Etiket arşivi: Dönüt

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler – Öğrenme Yöntemiyle İlgili Faktörler

Öğrenen kişinin nasıl bir yol izlediği, yani kullandığı strateji, onun öğrenmesine olumlu ya da olumsuz şekilde etki edebilir.

Konunun Yapısı

Konu anlamlı ve kolayca birbirine bağlanabilir nitelikte sunulmasıdır.

Tümevarım ve tümdengelim olarak ikiye ayrılır.

A-) Bütün – Parça – Bütün
Önce konun geneline bakılır, sonra ayrıntılar ele alınır.(Gestalt Yaklaşımı)
Bu tümdengelimseldir.

B-) Parça – Bütün – Parça
Önce konu parçalara bölünür, sonra bütünleştirilir.
Bu tümevarımsaldır.

Öğrenmeye Ayrılan Zaman

Öğrenme için ayrılan zamanın nasıl düzenlendiğine bağlı olarak öğrenme yöntemleri aralıklı çalışma ve toplu çalışma şeklinde sınıflandırılabilir.

Aralıklı Çalışma

Öğrenilecek malzemenin belirli zaman aralıklarıyla tekrar edilmesi ve derse düzenli bir şekilde çalışılması anlamına gelir.

Öğrenmeye ayrılan zamanı parçalara bölerek öğrenmedir.

Toplu Çalışma

Derse sadece sınav öncesinde sıkış bir zaman dilimde ve göre uzun bir süre çalışmayı, yani yalnızca sınavdan önce yoğun bir şekilde çalışmayı ifade eder.Toplu çalışmanın bazı avantajları vardır.

Öğrenmeye ayrılan zamanı tek seferde blok halinde kullanmaktır.

Etkin Katılım

Aktif katılım demektir.Yaparak – yaşayarak öğrenmektir.Öğrendiğimiz konunun içinde olmaktır.

Sonuçlar Hakkında Bilgi(Geribildirim/Dönüt/Düzeltme)

Öğrenciye ne kadar öğrendiği hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir.

Düzeltme ise öğrenme eksikliklerini, yanlışlıklarını gidermektir.

Sınıf İçi İletişim

 1. Kaynak(Gönderici)
  Davranış değişikliğini oluşturmak üzere iletişim sürecini başlatan kişidir.
 2. Alıcı
  Kaynağın gönderdiği mesajlara hedef olan kişi yada kişilerdir.
 3. İleti(Mesaj, Bilgi ve Beceriler)
  Kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği duygu, düşünce ve davranışları temsil eden sembollerdir.
 4. Kanal(Araç, Gereç Sınıf Ortam)
  Kaynağın amaçları doğrultusunda alıcıya gönderdiği mesajları taşıyan araç – gereç – yöntem ve tekniklerdir.
 5. Dönüt(Geribildirim)
  Alıcıdan kaynağa yönelen tepkilerdir.Dönüt çift yönlüdür.Kaynaktan da alıcıya yönelen tepkiler vardır.

Eğitim Durumlarıyla İlgili Değişkenler

Merhaba…Bu dersimizde Eğitim Durumlarıyla İlgili Değişkenlerden bahseceğiz.
Okumaya devam et