Etiket arşivi: Nutuk

Cumhuriyet Dönemi Kültür Medeniyet

Devlet Yönetimi

 • Mustafa Kemal genelge ve kongrelerde;
  • Demokratik temsil,
  • Demokratik meşrutiyet,
  • Hukuki kurallara saygılı olmaya özen gösterdi.
 • Mustafa Kemal’e göre vatandaşın tanımı;
  • Çağa uygun davranışlar gösteren,
  • Kalkınma yolunda birlikte ilerleyen,
  • Hür bakış açısına sahip olan.

   Vatandaşlık kavramı ilk defa 1924 Anayasasında yer almıştır.

Mimari

 • Mimar Kemalettin
  • 20 liranın arkasındadır.
  • Gazi Üniversitesi rektörlüğünü yapmıştır.
 • Emin Onat ve Orhan Ada
  • Bu ikisi Anıtkabir‘i yapmıştır.

Müzik

 • Darülelhan, Konservatuar
 • Darülbedayi, Tiyatro
 • Musiki Muallim Mektebi açıldı.(Paul Hindemint rapor yazdı.)

Musiki Muallim Mektebi’nin açılmasında verdiği raporlar etkili olan bilim insanı?
Cevap ? Paul Hindemint

Türk Beşleri

 • Cemal Reşit Bey
  • 10. Yıl marşının bestecisi,
  • Klasik Batı müziği
  • Lüküs hayat bestecisi
 • Adnan Saygun
  • İlk opera açtı.

Heykel

 • İlk Atatürk heykeli İstanbul’da açıldı.
 • İlk heykel yapan Heinrich Krippel‘dir.(Ulus Zafer Anıtı, Samsun Atatürk Anıtı)

Ulus Zafer Anıtı ve Samsun Atatürk Anıtını yapan Avusturyalı sanatçı kimdir?
Cevap = Heinrich Krippel

 • Taksim Cumhuriyet Anıtı‘nı Pietro Canonica yapmıştır.

Sosyal Hayat

 • İlk nüfus sayımı 1927’de yapıldı.13 milyon çıktık.
 • Göçmenlere vize muafiyeti getirildi.
 • Doğumu engelleyecek araç ve ilaçlar yasaklandı.
 • Çok çocuklu ailelere hazineden tarla yardımı yapıldı.
 • Altı çocuğu olanlara vergi muafiyeti getirildi.

Kadınlarda İlkler

Belediye BaşkanıSadiye Hanım
Muhtar(Seçilmiş)Gül Esin(Aydın)
Köylü Mebus KadınSatı Kadın
MühendisSabiha Rıfat
İnşaat MühendisiSabiha Güreyman
Kadın Doğum UzmanıPakize İzzet Tarzı
Milli SporcuLeyla Asım Turgut
RalliciAzize Hanım
Savaş FotoğrafçısıSemiha Es
Dünya GüzeliKeriman Halis Ece

Eğitim

 • Türk Tarih Kurumu‘nun ilk başkanı Tevfik Bıyıklıoğlu‘dur.
 • Türk Dil Kurumu‘nun ilk başkanı Samih Rıfat Yalnızgil‘dir.

Öğrenci Andı‘nı Dr. Reşit Galip yazmıştır.

Resim

 • İbrahim Çallı(Zeybekler Tablosu)
  • Cumhuriyet döneminin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçıdır.

Edebiyat

 • Halide Edip Adıvar
  • Milli Mücadele üzerine yazılan ilk roman Ataşten Gömlek‘tir.
  • Orduda geçirdiği yıllarını anlattığı eseri Türk’ün Ateşle İmtihanı‘dır.
 • Kazım Karabekir
  • Müzikal olan bu oyunu şehit çocuklarına oynatmıştır.Şarkılı İbret

Atatürk’ün Yazdığı Eserler

 • Geometri
 • Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
  • Ders kitabıdır.
  • Tevfik Bıyıklıoğlu ve Afet İnan bu kitap için Mustafa Kemal’e yardımcı oldular.
 • Cumalı Ordugahı
 • Zabit ve Kumandan İle Hasbihal
 • Nutuk
  • CHP’nin ikinci kongresinde okundu.
  • “19 Mayıs’ta Samsun’a çıktım” diye başlar.
  • Gençliğe Hitabe ile sona erer.
  • Geliri Türk Hava Kurumu‘na bırakılmıştır.
  • 1919 – 1927 yılları arasını anlatır.
  • Arap harfleriyle basılmıştır.
  • Nutuk’ta Şeyh Sait isyanı(1924), Harf İnkılabı(1928) geçer ama CHP’nin kurulması ve Menemen Olayı geçmez.
  • Genelgeler, Kongreler, Serv geçer.
  • İzmir Suikastı geçer.
  • Kabotaj Kanunu geçer.

