Geleneksel Model İle Gelişimsel Modelin Karşılaştırılması

Geleneksel ModelGelişimsel Model
Geleneksel rehberlik modeli bütün öğrencilere yönelik olduğunu belirtse de okul uygulamalarında daha çok problemli öğrenciler üzerinde durmuşlardır.Gelişimsel rehberlik modeli, okul öncesinden başlayarak bütün öğrencilere yaşam becerileri kazandırmaya çalışmaktadır.
Geleneksel rehberlik modeli “görev yönelimli, tepkisel” tarzda çalışır.Çoğunlukla problemli, uyumsuz davranışların tedavisi üzerinde durulmaktadır.Gelişimsel rehberlik modeli bir problem, uyumsuz bir davranış meydana gelmeden önce çalıştığı için “öngörüsel, önleyici” tarzda çalışmaktadır.
Geleneksel rehberlik modelinin odak noktası psikolojik danışmandır.Bu nedenle “pozisyon yönelimli, görev yönelimli” olarak da anılır ve uzman odaklıdır.Gelişimsel rehberlik modelinin odağında ise program vardır.Bu nedenle “program yönelimli, hedef yönelimli” olarak anılmaktadır ve öğretmen odaklıdır.
Geleneksel rehberlik modelinin ana müdahalesi psikolojik danışmadır.Birebir, tedavisi esaslı çalışma ön plandadır.Gelişimsel rehberlik modeli bütün öğrencilere yeterlikler kazandırmayı hedeflediği için sınıf veya daha kalabalık kitlelerle çalışmayı ön planda çıkartır.
Geleneksel rehberlikte zaman sınırlıdır.Gelişimsel rehberlik modelinde süreklilik esastır.
Geleneksel rehberlik hizmeti eğitimin öğretim ve yönetim boyutları ile tam bir bütünleşme sağlayamamıştır.Gelişimsel rehberlik modeli öğretim hizmetleri ile rehberlik hizmetlerinin birbirini tamamladığı düşüncesine dayanır.Gelişimsel rehberlik modelinde rehberlik, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir boyutudur.
Geleneksel rehberlik bilgi verme ve yöneltme ağırlıklıdır.Gelişimsel rehberlik modeli bireyin tüm yönleriyle sağlıklı gelişimini destekler.
Geleneksel rehberlik modelinde yapılan çalışmalar çok fazla değerlendirilmez.Gelişimsel rehberlik modeli ise değerlendirmeyi çok fazla önemser.Çünkü gelişimsel rehberlik “program mantığı” ile çalışır.
Geleneksel rehberlik modeli psikolojik danışma kuramlarını temel almıştır.Gelişimsel rehberlik modeli ise gelişimsel kuramları temel almıştır.
Geleneksel rehberlikte profesyonel müdahale vardır.Gelişimsel rehberlik modelinde profesyonel hizmet vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir