Etiket arşivi: Karar Vermeye Yardımcı Model

Rehberlik Modelleri – Karar Vermeye Yardımcı Model

  • Bu modelin en önemli temsilcileri Katz, Tideman ve Jones’dur.
  • Bu modelin temsilcilerine göre, birey karar vermekte güçlük çektiği zaman rehberliğe gereksinim duyacaktır.Rehberlik hizmetleri, bireyin bir sorunu çözme noktasında zorlukla karşılaştığında kullanılmalı, kişiye doğru karalar verebilmesi için yapılmalıdır.
  • Bu görüşe göre, kişiye karar verme teknikleri bir ders gibi öğretilmelidir.

Rehberlik kapsamında bireye karar verme becerilerini kazandırır.