Nutukta en çok ismi geçen Yahya Kaptan‘dır.

Atatürk’ün üdşünce yapısını geliştiren hayatını etkileyen dört şehir
Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya‘dır.

Mustafa Kemal’in ilk görev yeri ŞAM 5. Ordu’dur.

Atatürk’ün en son ölen manevi evladı Ülkü Adatepe‘dir.

 • Atatürk’ün manevi evlatları;
  • Rukiye
  • Zeynep
  • Zehra
  • Abdurrahim Tunçak
  • Sabiha Gökçen
  • Afet İnan
  • Ülkü Adatepe
  • Sığırtmaç Mustafa

Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı Unesco tarafından Atatürk yılı ilan edilmiştir.

Mustafa Kemal’in öldüğü gün TBMM başkanı Mustafa Abdülhalik Renda‘dır.

 • Atatürk döneminde en çok hükümet kuran İsmet İnönü‘dür.
 • En uzun meclis başkanlığında kalan ise Kazım Özalp‘tir.
  • Atatürk’ün hastalığına ilk teşhisi Yalova’da Nihat Reşat Belger koydu.Kesin tanıyı Dr. Neşet Ömer İrdelp koymuştur.
 1. Ülkemizde heykel çalışmalarını ilk yapan Avusturyalı sanatçı?
  Heinrich Krippel
 2. Ülkemizde Musıki Muallim Mektebi’nin açılması amacıyla rapor yazan kimdir?
  Paul Hindemint
 3. Ülkemizde ilk kadın muhtar kimdir?
  Gül Esin
 4. Ülkemizdeki ilk kadın doğum uzmanı?
  Pakize İzzet Tarzı
 5. İlk milli yüzücü?
  Leyla Asım Turgut
 6. İlk rallici?
  Azize Hanım
 7. İlk mühendis?
  Sabiha Rıfat
 8. İlk inşaat mühendisi?
  Sabiha Güreyman
 9. İlk dünya güzeli?
  Keriman Halis Ece
 10. Türk Tarih Kurumunun ilk genel başkanı?
  Tevfik Bıyıklıoğlu
 11. Türk Dil Kurumunun ilk genel başkanı?
  Samih Rıfat Yalnızgil
 12. Atatürk öldüğünde TBMM başkanı kimdir?
  Abdülhalik Renda
 13. Atatürk’ün manevi evlatlarından en son vefat eden kim?
  Ülkü Adatepe
 14. Atatürk’ü etkileyen dört şehir?
  Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya
 15. Anıtkabir’in mimarları kimdir?
  Emin Onat – Orhan Ada
 16. Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Rektörlük Binasını yapan?
  Mimar Kemalettin
 17. Mustafa Kemal’in nüfusu arttırmak için yaptığı çalışmalar?
  • Göçmenlere vize muafiyeti getirdi.
  • Doğumu engelleyecek araç ve ilaçları yasakladı.
  • Çok çocuklu ailelere hazineden tarla yardımı yapıldı.
  • Altı çocuğu olanlara vergi muafiyeti getirdi.
 18. Atatürk’ün hastalığına Yalova’da ilk teşhisi koyan doktor?
  Nihat Reşat Belger
 19. Atatürk’ün hastalığına kesin tanıyı koyan doktor?
  Dr. Neşet Ömer İrdelp

Tartışma Yöntemi

 • Önceden planlama yapılmalı, hazırlanmalıdır.Önceden hazırlıklı olması lazım.
 • Hedef belirlenmeli, ortam hazırlanmalıdır.
 • Kişiler değil, düşünceler önemli olmalıdır.
 • Bilişsel + duyuşsal kazanımlar ön plandadır.Devinişsel alanda etkisizdir.
 • Kavrama düzeyi ağırlıkta olmak üzere üst düzeyde kazanımlar da amaçlanır.Buluş stratejisine uygundur.
 • Demokratik tutum, hoşgörü, empati kazanımlarında işlevseldir.
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.(En önemli faydası budur)
 • Etkin dinleme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Tartışma Teknikleri

Büyük Grup Tartışma Tekniği

Öğretmen, dersin konusuyla ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar.

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda kullanılır.

“tüm sınıf” bir anahtar sözcüktür.

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir.Yüz yüze etkileşim daha fazladır.