Etiket arşivi: Yapılandırılmış Grid

Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçları

 1. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
  • Doğru yanlış testlerine alternatiftir.
  • Sorular birbiriyle bağlantılıdır ve bir konu derinlemesine ayrıntılandırılır.Yani sorular genelden özele hazırlanır.Ya da temelden ayrıntıya hazırlanır.Ya da basitten karmaşığa hazırlanır.
  • Şans başarısı oldukça düşüktür.
  • Öğrenme eksikliği belirlenebilir.(Formatif)

  Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

 2. Yapılandırılmış Grid(Izgara)
  • Çoktan seçmeli testlere ve eş seçtirme testlerine alternatiftir.
  • Şans başarısı yok denecek kadar azdır.
   Çünkü;
   seçenek sayısı fazla,
   bir sorunun birden fazla cevabı,
   bir cevap birden fazla soruya yanıt olabilir.
  • Öğrenme eksikliğini belirleyebiliriz.
  • Daha çok fen ve teknoloji ve ingilizce derslerinde kullanılır.
 3. Kelime İlişkilendirme Testi
  • Temel kavram verirsin ve 3’er saniye içinde bu temel kavramın öğrenci zihninde yaptığı çağrışımlara bakarsın.
  • Anlamlı öğrenmeyi sağlar.
 4. Poster
  • Verilen hedef davranış ya da kazanım ile ilgili renkli ve resimli etkinlik yapacaklar, poster hazırlayacaklar ve sunacaklar.
  • Amaç, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmekse(yaratıcılık) ve sunum yaptıracak sözlü iletişim becerileri geliştirmek.
 5. Proje
  • Her proje bir performans görevidir.
  • Her performans ödevi bir proje değildir.
 6. Jurnaller
  • Bir öğrenci bir soruyu çözerken, neler düşündüğünü, neden o yolu izlediğini, neden o yoldan gittiğini ayrıntılı olarak anlatmasını istersiniz.
  • Neler düşündüğü,
  • Neden o yolu izlediğini,
  • Neden o yoldan gittiğini
 7. Anektodlar
  • Öğretmenlerin tuttukları günlüklerdir.
  • En önemli durumu, Anektod yazarı tarafsız ve objektif davranmak zorundadır.

Tombala

Oyunla yapılan tekrar ve değerlendirme tekniğidir.

Anlatılanların oyunla öğrenmesini sağlar.Merak uyandırır.Dikkat dağınıklığını önler.

Yapılandırılmış Grid’in zor halidir.Yapılandırılmış gridde her öğrenciye aynısı verilirken bu sefer griddeki tüm hücreler değiştirilmektedir.Tombalada her kağıt aynı olmaz.

Yapılandırılmış Grid tekniğinin oyun versiyonudur.

Yapılandırılmış Grid

Ölçme değerlendirme aracıdır.Ölçme tekniğidir.

 • Kutucuklardan oluşan, öğrencinin seviyesine uygun olarak tablo hazırlanır.Kutucuklar sırayla numaralandırılır.Grid için öğretmen konuyla ilgili soruları hazırlar ve soruların yanıtını rastgele kutucuklara yerleştirir.Öğrencilerden, her soru için doğru kutucuğu bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sınamaları beklenir.
 • Öğrencilerin cevaplarıyla bilgi seviyeleri, bilgi eksikleri, kavramsal bağları ve yanlış algılamalarını ortaya çıkarmış olur.

Yani anlayacağınız öğretmen sınav yapar ve bu sınavı yapmadan önce kutucukları çizer.

Alttaki şema konuyla alakalı güzel bir örnektir.

Yapılandırılmış Grid

Kavram Öğretim Teknikleri

 1. Balık Kılçığı(Neden-Sonuç Diyagramı)
 2. Kavram Haritaları(NOVAK)
 3. Zihin Haritası(Beynin İsveç Çakısı)
 4. Kavram Ağları(Semantik Ağ)
 5. Yapılandırılmış Grid
 6. Vee Diyagramı(Gowin)
 7. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
 8. Kavramsal Değişim Metinleri
 9. Kavramsal Karikatür(Konuşma Balonu – Çizgi Karakter)
 10. Kelime İlişkilendirme(Kavramsal Çağrışım)
 11. Kavram Çarkı Diyagramı
 12. Tahmin – Gözlem – Açıklama (TGA Diyagramı)
 13. Anlam Çözümleme Tablosu(Kavram Karşılaştırma Tablosu)
 14. Çalışma Yaprakları(Çoklu Zeka Uygulaması)
 15. Tekzip(Çürütme Metinleri)