Vızıltı(Buzz) Grupları

 • Kısa süreli tartışma grubudur.
 • Amaç fikri üretmek ve değerlendirmektir.Sınıfın tamamı tartışmaya katılır.
 • Grup sayısı ile süre belirler.
 • Her grup bu süre içinde tartışır.
 • Grupların liderleri görüşlerini sınıfa sunar.

Uygulama Adımları

 1. Öğretmen eşit sayıda öğrencilerden oluşan heterojen grupları oluşturur.
  Örneğin, 4 kişilik gruplar.
 2. Gruptaki eleman sayısı kadar tartışma süresi belirler.
  Örneğin, 4 dakika.
 3. Sürenin başlamasıyla birlikte aynı anda tüm gruplar konuyu kendi içinde tartışır.
 4. Grup sözcüsü veya lideri, grubun fikrini sınıfa açıklar ve tüm sınıf grup fikirlerini değerlendirir.

Bütün gruplar aynı anda konuşmaya başladığı için vızıltı denmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir