Etiket arşivi: J. Dewey

Yaşan Boyu Öğrenme(Chapmen – J. Dewey)

Yaşam boyu öğrenme doğumdan ölüme kadar olan tüm öğrenmelerimizi kapsar.Türk milli eğitim sisteminde bu durum süreklilik ilkesiyle açıklanır.Yaşam boyu öğrenme bir hayat felsefesidir.Herkese nasip olmaz.

Yaşam Boyu Öğrenmede 3 Beceri Gelişir

 1. Temel Beceriler
  Okuma, yazma, anlama, konuşma, öz bakım becerileri
 2. Düşünme Becerileri
  Yaratıcı Düşünme
  Yansıtıcı Düşünme
 3. Kişilik Özellikleri
  Girişken, yeniliklere açık, sosyal, marjinal

Yaşam Boyu Öğrenmenin Ögeleri

 1. Süreklilik
  Doğumdan ölüme kadar.
 2. Yaratıcılık
  Özgünlük
 3. Kendi Kendine Öğrenme

Problem Dayalı Öğrenme Modeli(J . Dewey)

Hiiiçç bu modele bakmaya lüzum yok…J. Dewey’in yavşaklığıyla üretilmiş bir modeldir.Bu yavşak herif Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretim stratejisini olduğu gibi bu isimle modellemiş.Aynısıdır.

Yani var olanı farklı isimde yeniden piyasa sürüyor ya tam bir üçkağıtçı herifin teki…

Probleme dayalı öğrenmede çözüm, projede ürün var.

Proje Temelli Öğrenme Modeli(J. Dewey – Bruner – Kilpatrick)

Soruda mutlaka ürün ya da eserden söz edilir.Öğrenciler sürecin sonunda ortaya bir ürün veya eser çıkartır.

 • Belli bir proje üzerinde derinlemesine araştırmalar, incelemeler yaparak bir şeyler üretilmesini sağlayan yaklaşımdır.
 • Araştırma, inceleme, keşfetme gibi becerileri geliştirir.
 • Ürün ve proje gerçek hayat problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar olacaktır.
 • Hem bireysel hem de ekip çalışmasıyla gerçekleştirilebilir.
 • Süreç + Ürün birlikte değerlendirilir.Ayrıca akran ve öz değerlendirme kullanılır.Bunların tamamına Tümel Öğrenme denir.
 • Süreç temellidir.
 • Rapor ve sunu vardır.
 • Disiplinlerarası bir yaklaşımdır.Diğer derslerle ilişkilendirilecek.
 • Çalışma takvimi vardır.(İşlem Zaman Çizelgesi)

Proje Tabanlı Öğrenmenin Basamakları

 1. Hedeflerin belirlenmesi.
 2. Düzeye uygun proje konularının belirlenmesi.
  —————- Yukarıdaki iki maddeyi öğretmen ve öğrenciler yapıyor.
 3. Çalışma takvimi hazırlanır.(Öğrenci hazırlar)
 4. Gerekli araştırma ve incelemeler yapılır.
 5. Proje yapılır ve ürün ortaya çıkar.
 6. Proje ürün raporu yazılır.
 7. Proje ürün raporu teknolojik araçlarla sunulur.
 8. Değerlendirme(Tümel Değerlendirme)(Akran ve öz değerlendirme formları sürecin başında dağıtılır.Çocuk nereden not alacağını bilsin.)

Proje araştırma inceleme stratejisine uygun olduğu için uygulama ve üzerinde ki kazanımlarda etkilidir.Bilgi ve kavrama düzeyinde etkisizdir.Bu yüzden bir dersin her konusunda proje kullanamaz.

Bir problemi çözmek amacıyla ürün oluşturuluyorsa bu proje tabanlıdır.

Bir probleme çözüm bulunuyorsa bu problem dayalı öğrenmedir.

Öğrenme, Öğretme Yaklaşımları – Yapılandırmacılık

Yapılandırmacılık => Oluşturma, inşaa etme

 • Bilgi, nesnel ve öğrenenden bağımsız değildir.Öznel ve öğrenin oluşturduğu yapılandırdığı bir süreçtir.
 • Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgileri eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir.
 • Ernest Van Glosersfeld, bireylerin öğrenmeyi öğrenerek yeni bilgilerin ön bilgilerle ilişkilendirilmesini önemli görerek bilginin birey tarafından içselleştirildiğini belirtir.Yani İçsel Bir Süreçtir.
 • Bilgi doğrudan öğrenciye verilmez, öğrenci bilgiyi anlamlı bir şekilde bulur, keşfede ve yapılandırır.Yapılandırmacılıkta ne öğretmen ne de öğrenciler ders anlatmaz.
 • Sınıf içi sınıf dışı etkinlikler öğrencinin üst düzey bilişsel gelişimini sağlar.
 • İş birliğine dayalı öğrenme önemli görülür.
YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM TÜRLERİ
a) Bilişsel Yapılandırmacılık(Piaget, J. Dewey, Bruner)

Öğrenme denge – dengesizlik – yeniden denge üçlemesiyle ortaya çıkar.

b) Sosyal Yapılandırmacılık(Vygotsky, J. Dewey)

Öğrenci kendi kendine öğrenmeyi öğrenene kadar akranlarından, öğretmenden ve yetişkinlerden destek alabilir.

c) Radikal Yapılandırmacılık(Ernest Van Glosersfeld)

Öğrenme içsel bir süreçtir.Kimse kimseden destek almamalıdır.

Yapılandırmacı Yaklaşımda Bilgi Edinme Kaynakları

 1. Uzun süreli bellek.
 2. Birincil kaynak.(Deneme Yanılma)
 3. İkincil kaynak.

Uyarı!!!
Yapılandırmacılığa en uygun içerik düzenlemesi sarmal yaklaşımdır.En uygun öğrenme ise tümdengelimdir.

Program Geliştirme – Felsefi Akımları

Merhaba dostlar.Bu dersimizde Program Geliştirme dersinin içinde var olan Felsefi Akımlarına değineceğiz.Ulan program geliştirmeyle felsefe akımlarının ne alakası var diye sorabilirsiniz.Aslında bu soruyu başta ben aynen böyle sormuştum.Lakin sonra anladım ki taa feriştahından beri belirli felsefi akımlar ilgili toplumların eğitim anlayışında temel oluşturmuşlar.Tabi bu yazımızda bahsedilen akımlar eğitim felsefesi değildir.Önce temel felsefi akımları bu yazımızda inceyeceğiz ardından sonraki yazımızın başlığı olan eğitim felsefesine değineceğiz.Haliyle eğitim felsefesini anlamak için felsefe akımlarına göz atmakta fayda var.Şimdi gelin bu sıkıcı akımları elimizden geldiği kadar güzelleştirip özetleyelim.
Okumaya devam et