Etiket arşivi: Gelişimsel Model

Geleneksel Model İle Gelişimsel Modelin Karşılaştırılması

Geleneksel ModelGelişimsel Model
Geleneksel rehberlik modeli bütün öğrencilere yönelik olduğunu belirtse de okul uygulamalarında daha çok problemli öğrenciler üzerinde durmuşlardır.Gelişimsel rehberlik modeli, okul öncesinden başlayarak bütün öğrencilere yaşam becerileri kazandırmaya çalışmaktadır.
Geleneksel rehberlik modeli “görev yönelimli, tepkisel” tarzda çalışır.Çoğunlukla problemli, uyumsuz davranışların tedavisi üzerinde durulmaktadır.Gelişimsel rehberlik modeli bir problem, uyumsuz bir davranış meydana gelmeden önce çalıştığı için “öngörüsel, önleyici” tarzda çalışmaktadır.
Geleneksel rehberlik modelinin odak noktası psikolojik danışmandır.Bu nedenle “pozisyon yönelimli, görev yönelimli” olarak da anılır ve uzman odaklıdır.Gelişimsel rehberlik modelinin odağında ise program vardır.Bu nedenle “program yönelimli, hedef yönelimli” olarak anılmaktadır ve öğretmen odaklıdır.
Geleneksel rehberlik modelinin ana müdahalesi psikolojik danışmadır.Birebir, tedavisi esaslı çalışma ön plandadır.Gelişimsel rehberlik modeli bütün öğrencilere yeterlikler kazandırmayı hedeflediği için sınıf veya daha kalabalık kitlelerle çalışmayı ön planda çıkartır.
Geleneksel rehberlikte zaman sınırlıdır.Gelişimsel rehberlik modelinde süreklilik esastır.
Geleneksel rehberlik hizmeti eğitimin öğretim ve yönetim boyutları ile tam bir bütünleşme sağlayamamıştır.Gelişimsel rehberlik modeli öğretim hizmetleri ile rehberlik hizmetlerinin birbirini tamamladığı düşüncesine dayanır.Gelişimsel rehberlik modelinde rehberlik, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir boyutudur.
Geleneksel rehberlik bilgi verme ve yöneltme ağırlıklıdır.Gelişimsel rehberlik modeli bireyin tüm yönleriyle sağlıklı gelişimini destekler.
Geleneksel rehberlik modelinde yapılan çalışmalar çok fazla değerlendirilmez.Gelişimsel rehberlik modeli ise değerlendirmeyi çok fazla önemser.Çünkü gelişimsel rehberlik “program mantığı” ile çalışır.
Geleneksel rehberlik modeli psikolojik danışma kuramlarını temel almıştır.Gelişimsel rehberlik modeli ise gelişimsel kuramları temel almıştır.
Geleneksel rehberlikte profesyonel müdahale vardır.Gelişimsel rehberlik modelinde profesyonel hizmet vardır.

Rehberlik Modelleri – Gelişimsel Model

İlk dört modele karşı çıkıştır…Tepkidir…

 • Bu modelin en önemli temsilcisi Mathewson’dur.
 • Gelişimsel model, rehberliği meslek seçim sorunu ya da problemleri çözmeye, karar vermeye yardımcı bir hizmet durumlarına indirgeyen yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 • Gelişimsel modelde, bireyin her dönemde gerçekleştirmesi gereken gelişim ihtiyaçlarının, gelişim görevlerinin karşılanması ve bu şekilde bireyin yaşamının tüm alanlarında etkili olması üzerinde durulmaktadır.
 • Bu yaklaşıma göre her birey, sorun yaşasın veya yaşamasın rehberlik hizmetinden yararlanabilir.Rehberlik hizmetleri herkese açıktır ve sorun odaklı olarak görülmemelidir.
 • Gelişimsel modelin günümüz eğitim sistemine en önemli katkısı, okullarda uygulanan kapsamlı rehberlik programlarıdır.

İlk dört modelin rehberliği sınırlandırdığı, rehberliğin gelişimini engellediğini düşünüyor.

Rehberlik, yaşam boyu kullanılan herkese açık bir süreçtir, hizmettir.

Gelişim dönemlerine göre rehberlik yapılır.

Gelişimsel ihtiyaç ve gelişim görevlerine göre yapılır.

Kapsamlı rehberlik programını hayatımıza sokmuştur.

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

 1. Geleneksel Yaklaşımlar
  a. Tepkisel Model
  -> Davranışçı ekole dayanır.
  -> Öğrenci birşey yapar, öğretmende ona tepki verir.
  -> Önleyici kurallar yoktur.Buda tutarsızlığa yol açar.
  -> Yönetim anlayışı gruptan ziyade bireye yöneliktir.
  -> Ödül ve ceza vardır.
  -> En büyük dezavantaj, öğretmenin verdiği tepkinin,öğrenciden karşıt bir tepki bulma olasılığıdır.(Önemlidir)
  b. Önlemsel Model
  -> Bilişsel ekole dayanır.
  -> Olumsuz davranışların ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirler alınır.
  -> Kurallar vardır.Geleneksel olduğu için öğretmen koyar.
  -> Ödül ceza vardır.
  -> Sınıf yönetimi bireyden ziyade gruba yöneliktir.
 2. Çağdaş Yaklaşımlar
  a. Gelişimsel Model
  -> Bilişsel ve Hümanist ekole dayanır.
  -> Kurallar öğrencilerle belirlenir.
  -> Kuralların belirlenmesi ve uygulanması işi o sınıftaki öğrencilerin gelişim düzeyine ve ihtiyaçlarına uygundur.
  b. Bütünsel Model
  -> Yukarıdaki 3 modelin birlikte kullanılmasıdır.
  -> İçlerinden en çok önlemsel modeli benimser.