Aylık arşivler: Aralık 2014

Tahmin – Gözlem – Açıklama (TGA Diyagramı)

Öğrencilerin anlama, kavrama düzeylerini geliştirmek için uygulanır.

Tahmin Aşaması
Öğrenci dersin giriş bölümünde konu hakkındaki ön görüşlerini vardama raporu olarak yazar.
Gözlem Aşaması
Öğrenci dersin gelişme bölümünde konuyla ilgili gözlem yapıp gözlem raporu yazar.
Açıklama Aşaması
Öğrenci dersin sonuç bölümünde tahminleriyle gözlemlerini kıyaslayarak sonuç raporu yazar.

Kavramsal Karikatür(Konuşma Balonu – Çizgi Karakter)

 • Kavram ya da olay hakkında tartışma başlatıp araştırmaya sevk etmek amaçtır.Bir konuyu tamamen öğretemez.
 • Konuyu tekrar etmeye ya da özetlemeye yardımcı olmak için kullanılır.
 • Karikatür, tartışma ortamı yaratmak için uyaran olarak kullanılır.
 • Kavram yanılgılarını ve kararsızlıkları ortaya çıkartıp gidermede kullanılır.
 • Yaratıcı düşünmeyi sağlar.Mizah içermeyebilir.Farklı görüşmelere saygı ve farklı fikirlerin farkına varmayı sağlar.

Kavramsal Karikatür(Konuşma Balonu - Çizgi Karakter)

Kavramsal Değişim Metinleri

Amaç öğrencilerin doğru diye kabul ettikleri yanlışları ortaya çıkarıp gerçek doğruları öğretmektir.

Öğrencileri, kavram yanılgılarına karşı ikna eden dökümanlardır.

 • Öğrencilerin kavramla ilgili ne bildikleri tespit edilir.
 • Kavram yanılgılarının yanlış olduğunu ispatlayacak deliller sunulur.
 • Öğrenci yetersizlikleri ve eksikleri görülür.
 • Kavramla ilgili yeni bilgiler açıklanır, örnekler verilir.
 • Kavramsal değişim sağlanır.

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Birbirleriyle bağlantılı şekilde hazırlanmış bağlantılı doğru yanlış sorularından oluşan ölçme aracıdır.

 • Değerlendirme araçlarından biridir.
 • Öğrencilerin hangi önermelerde yanlışlıklar yaptığını belirlemede kullanılır.
 • Öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarır.
 • Pek çok D- Y sorusunun ardışık olarak yerleştirilmesi esasına dayanır.Cevaplamaya tüm öğrenciler aynı sorudan başlar.Fakat verdikleri cevaba göre farklı D – Y soruları ile karşılaşırlar.Tüm sorular içinde tek bir cevap verirler.

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç

Vee Diyagramı(Gowin)

 • Ölçme değerlendirme aracıdır.
 • Kavramları tespit ederken öğrencide var olan kavram yanılgılarının tespit edilmesinde bir araç olarak kullanılır.
 • Bilginin nasıl öğrenileceğini, aynı zamanda bilginin nasıl yapılandırılacağını gösteren araçtır.
 • V raporu olarakda bilinir.
 • Öğrencilerine bilgilerini daha iyi organize etme, daha etkili bir biçimde araştırma yapma ve öğrenmelerini sağlamak için kullanılan ökçme değerlendirme uygulamasıdır.
 • Daha çok Fen derslerinde kullanılır.

Tek başına bir konuyu öğretmez.Çünkü aslında bir teknik değil, deney tekniğiyle beraber kullanılan bir araç gereçtir.

Vee diyagramı 4 ana bölümden oluşur.

 1. Soru veya problem bölümü
 2. Kavramlar bölümü
 3. Araç gereç bölümü
 4. Kayıtlar ve sonuç bölümü

Vee Diyagramı