Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

 1. Geleneksel Yaklaşımlar
  a. Tepkisel Model
  -> Davranışçı ekole dayanır.
  -> Öğrenci birşey yapar, öğretmende ona tepki verir.
  -> Önleyici kurallar yoktur.Buda tutarsızlığa yol açar.
  -> Yönetim anlayışı gruptan ziyade bireye yöneliktir.
  -> Ödül ve ceza vardır.
  -> En büyük dezavantaj, öğretmenin verdiği tepkinin,öğrenciden karşıt bir tepki bulma olasılığıdır.(Önemlidir)
  b. Önlemsel Model
  -> Bilişsel ekole dayanır.
  -> Olumsuz davranışların ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirler alınır.
  -> Kurallar vardır.Geleneksel olduğu için öğretmen koyar.
  -> Ödül ceza vardır.
  -> Sınıf yönetimi bireyden ziyade gruba yöneliktir.
 2. Çağdaş Yaklaşımlar
  a. Gelişimsel Model
  -> Bilişsel ve Hümanist ekole dayanır.
  -> Kurallar öğrencilerle belirlenir.
  -> Kuralların belirlenmesi ve uygulanması işi o sınıftaki öğrencilerin gelişim düzeyine ve ihtiyaçlarına uygundur.
  b. Bütünsel Model
  -> Yukarıdaki 3 modelin birlikte kullanılmasıdır.
  -> İçlerinden en çok önlemsel modeli benimser.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir