Çalıştay(WorkShop – Düşünme Atölyesi)

Konusunda uzman bir grubun belirli bir yer ve zamanda çok kısa ya da 3 – 4 günlüğüne toplanarak belli bir konu üzerinde derinlemesine bilgi topladıkları, tartıştıkları, probleme çözüm üretip ortak karar aldıkları tekniktir.

Uyarı

Çalıştay genellikle güncel eğitim sorunlarına çözüm bulmak ve eğitime yeni uygulamalar katmak için konusunda uzman olan kişilerin yaptığı toplantıdır.

Dikkat!!!
Çalıştayda herkes o konuda uzman…

  • Kararlar bağlayıcıdır.
  • Konusunda uzmanlar bir araya gelir.

Çalıştay Üç Aşamada Gerçekleşir.

  1. Tüm katılımcılar birlikte toplantının amaç ve alt amaçlarını saptayıp atölye çalışma gruplarını oluştururlar.
  2. Grup atölyelerine gidip konu hakkında tartışarak fikir üretilir.Sonra bu fikirleri uygulayarak denerler.
  3. Tüm katılımcılar yeniden bir araya gelirler.Atölyeden gelen öneriler hep birlikte değerlendirilip karara bağlanır ve sonuç raporu yazılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir