Etiket arşivi: Çok Oturumlu Seans

Sempozyum(Çok Oturumlu Seans)

Sempozyum, bir bilimsel sunum toplantısıdır.

 • Bilimsel, sanatsal, tarihsel, düşünsel konuların bilimsel olarak ele alınmasıdır.

Amaç, yeni ve özgün konuları ya da eski konuya yeni bir bakış açısı getirmek için yapılır.

Çok sayıda bildiri sunulduğu için bu bildiriler daha sonra bir araya getirilip bilimsel bir kitaba dönüştürülür.

 • Uzmanlar, sunularını çoğunlukla tebliğ şeklinde düzenlerler.Sempozyumda konuşmacılar kürsüye gelerek konuşur.Kürsüye gelen konuşmacı, kendisinin veya ekibinin yaptığı bilimsel bir araştırmaya ait sonuçları dinleyicilere bildiri şeklinde okuyarak sunar.
 • Sempozyum sonunda ihtiyaç duyulursa forum yapılır.
 • Bilişsel ve duyuşsal kazanımlar önemlidir.

Tartışma Yöntemi

 • Önceden planlama yapılmalı, hazırlanmalıdır.Önceden hazırlıklı olması lazım.
 • Hedef belirlenmeli, ortam hazırlanmalıdır.
 • Kişiler değil, düşünceler önemli olmalıdır.
 • Bilişsel + duyuşsal kazanımlar ön plandadır.Devinişsel alanda etkisizdir.
 • Kavrama düzeyi ağırlıkta olmak üzere üst düzeyde kazanımlar da amaçlanır.Buluş stratejisine uygundur.
 • Demokratik tutum, hoşgörü, empati kazanımlarında işlevseldir.
 • Analitik ve eleştirel düşünme becerisi gelişir.(En önemli faydası budur)
 • Etkin dinleme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini geliştirir.

Tartışma Teknikleri

Büyük Grup Tartışma Tekniği

Öğretmen, dersin konusuyla ilgili bir tartışmayı tüm sınıfa açar, öğrencilere sorular sorarak fikirlerini söylemelerini sağlar.

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda kullanılır.

“tüm sınıf” bir anahtar sözcüktür.

Küçük Grup Tartışma Teknikleri

Tartışmaya katılımı sağlamak için sınıfın 2-6 kişilik gruplara bölünmesidir.Yüz yüze etkileşim daha fazladır.