Etiket arşivi: Hedef

Temel Öğretim Modeli

 • Davranışçı ve bilişsel yaklaşımın sentezidir.Yani hem dış hemde iç faktörler vardır.
 • Öğretim sürecinde, hedefler – giriş davranışları – öğretme öğrenme etkinliği – değerlendirme basamakları bulunur
 • Öğrencinin sınıf içinde başarılı olması için 5 temel ihtiyacı karşılanmalıdır.
  • Fizyolojik
  • Sevgi
  • Güç(Başarıdanda tattırılacak)
  • Özgürlük
  • Eğlence

  Bunlar karşılanırsa en iyi öğretim okulda ve sınıfta olur.

Temel Öğretim Modelinin Ögeleri

 1. Öğretim Hedefleri(Hedef)
 2. Giriş Davranışları(Öğrencilerin sahip olduğu ön bilgi, beceri ve tutumlardır.Dikkat ederseniz içerik gitmiş bu gelmiştir.)
 3. Öğretim İşlemleri(Eğitim Durumları)
 4. Değerlendirme

Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri

 • Hedef
  Kullanılacak araç, hedeflere ulaştıracak özellikte olmalıdır.
 • Öğrenciye Uygunluk
  Kullanılacak araç öğrencilerin özelliklerine uygun olmalıdır.
 • Anlamlılık(İçeriğe Uygunluk)
  Bir araç-gereç anlamlı olduğu sürece öğrenilmesi kolaydır.
 • Bilinenden Başlama
  İçerik somuttan soyuta, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene düzenlenmelidir.
 • Çok Örnek(Anlaşılırlık)
  Kavram, ilke ve genellemeler çok sayıda örnekle sunulmalıdır.
 • Görelik
  Resim ve şekiller herkes tarafından aynı şekilde algılanacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Seçicilik(Vurgulama)
  Önemli unsurlar, daha çok dikkat çekecek şekilde materyale yerleştirilmelidir.
  Vurgulama ilkesi için yapılacaklar şunlardır,
  -> Farklı renk kullanma.
  -> Altı harfin altında olmak şartıyla büyük harfle vurgulama yapılabilir.
  -> Farklı bir şeklin içinde göstermek.
  -> Önemli noktanın yanına sembol yerleştirme.
  DİKKAT!!!
  Önemli olan öğeyi farklı bir materyalde diğer öğelerden ayrı olarak göstermek yanlıştır.O zaten diğer materyallerin içindeyken önemlidir.
 • Tamamlama
  Bazen bir olay veya nesnenin tümünü değil, bir kısmını vermek yeterli olabilir.
 • Fonun Anlamlılığı
  Mesaja uygun bir biçimde figüre anlam katacak fonlara yer verilmelidir.
 • Kapalılık
  Şekiller belirli olmalı, açık veya yarım bırakılmamalıdır.
 • Birleştiricilik
  Birbirine benzer ve yakın olan nesne ve olaylar daha kolay hatırlanır.
 • Değişmezlik
  Özelliklerini önceden bildiğimiz nesnelerin algılama işleminde çoğu özelliklerini sürdürmesi, hatırlanmasıdır.
 • Derinlik(Perspektif)
  Doğadaki nesneler bize yakın olduğunda gerçek boyutuyla görünürken bizden uzaklaştıkça küçülür ve renkleri soluyor gibi olur.Buna derinlik denir.Materyallerde derinliğe dikkat edilmelidir.
 • Yenilik
  Görsel ögelere yeni ögeler eklenmesidir.
 • Basitlik
  Bilinenle yeni olan, basitle karşık olan, belirginle belirgin olmayan arasında bir denge olmasıdır.

Hazır böyle bir konudayken şahsi bir yorumumu belirtmek isterim.

Şu yukarıdaki ilke dedikleri isimleri bakın.Anlamlarına bakın…Yahu bu ders ne boşşş ne gereksiz bir ders…Her bokun ilkesini 3 5 hıyar herifle tam ve evrensel bir şekilde bulunduğunumu zannediyorlar bunlar…Haa tamam ben materyal hazırlarken sizin ilkelerinizi kesinlikle uygulayacam…Çünkü bu ilkelere dayanarak oluşturulan materyal her çocuğu ayrı ele alacak ve ailelerine bile faydası dokunacak.Bu ilkeleri oturupta oluşturanlar teker teker deneyler yapmıştır Allah bilir.Ulan öğretmeni mal yerine koyan bir bilim bu!!!Vurgulamayı ilke haline getirmiş…Öğretmen malda onu siz ilke haline getirmeseniz anlamayacak…Birde vurgulamada yapılacakların neler olacağı birileri tarafından belirlenmiş..hay Allahım ya.Utanmadan KPSS de birde bunları zorlaştırarak, üstlerini kapatarak karşımıza soru olarak getirirler…

