Öğretim Stratejileri – Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğretim

Öğrencilere sunulan bir problem senaryosunda öğrencilerin bilimsel süreç basamaklarını kullanıp, kendilerine özgü çözüm yolları üretmeleridir.

Öğretmen, rehberdir.
Öğrenci, aktif ve merkezdedir.

Öğrenci süreçte tamamen hipotetik düşünür.İsterse tümdengelimsel istersede tümevarımsal yöntemi kullanırlar.

Zihinsel beceri kullanılır ve geliştirilir.

 1. Süreç öğrenci etkinliğine dayalı olup problem çözme yaklaşımı temel alınır.
 2. Tümevarım, tümdengelim, anoloji, hipotetik, yöntemleri birlikte kullanılır.
 3. Gerçek yaşama ait problemler ele alınır.En önemlisi bu.
 4. Bilimsel problem çözümü becerisi ile bilimsel düşünme becerisi kazanımları ön plandadır.
 5. Bilimsel problem çözme basamakları kullanılır.
 6. Dersin daha çok sonuç bölümünde kullanılır.
 7. Öğrenci merkezde, öğretmen rehberdir.
 8. Uygulama ve üst düzey kazanımlar(Analiz, sentez, değerlendirme) ön plandadır.
 9. Problem çözme + neden – sonuç ilişkisi kurma + yaratıcı + yansıtıcı analitik ve eleştirel düşünme becerileri geliştirme ön plandadır.
 10. Sınıf içi + Sınıf dışı etkinliktir.
 11. İş birlikli öğrenme temel alınır.
 12. Sınıf sayısı az olmalıdır.

Araştırma stratejisinin en büyük dezavantajı her öğrencinin ilk denemede problemi çözememe ihtimalidir.

Araştırma İnceleme Stratejisinde Bilimsel Problem Çözme Basamakları

 1. Problemin fark edip belirlenmesi.
 2. Problem hakkında bilgi toplayıp problemin tanımlanıp sınırlandırılması.
 3. Veri toplama aracı geliştirip verilerin uygun kişilerden toplanması.
 4. Hipotezlerin oluşturulması.
 5. Hipotezle ilgili veri toplar.O verileri analiz eder.Ve o hipoteze uygun yöntem ya da ölçme aracı bulacak.
 6. Hipotezi test et.Dene.
 7. Sonuç ve çözüm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir