Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri

 • Hedef
  Kullanılacak araç, hedeflere ulaştıracak özellikte olmalıdır.
 • Öğrenciye Uygunluk
  Kullanılacak araç öğrencilerin özelliklerine uygun olmalıdır.
 • Anlamlılık(İçeriğe Uygunluk)
  Bir araç-gereç anlamlı olduğu sürece öğrenilmesi kolaydır.
 • Bilinenden Başlama
  İçerik somuttan soyuta, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene düzenlenmelidir.
 • Çok Örnek(Anlaşılırlık)
  Kavram, ilke ve genellemeler çok sayıda örnekle sunulmalıdır.
 • Görelik
  Resim ve şekiller herkes tarafından aynı şekilde algılanacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Seçicilik(Vurgulama)
  Önemli unsurlar, daha çok dikkat çekecek şekilde materyale yerleştirilmelidir.
  Vurgulama ilkesi için yapılacaklar şunlardır,
  -> Farklı renk kullanma.
  -> Altı harfin altında olmak şartıyla büyük harfle vurgulama yapılabilir.
  -> Farklı bir şeklin içinde göstermek.
  -> Önemli noktanın yanına sembol yerleştirme.
  DİKKAT!!!
  Önemli olan öğeyi farklı bir materyalde diğer öğelerden ayrı olarak göstermek yanlıştır.O zaten diğer materyallerin içindeyken önemlidir.
 • Tamamlama
  Bazen bir olay veya nesnenin tümünü değil, bir kısmını vermek yeterli olabilir.
 • Fonun Anlamlılığı
  Mesaja uygun bir biçimde figüre anlam katacak fonlara yer verilmelidir.
 • Kapalılık
  Şekiller belirli olmalı, açık veya yarım bırakılmamalıdır.
 • Birleştiricilik
  Birbirine benzer ve yakın olan nesne ve olaylar daha kolay hatırlanır.
 • Değişmezlik
  Özelliklerini önceden bildiğimiz nesnelerin algılama işleminde çoğu özelliklerini sürdürmesi, hatırlanmasıdır.
 • Derinlik(Perspektif)
  Doğadaki nesneler bize yakın olduğunda gerçek boyutuyla görünürken bizden uzaklaştıkça küçülür ve renkleri soluyor gibi olur.Buna derinlik denir.Materyallerde derinliğe dikkat edilmelidir.
 • Yenilik
  Görsel ögelere yeni ögeler eklenmesidir.
 • Basitlik
  Bilinenle yeni olan, basitle karşık olan, belirginle belirgin olmayan arasında bir denge olmasıdır.

Hazır böyle bir konudayken şahsi bir yorumumu belirtmek isterim.

Şu yukarıdaki ilke dedikleri isimleri bakın.Anlamlarına bakın…Yahu bu ders ne boşşş ne gereksiz bir ders…Her bokun ilkesini 3 5 hıyar herifle tam ve evrensel bir şekilde bulunduğunumu zannediyorlar bunlar…Haa tamam ben materyal hazırlarken sizin ilkelerinizi kesinlikle uygulayacam…Çünkü bu ilkelere dayanarak oluşturulan materyal her çocuğu ayrı ele alacak ve ailelerine bile faydası dokunacak.Bu ilkeleri oturupta oluşturanlar teker teker deneyler yapmıştır Allah bilir.Ulan öğretmeni mal yerine koyan bir bilim bu!!!Vurgulamayı ilke haline getirmiş…Öğretmen malda onu siz ilke haline getirmeseniz anlamayacak…Birde vurgulamada yapılacakların neler olacağı birileri tarafından belirlenmiş..hay Allahım ya.Utanmadan KPSS de birde bunları zorlaştırarak, üstlerini kapatarak karşımıza soru olarak getirirler…

Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir