Etiket arşivi: Geçerlik Türleri

Geçerlik Türleri – Sonuçsal Geçerlilik

Bu geçerlilik türü, çağdaş değerlendirmeyle hayatımıza girmiştir.

Senin amacın öğrencilerin, problem çözme gücünü geliştireceksin, aynı zamanda öğrencilerin üst düzey düşünce becerilerini geliştireceksin, aynı zamanda yaşama yakın beceri kazandıracaksın.

 • Problem çözme gücü
 • Üst düzey düşünce becerisi
 • Yaşama yakın beceri

Bunlar tamamsa, Sonuçsal Geçerlik yüksektir.

Geçerlik Türleri – Görünüş Geçerliliği

Görünüş Geçerliliği, bir sınav hangi alanla ilgili hazırlanıyorsa o soruları görenler hem o alanı bilmeli hemde amacı görebilmelidir der.

Yani, matematik sınavı hazırladın diyelim.Öğrenci soruları gördüğünde şunları diyebilmelidir.

 • Bu bir matematik sorusudur.
 • İşçi havuz sorusudur.
 • vs. vs.

Öğrenci soruya baktığında bunları çıkarabiliyorsa, yani sınav hangi konudan olduğunu, amacının ne olduğunu çıkarabiliyorsa bu sınav amacını yansıtıyordur.

Görünüş Geçerliliğinde, ne ise öyle görülecektir!!!

Eğer bir matematik problemi içinde kimya terimleri var diye kimya sorusu gibi görünüyorsa bunun görünüş geçerliliği düşüktür.

Ek olarak, psikolojik testlerde düşük olsun istenir.

Geçerlik Türleri – Yapı Geçerliliği

Bir ölçme aracının ölçmek istediği kuramsal temeli, teorik yapıları tam olarak yansıtabilmesidir.

Evet biliyorum…Yukarıdaki açıklamadan bi b*k anlamadınız.O halde şöyle demekte fayda var.

Soruda ne demek istediğini anlamadıysanız, Yapı Geçerliliğini yapıştırınız.

Yapı geçerliliği bir teste puzzle gibi bakar.Yani bir puzzledaki mantık gibi sorular birbiriyle uyumlu olacak.Yani parçalar birbirini tamamlayacak.Anlamlı bir bütün olacak ve her bir parça o bütünü yansıtacak.

Yapı geçerliliğinde,

 • İç Tutarlılık önemlidir.
 • Amaca uygun olacak.
Yapı Geçerliliği

Yapı Geçerliliğinde sorular birbirleriyle uyumlu olacak ve bu sorular amacı yansıtacak.

 1. Sorular birbirleriyle uyumlu olacak.Yani bu sorular birbirini tamamlayacak ve anlamlı bir bütünü yansıtacak.
 2. Bu sorular amacı yansıtacak.
 • Daha çok psikolojik testlerde kullanılır.
 • Likert tipi(Derecelendirme Ölçeği) ölçeklerde aranır.
 • Bilişsel ve duyuşsal süreçlerin araştırıldığı durumlarda aranır.

Yapı geçerliliği bilen bilmeyen ayrımıyla ilgilenir.

Bir ölçme aracına sistematik hatanın girmesi en çok yapı geçerliliğini etkiler.

Yapı Geçerliliğini Belirleme Yöntemleri

 • Faktör Analizi
  Testi oluşturan alt boyutların yani özelliklerin uyumu aranır.
 • Uzman görüşü.
 • Bir ölçütle karşılaştırma.
 • Cevaplayıcılarla görüşme.
 • Farklı gruplar yöntemi.
 • Test Tekrar Test

Geçerlik Türleri – Ölçüt Geçerliliği(Uygunluk Geçerliliği – Yordama Geçerliliği)

Bir testin geçerliliğini araştırıyorsam ya bunu sonraki bir şeyle karşılaştırırım ya da bunu önceki bir şeyle karşılaştırırım mantığıyla hareket eden, saçma sapan gereksiz bi şey..

Ölçüt Geçerliliği

Eğer bir testi önceki ya da sonraki bir testle karşılaştırıyorsa ölçüt geçerliliğini araştırıyordur.

Sen eğer hazırladığın testi önceki bir şeyle karşılaştırıyorsan buradaki baktığın geçerlilik türü Uygunluk Geçerliliğidir.

 

Sen eğer hazırladığın testi sonraki bir şeyle karşılaştırıyorsan buradaki baktığın geçerlilik türü Yordama Geçerliliğidir.

Şimdi %100 geçerli olan süper bir pratik bilgi vereceğim sizlere.

Bir soruyu okuduğunda baktın ki öğretmen hazırladığı testi ya da aracı herhangi bir şeyle karşılaştırıyor.Uygunluk mu? Yordama mı?

Böyle bir soruda sorunun altına aşağıdaki gibi bir doğru çiz.

Ölçüt Geçerliliği Pratik

 

Örnek olarak,

Bir uzman öğrencilerin üniversite 1. sınıfda ki genel akademik notlarıyla YGS ‘de ki sınav puanlarını karşılaştırmıştır.Bu süreçte YGS sınavının geçerliliğini araştıran uzman falan filan… gibi bir soru üzerinde yukarıdaki pratiği uygulayalım…

Burada geçerliliği araştırılan durum YGS sınavı öyle değil mi?

Soruda anlaşıldığı üzere YGS’yi üniversite 1. sınıfta ki genel akademik notlarıyla karşılaştırıyorsa demek ki doğrumuzu aşağıdaki gibi çizeceğiz.

Ölçüt Geçerliliği Örnek

Soruda YGS sınavındaki puanlarıyla lisedeki notlarını karşılaştırdığını söyleseydi eğer,

Ölçüt Geçerliliği Örnek 2

Ölçüt Geçerliliği seçme sınavlarında önemlidir.

Bir soruda Yordama veya Uygunluğu işaretleyebilmen için kesinlikle bu adamın hazırladığı ölçme aracını bir şeyle karşılaştırması gerekiyor.Eğer bir karşılaştırma söz konusu değilse bu soruda Yordama ve Uygunluktan bahsedemezsin.

Geçerlik Türleri – Kapsam Geçerliliği

Kapsam Geçerliliği

Bir ölçme aracının ölçmek istediği kapsamı tam olarak yansıtıp yansıtmadığıyla ilgilenir.

Ölçme aracının ölçmek istediği konuları, hedef davranışları ya da özellikleri tam olarak örneklemesi ve temsil etmesidir.

 • Özellikler
 • Konular
 • Hedef – Davranışlar

Bunlar tam olarak temsil edilmek ya da tam olarak örneklenmek zorunda.

Örnek olarak, bir öğretmen 5 farklı üniteden sınav hazırlayacaktır.Bu sınavda A, B, C, D ve E ünitelerinden sorular sorulacak olsun.Öğretmenimiz A ve C ünitelerindeki soruların ayrıcılığını düşük bulmuş ve bu soruları testten çıkartmıştır.Eğer bu konular yerine başka soru yazmıyor ve B v D ünitelerinden ayrıcılıkları yüksek soruları teste ekliyorsa uygulanan bu durumda aşağıdaki gibi yorum yaparız.

Eğer bu öğretmen 5 farklı üniteden soru sorması gerekirken, keyfi olarak A ve C sorularını(ünitelerindeki) çıkarıyorsa, bunlar yerine soru yazmıyorsa buradaki kapsamı görmezden geldiği için bu adam kapsam geçerliliğini düşürmüştür.

Yok eğer bu herif, bu sorular yerine B ve D ünitelerinden sorular ekliyorsa bu durumda soruların çoğunluğu B ve D ünitelerinde olacağı için soruların benzerliği artıyordur.Buda iç tutarlılığı arttırır diyebiliriz.

Ünitelerdeki sorulan soruların hedef davranışları birbirine uygun olmalıdırlar.Yani bilişsel hedef alanları aynı olmalıdır.Örneğin, A ünitesinden sorulan sorulardan biri bilme ve diğeri uygulamaysa kapsam geçerliliği düşüktür.

Kapsam Geçerliliği Belirleme Yolları

 • Belirtke tablosu kullanmak.
 • Uzman görüşü almak.
 • Bir ölçütle karşılaştırmak.
  Kapsam Geçerliliği

  Örneğin,

  “Bir öğretmen hazırladığı testi aynı kapsam içeren daha önceden hazırlanmış ve geçerliliği kanıtlanmış bir testle bir öğrenci grubuna uygulamıştır” diye bir ifade görürseniz Paralel Test Yöntemiyle karıştırmayın.

  Paralel Test yönteminde uyguladığım testi aynı anda hazırlarım.Onların güvenirlik ve geçerlilik hakkında bilgim yoktur.

  Fakat soru vurgusunda “Bir öğretmen hazırladığı testi daha önceden hazırlanmış”, “Geçerliliği kanıtlanmış bir test” diyorsa Kapsam Geçerliliğidir.

Kapsam Geçerliliği Başarı Testlerine özeldir.Başarı testlerinde yüksek olması beklenir.