililere aktarılmasıdır.

Tartışma Yöntemi

 • Önceden planlama yapılmalı, hazırlanmalıdır.Önceden hazırlıklı olması lazım.
 • Hedef belirlenmeli, ortam hazırlanmalıdır.
 • Kişiler değil, düşünceler önemli olmalıdır.
 • Bilişsel + duyuşsal kazanımlar ön plandadır.Devinişsel alanda etkisizdir.
 • Kavrama düzeyi ağırlıkta olmak üzere üst düzeyde kazanımlar da amaçlanır.Buluş stratejisine uygundur.
 • Demokratik tutum, hoşgörü, empati kazanımlarında işlevseldir.
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.(En önemli faydası budur)
 • Etkin dinleme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Tartışma Teknikleri

Büyük Grup Tartışma Tekniği

Öğretmen, dersin konusuyla ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar.

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda kullanılır.

“tüm sınıf” bir anahtar sözcüktür.

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir.Yüz yüze etkileşim daha fazladır.