Etiket arşivi: Mathewson

Rehberlik Modelleri – Gelişimsel Model

İlk dört modele karşı çıkıştır…Tepkidir…

  • Bu modelin en önemli temsilcisi Mathewson’dur.
  • Gelişimsel model, rehberliği meslek seçim sorunu ya da problemleri çözmeye, karar vermeye yardımcı bir hizmet durumlarına indirgeyen yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  • Gelişimsel modelde, bireyin her dönemde gerçekleştirmesi gereken gelişim ihtiyaçlarının, gelişim görevlerinin karşılanması ve bu şekilde bireyin yaşamının tüm alanlarında etkili olması üzerinde durulmaktadır.
  • Bu yaklaşıma göre her birey, sorun yaşasın veya yaşamasın rehberlik hizmetinden yararlanabilir.Rehberlik hizmetleri herkese açıktır ve sorun odaklı olarak görülmemelidir.
  • Gelişimsel modelin günümüz eğitim sistemine en önemli katkısı, okullarda uygulanan kapsamlı rehberlik programlarıdır.

İlk dört modelin rehberliği sınırlandırdığı, rehberliğin gelişimini engellediğini düşünüyor.

Rehberlik, yaşam boyu kullanılan herkese açık bir süreçtir, hizmettir.

Gelişim dönemlerine göre rehberlik yapılır.

Gelişimsel ihtiyaç ve gelişim görevlerine göre yapılır.

Kapsamlı rehberlik programını hayatımıza sokmuştur.