Etiket arşivi: Rehberlik Modelleri

Rehberlik Modelleri – Gelişimsel Model

İlk dört modele karşı çıkıştır…Tepkidir…

 • Bu modelin en önemli temsilcisi Mathewson’dur.
 • Gelişimsel model, rehberliği meslek seçim sorunu ya da problemleri çözmeye, karar vermeye yardımcı bir hizmet durumlarına indirgeyen yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Gelişimsel modelde, bireyin her dönemde gerçekleştirmesi gereken gelişim ihtiyaçlarının, gelişim görevlerinin karşılanması ve bu şekilde bireyin yaşamının tüm alanlarında etkili olması üzerinde durulmaktadır.
 • Bu yaklaşıma göre her birey, sorun yaşasın veya yaşamasın rehberlik hizmetinden yararlanabilir.Rehberlik hizmetleri herkese açıktır ve sorun odaklı olarak görülmemelidir.
 • Gelişimsel modelin günümüz eğitim sistemine en önemli katkısı, okullarda uygulanan kapsamlı rehberlik programlarıdır.

İlk dört modelin rehberliği sınırlandırdığı, rehberliğin gelişimini engellediğini düşünüyor.

Rehberlik, yaşam boyu kullanılan herkese açık bir süreçtir, hizmettir.

Gelişim dönemlerine göre rehberlik yapılır.

Gelişimsel ihtiyaç ve gelişim görevlerine göre yapılır.

Kapsamlı rehberlik programını hayatımıza sokmuştur.

Rehberlik Modelleri – Karar Vermeye Yardımcı Model

 • Bu modelin en önemli temsilcileri Katz, Tideman ve Jones’dur.
 • Bu modelin temsilcilerine göre, birey karar vermekte güçlük çektiği zaman rehberliğe gereksinim duyacaktır.Rehberlik hizmetleri, bireyin bir sorunu çözme noktasında zorlukla karşılaştığında kullanılmalı, kişiye doğru karalar verebilmesi için yapılmalıdır.
 • Bu görüşe göre, kişiye karar verme teknikleri bir ders gibi öğretilmelidir.

Rehberlik kapsamında bireye karar verme becerilerini kazandırır.

Rehberlik Modelleri – Klinik Model(Özellik – Faktör Kuramı)(Williamson)

 • Bu anlayışın en önemli temsilcisi Williamson’dur.
 • Klinik yaklaşım, bireye yardımcı olabilmek için bireyin var olan  sorunlarının tespit edilmesini ve sorunların çözümüne yardımcı olunmasını amaçlamaktadır.Bu doğrultuda bireyin sorunlarının güçlük derecesinin belirlenmesi en önemli aşama olarak görülmektedir.
 • Bu model, bireylerin ayrıntılı incelenmesi ve tanı konulabilmesi için test, envanter gibi dışsal teknikleri kullandığında birçok ölçme aracının geliştirilmesine ve toplu dosya kavramının eğitim sistemine kazandırılmasına katkıda bulunmuştur.
 • Bu yaklaşım aynı zamanda Özellik – Faktör kuramı olarak da adlandırılmaktadır.

Bu model bir çok ölçme aracının geliştirilmesine ve “Toplu Dosya” kavramının eğitim sistemine kazandırılmasına katkıda bulunmuştur.

Bu modele göre, sorun yokken rehberliğe gerek yoktur.Ne zaman sorun var işte  o zaman rehberlik vardır.

Bu model, daha sistemli ve bilimsel şekilde bireyi tanımaya çalışıyor.

Sorun odaklı, problem odaklı bir modeldir.

“İstisnasız her insan sorun yaşar, yaşamayan sadece ölülerdir” görüşü hakimdir.

DİKKAT!!!
Özellik Faktör görürsek, bireyi tanımaya önem veren bireyi tanımak için testler envanterler geliştirmek kuramın adıdır.

Öncelikle sorunu anlamalı, tanımlamalıyız.Bunu yapmanın yolu bireyi tanımaktan geçer.

Bu model, bireyi tanımayı, toplu dosya sistemi ve öğrenci gelişim dosyalarını hayatımıza sokmuştur.

Rehberlik Modelleri – Eğitimle Kaynaştırılmış Model(Brewer)(Tamamlayıcı Model)

 • Bu anlayışın en önemli temsilcisi Brewer’dir.
 • Bu anlayışa göre rehberlikle eğitimin amacı aynıdır.Eğitim de rehberlik de öğrencinin başarılı, uyumlu bir kişi olmasını sağlamaya çalışır.Bu yaklaşımı savunanlar, daha da ileri giderek tıpkı ders konuları gibi rehberlik konularının da sınıflarda ders gibi öğrenciye verilmesi, anlatılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Rehberliğin daha erken yaşlarda bireye verilmesini istiyor.

Rehberlik Modelleri – Mesleki Yardım Süreci Olarak Rehberlik(Parsons Modeli)

Rehberlik ortaya bu model sayesinde çıkmıştır.

Sanayi alanında ortaya çıkmış bir modeldir.

 • Parsons modeli, rehberliği bireyleri kendilerine uygun mesleklere yönlendirmek amacıyla kullanılan bir hizmet olarak görmektedir.Bu model, adını F. Parsons denen bir heriften almıştır.Parsons çalışmalarını üç aşamada yürütmektedir.
 1. Bireylerin sahip oldukları niteliklerin ortaya çıkarılması,
 2. Var olan iş ve mesleklerin gerektirdiği niteliklerin ve sağladığı olanakların belirlenmesi,
 3. 1. ve 2. basamakta elde edilen verilerin karşılaştırılarak bireylerin kendilerine uygun iş ve mesleklere yönlendirilmesi.

Bireyi tanımaya önem veriyor ve bireyin ayrıntılı ve analitik incelemeyi ön planda tuttuğu için özellik faktör kuramının temelini atmıştır.

Özellik Faktör kuramının temelini atmıştır.