Yaşan Boyu Öğrenme(Chapmen – J. Dewey)

Yaşam boyu öğrenme doğumdan ölüme kadar olan tüm öğrenmelerimizi kapsar.Türk milli eğitim sisteminde bu durum süreklilik ilkesiyle açıklanır.Yaşam boyu öğrenme bir hayat felsefesidir.Herkese nasip olmaz.

Yaşam Boyu Öğrenmede 3 Beceri Gelişir

 1. Temel Beceriler
  Okuma, yazma, anlama, konuşma, öz bakım becerileri
 2. Düşünme Becerileri
  Yaratıcı Düşünme
  Yansıtıcı Düşünme
 3. Kişilik Özellikleri
  Girişken, yeniliklere açık, sosyal, marjinal

Yaşam Boyu Öğrenmenin Ögeleri

 1. Süreklilik
  Doğumdan ölüme kadar.
 2. Yaratıcılık
  Özgünlük
 3. Kendi Kendine Öğrenme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir