Güvenirlik Belirleme Yöntemleri – Cronbach Alpha Yöntemi

Her zaman testlerde doğru ve yanlış cevap net değildir.Anketler, dereceli ölçekler, “Katılıyorum, Katılmıyorum, Başarılı” vs gibi testler.

Bu tarz sınavlarda doğru ve yanlış cevap kişiye göre değişir.Bu tarz sınavların Güvenirliğini belirlemede Cronbach Alpha Yöntemi kullanılır.

Daha çok psikolojik yapıların ölçüldüğü testlerde kullanırız.

  • İlgi
  • Tutum Ölçeği
  • Kişilik Testi
  • Zeka Testi
  • Likert Tipi Ölçekler
  • Dereceli Ölçekler(Lubrik, Dereceli Puanlama Anahtarı)

Bilişsel ve duyuşsal zihin süreçlerinin araştırıldığı durumlarda kullanılır.

Ek olarak,
Cronbach Alpha katsayısı elde edilir.Bu katsayı sorular arsında uyumu gösterdiği için İç Tutarlılığı verecektir.

Yani İç Tutarlılık = Cronbach Alpha katsayısıdır.

Cronbach Alpha Yöntemi İç Tutarlılığı verir.Doğrudan İç Tutarlılığı verdiği için Dolaylı yoldan Güvenirliği verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir