Etiket arşivi: Tartışma Teknikleri

Vızıltı(Buzz) Grupları

 • Kısa süreli tartışma grubudur.
 • Amaç fikri üretmek ve değerlendirmektir.Sınıfın tamamı tartışmaya katılır.
 • Grup sayısı ile süre belirler.
 • Her grup bu süre içinde tartışır.
 • Grupların liderleri görüşlerini sınıfa sunar.

Uygulama Adımları

 1. Öğretmen eşit sayıda öğrencilerden oluşan heterojen grupları oluşturur.
  Örneğin, 4 kişilik gruplar.
 2. Gruptaki eleman sayısı kadar tartışma süresi belirler.
  Örneğin, 4 dakika.
 3. Sürenin başlamasıyla birlikte aynı anda tüm gruplar konuyu kendi içinde tartışır.
 4. Grup sözcüsü veya lideri, grubun fikrini sınıfa açıklar ve tüm sınıf grup fikirlerini değerlendirir.

Bütün gruplar aynı anda konuşmaya başladığı için vızıltı denmiştir.

Tartışma Yöntemi

 • Önceden planlama yapılmalı, hazırlanmalıdır.Önceden hazırlıklı olması lazım.
 • Hedef belirlenmeli, ortam hazırlanmalıdır.
 • Kişiler değil, düşünceler önemli olmalıdır.
 • Bilişsel + duyuşsal kazanımlar ön plandadır.Devinişsel alanda etkisizdir.
 • Kavrama düzeyi ağırlıkta olmak üzere üst düzeyde kazanımlar da amaçlanır.Buluş stratejisine uygundur.
 • Demokratik tutum, hoşgörü, empati kazanımlarında işlevseldir.
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.(En önemli faydası budur)
 • Etkin dinleme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Tartışma Teknikleri

Büyük Grup Tartışma Tekniği

Öğretmen, dersin konusuyla ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar.

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda kullanılır.

“tüm sınıf” bir anahtar sözcüktür.

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir.Yüz yüze etkileşim daha fazladır.