Materyal Tasarlama Süreci

 1. Hedef ve Hedef Alanının Belirlenmesi
  Öğretmen ilk iş olarak hedef alanını ve hedef düzeyini belirler.
 2. Öğrenci Özelliklerinin Belirlenmesi
  Öğretmen materyalin hitap edeceği öğrenci kitlesini, hazır bulunuşluk düzeyini ilgi ve ihtiyaçlarını belirler.
 3. İçerik Analizinin Yapılması
  Öğretmen içeriği analiz edip önemli noktaları belirler.Çünkü materyalde tüm konu değil önemli yerlerin özeti yer alır.
 4. İçerik ve Aracın Bütünleştirilmesi
  Öğretmen belirlediği önemli yerleri yazı ve görsellerle materyale yerleştirir.
 5. Değerlendirme
  Öğretmen yaptığı materyali hem süreç hemde ürün değerlendirmesine tabii tutar.

S. Ertürk’e Göre Program Değerlendirme Yaklaşımları

Değerlendirme Programın 4. temel öğesidir.

“Ne Kadar Öğretebildik” sorusuna cevap arar.

Önce Hedeflere, sonra İçeriklere ve en sonda eğitim durumlarına uygun olacaktır.

 1. Yetişek(Program) Tasarısına(Plan) Bakarak Değerlendirme
  Plana bakarak değerlendirmedir.
 2. Ortama Bakarak Değerlendirme
  Okulun, sınıfın ve yakın çevrenin şartlarına göre değerlendirme.
 3. Başarıya Bakarak Değerlendirme
  Notlara göre değerlendirmedir.
 4. Erişiye(Ulaşılan Nokta) Bakarak Değerlendirme
  Dikkat!!!Buradan soru gelebilir…
  Başta belirlenen hedefler ile sonradan ulaşılan hedefler arasındaki farka bakılır.
 5. Öğrenmeye Bakarak Değerlendirme
  Kalıcılığın derecesini ölçen değerlendirmedir.
 6. Ürüne Bakarak Değerlendirme
  En iyi değerlendirme şeklidir.Hem girdi, hem işlem, hem de çıktı değerlendirilir.
  Üsttekilerin hepsini kapsar.

Ek Olarak

Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli(Tyler)

Ülkemizde uzun yıllar kullanılmıştır.

Bu model yukarıdaki 4. numara olan Erişiye Dayalı değerlendirme yapar.Yani hedefleri hem girdide hem de çıktıda değerlendirerek yargıda bulunur.

Modelin en büyük eksiği işlem değerlendirmesi yapmamasıdır.

Eğitim Durumları (Öğrenme – Öğretme Süreci)

Merhaba…Bu dersimizde programın temel öğelerinden biri daha olan Eğitim Durumlarından bahsedeceğiz.
Okumaya devam et

Hedeflerin Belirlenmesi(Hedef – Amaç – Kazanım)

Merhaba kardeşler…Program geliştirme dersindeki, program tasarımı konusunda bulunan ve temel öğresi olan hedef aşamasına değineceğiz.Bu dersimizde hedeflerin belirlenmesi nasıl oluyormuş göreceğiz.
Okumaya devam et

Program Tasarımı

Merhaba dostlarım.Bu dersimizde Program Geliştirme dersinin program tasarımı konusuna değineceğiz.Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki, ben derslerin konularını parça parça anlatarak bir bütün oluşturma taraftarıyım.Elden geldiği kadar konuları parçalara bölersek, daha anlaşılır ve net bir içerik ortaya çıktığına ve anlamlandırmamız için daha rahat olduğuna kanaat getirmekteyim.Şimdi bu dersimizde program tasarımlarının ne olduğuna değineceğim ve bundan sonraki yazılarımda “Program Tasarım İlkeleri” olsun, “Program Tasarım Modelleri” olsun sırası geldikçe bu konular hakkında yazılar paylaşacağım.Tabi bu yazıların öncelik sıralamasını üst menüde bulunan en sağdaki “İçerik Klavuzu” sekmesinden daha net takip edebildiğiniz için konuların mantıksal izleniminde bir fark söz konusu olmayacaktır.
Okumaya devam et