Etiket arşivi: Sokratik Tartışma

Sokratik Tartışma

Bireyin çok iyi bildiğini zannettiği konu gündeme getirilir.Amaç, öğrenciye “en iyi bildiği şeyin hiçbir şey bilmediği olduğunu anlatmaktır” Böylece öğrenci; yanlış, eksik, tutarsız bilgi elde ettiğine inanır ve araştırmaya yönelir.

 1. İroni(Alaysı)
  Öğrencilerde bilmiyorum hissi uyandırılan aşamadır.Araştırma isteğini tetikler.
 2. Doğurtmaca(Maiotik)
  Öğrenci araştırarak bir çok bilgiye sahip olur.

Tartışma Yöntemi

 • Önceden planlama yapılmalı, hazırlanmalıdır.Önceden hazırlıklı olması lazım.
 • Hedef belirlenmeli, ortam hazırlanmalıdır.
 • Kişiler değil, düşünceler önemli olmalıdır.
 • Bilişsel + duyuşsal kazanımlar ön plandadır.Devinişsel alanda etkisizdir.
 • Kavrama düzeyi ağırlıkta olmak üzere üst düzeyde kazanımlar da amaçlanır.Buluş stratejisine uygundur.
 • Demokratik tutum, hoşgörü, empati kazanımlarında işlevseldir.
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.(En önemli faydası budur)
 • Etkin dinleme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Tartışma Teknikleri

Büyük Grup Tartışma Tekniği

Öğretmen, dersin konusuyla ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar.

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda kullanılır.

“tüm sınıf” bir anahtar sözcüktür.

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir.Yüz yüze etkileşim daha fazladır.