Etiket arşivi: Çalıştay

Çalıştay(WorkShop – Düşünme Atölyesi)

Konusunda uzman bir grubun belirli bir yer ve zamanda çok kısa ya da 3 – 4 günlüğüne toplanarak belli bir konu üzerinde derinlemesine bilgi topladıkları, tartıştıkları, probleme çözüm üretip ortak karar aldıkları tekniktir.

Uyarı

Çalıştay genellikle güncel eğitim sorunlarına çözüm bulmak ve eğitime yeni uygulamalar katmak için konusunda uzman olan kişilerin yaptığı toplantıdır.

Dikkat!!!
Çalıştayda herkes o konuda uzman…

 • Kararlar bağlayıcıdır.
 • Konusunda uzmanlar bir araya gelir.

Çalıştay Üç Aşamada Gerçekleşir.

 1. Tüm katılımcılar birlikte toplantının amaç ve alt amaçlarını saptayıp atölye çalışma gruplarını oluştururlar.
 2. Grup atölyelerine gidip konu hakkında tartışarak fikir üretilir.Sonra bu fikirleri uygulayarak denerler.
 3. Tüm katılımcılar yeniden bir araya gelirler.Atölyeden gelen öneriler hep birlikte değerlendirilip karara bağlanır ve sonuç raporu yazılır.

Tartışma Yöntemi

 • Önceden planlama yapılmalı, hazırlanmalıdır.Önceden hazırlıklı olması lazım.
 • Hedef belirlenmeli, ortam hazırlanmalıdır.
 • Kişiler değil, düşünceler önemli olmalıdır.
 • Bilişsel + duyuşsal kazanımlar ön plandadır.Devinişsel alanda etkisizdir.
 • Kavrama düzeyi ağırlıkta olmak üzere üst düzeyde kazanımlar da amaçlanır.Buluş stratejisine uygundur.
 • Demokratik tutum, hoşgörü, empati kazanımlarında işlevseldir.
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.(En önemli faydası budur)
 • Etkin dinleme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Tartışma Teknikleri

Büyük Grup Tartışma Tekniği

Öğretmen, dersin konusuyla ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar.

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda kullanılır.

“tüm sınıf” bir anahtar sözcüktür.

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir.Yüz yüze etkileşim daha fazladır.