Etiket arşivi: Öğretim Teknikleri

Öğretim Teknikleri

 1. Gezi
 2. Gözlem
 3. Deney(Laboratuvar Tekniği)
 4. Gösteri
 5. Rol Oynama
 6. Drama(Doğaçlama Canlandırması)
 7. Konuşma Halkası
 8. İstasyon(Çoklu Zeka Uygulaması)
 9. Beyin Fırtınası(Osborn)
 10. Altı Şapkalı Düşünme(Edward De Bono)
 11. Altı Ayakkabılı Uygulama(Edward De Bono)
 12. Mikro Öğretim
 13. Benzetim(Simülasyon) – Gerçeğe Yakın Yapay Ortam
 14. Görüş Geliştirme(Serbest Kürsü)
 15. Sergi
 16. Görüşme(Mülakat)
 17. Ev Ödevi
 18. Tarihsel Empati
 19. Müze Eğitimi
 20. Güç Alanı Analizi(SWOT Analizi)
 21. Soru-Cevap Tekniği

Vızıltı(Buzz) Grupları

 • Kısa süreli tartışma grubudur.
 • Amaç fikri üretmek ve değerlendirmektir.Sınıfın tamamı tartışmaya katılır.
 • Grup sayısı ile süre belirler.
 • Her grup bu süre içinde tartışır.
 • Grupların liderleri görüşlerini sınıfa sunar.

Uygulama Adımları

 1. Öğretmen eşit sayıda öğrencilerden oluşan heterojen grupları oluşturur.
  Örneğin, 4 kişilik gruplar.
 2. Gruptaki eleman sayısı kadar tartışma süresi belirler.
  Örneğin, 4 dakika.
 3. Sürenin başlamasıyla birlikte aynı anda tüm gruplar konuyu kendi içinde tartışır.
 4. Grup sözcüsü veya lideri, grubun fikrini sınıfa açıklar ve tüm sınıf grup fikirlerini değerlendirir.

Bütün gruplar aynı anda konuşmaya başladığı için vızıltı denmiştir.