Etiket arşivi: ÖYT

Pazaryeri

Amaç, fikirlerin övgü ve destekleme yoluyla gelişip güçlenmesini sağlamaktır.

A3 ya da A4 kağıdı dağıtıyoruz.Karmaşık soruyu tahtaya yazıyoruz ya da sınıfa söylüyoruz.Herkes elindeki kağıtlara bu konuyla ilgili yazı yazıyor.

 • Problemin yaratıcı çözümünü,
 • Konuyla ilgili görüşü,
 • Sormak istediği soruyu,
 • Son zamanlarda geçirilen yaşantıyı,
 • Sahip olduğu bir değeri kısaca yazar ve kağıdı yakasına takarak sınıfta dolaşmaya başlarlar.
 • Birbirlerinin yazılarını okur, beğenenler çift yönlü olma koşuluyla değişiklik yaparlar.
 • En son yapılan değişikliklerin nedenleri sınıfta tartışılır.

Dedikodu

 • Öncelikle her öğrenci konu hakkında bireysel fikir üretir.
 • Öğrenciler ikişerli gruplar oluşturur.
 • Düşüncelerini paylaşırlar.
 • Eşler birbirinden ayrılıp yeni ikililer oluşturur.
 • Yeni eşlerine hem kendi düşüncelerini hem de önceki eşinin düşüncelerini iletir ve tartışırlar.
 • Amaç, eleştiri yoluyla fikirlerini iyileştirip, güçlenmesini sağlamak.

Köşeleme

 • Genellikle net bir yanıtı olmayan sorular ve problemler üzerinde çalışırken kullanılır.
 • Problem seçilip açıklanır.
 • Olası çözümler kartonlara yazılıp sınıfın köşelerine asılır.
 • O fikri savunan öğrenciler o köşede toplanır.
 • Kabul ettikleri çözümü gerekçeleriyle açıklarlar.
 • Son olarak sınıfça ortaya çıkan görüşler tartışılır.

Görüş Geliştirme‘de “Ölçek” panosu varken, Köşeleme’de “Hipotez” panosu vardır.

Uyarı

Problemle ilgili hipotezler, büyük kartonlardan oluşan parçalara yazılıp sınıfın uygun yerlerine asılır.Öğrenciler seçtikleri hipotezin altında toplanıp grup oluştururlar.

(“Hipotez Panosu” anahtar kelimedir.)

Her grup kendi panolarında ki hipotezi ispatlayacak argüman oluşturarak sınıfta sunar.

Akvaryum

 • Gönüllü konuşmacılar iç çemberde.
 • Dinleyiciler dış çemberde yer  alır.
 • Gönüllü öğrenciler sırayla sandalyeye otururlar ve fikirlerini açıklarlar.
 • Diğer öğrenciler gönüllü konuşmacının fikirlerini eleştiremez ama soru sorabilir.
 • Gönüllü öğrenci istediğinde soruları cevaplar.
 • İşi biten gönüllü öğrenci, dinleyici bölümüne geçer.(Memleketi terkedecek hali yok)
 • Öğretmen en son oturan olmalıdır.

Yani anlayacağınız iç içe iki çember var.İçerdekinde sandalye var.İçerdeki konuşurken dışardaki çember ona karışmıyor ve yüz yüze dönük değiller.

Akvaryum