Etiket arşivi: Panel

Panel

Dinleyiciler aktif değildir.Soru soramazlar.Görüş belirtemezler.

 • Konu, sosyal, bilimsel, tarihi güncel olabilir.
 • Samimi bir ortamda gerçekleşebilir.Yani sorularla sıkıştırma yok.
 • Olaya farklı bakış açısı getirmek amaçtır.Bu nedenle de karara varılması beklenmez.
 • Panelistler programın sonunda birbirine soru sorabilir, ancak dinleyiciler forum yapılırsa yalnız bu aşamada soru sorabilir.Yani forum olmadığı sürece dinleyiciler soru soramaz.
 • Paneli başkan açar ve kapatır.

Tartışma Yöntemi

 • Önceden planlama yapılmalı, hazırlanmalıdır.Önceden hazırlıklı olması lazım.
 • Hedef belirlenmeli, ortam hazırlanmalıdır.
 • Kişiler değil, düşünceler önemli olmalıdır.
 • Bilişsel + duyuşsal kazanımlar ön plandadır.Devinişsel alanda etkisizdir.
 • Kavrama düzeyi ağırlıkta olmak üzere üst düzeyde kazanımlar da amaçlanır.Buluş stratejisine uygundur.
 • Demokratik tutum, hoşgörü, empati kazanımlarında işlevseldir.
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.(En önemli faydası budur)
 • Etkin dinleme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Tartışma Teknikleri

Büyük Grup Tartışma Tekniği

Öğretmen, dersin konusuyla ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar.

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda kullanılır.

“tüm sınıf” bir anahtar sözcüktür.

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir.Yüz yüze etkileşim daha fazladır.