Etiket arşivi: Tamamlayıcı Model

Rehberlik Modelleri – Eğitimle Kaynaştırılmış Model(Brewer)(Tamamlayıcı Model)

  • Bu anlayışın en önemli temsilcisi Brewer’dir.
  • Bu anlayışa göre rehberlikle eğitimin amacı aynıdır.Eğitim de rehberlik de öğrencinin başarılı, uyumlu bir kişi olmasını sağlamaya çalışır.Bu yaklaşımı savunanlar, daha da ileri giderek tıpkı ders konuları gibi rehberlik konularının da sınıflarda ders gibi öğrenciye verilmesi, anlatılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Rehberliğin daha erken yaşlarda bireye verilmesini istiyor.