Bireyselleştirilmiş Öğretim(Keller Planı)

  • Caroll’un okulda öğrenme modeline dayanır.
  • Her öğrenci kendi yetenek düzeyine uygun yönlendirilir.Kendi düzeyine uygun yöntem teknikle eğitilir.
  • 4-5 kişilik homojen gruplara ders anlatılır.Öğrenme düzeyi açısından homojen)
  • Seviye grupları şeklinde düşünülen süreç tam öğrenme temellidir.
  • Özel öğretimin temel öğretim tekniğidir.
  • Birleştirilmiş sınıf uygulaması örnektir.Bireysel farklılıklara hitap eder.

BEP(Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı)

Dört şekilde uygulanır.

1. Dönüşümlü Günlük Çalışmalar

(Bireyselleştirilmiş sınıflara uygundur)

Günün ya da haftanın belli bölümlerine belli konularda geri kalmış öğrencilerine, başarılı öğrenciler dönüşümlü olarak çalıştırır.

2. Planlı Grup Çalışmalarını Uygulama

(Özel Eğitimde Kullanılıyor)

Öğretmen dönem başında bir plan yapar ve öğrenciler bu plan dahilinde çalıştırılır.

3. Beceri Geliştirme Çalışmalarını Uygulama

Psikomotor becerileri geride olan öğrenciler için kullanılır.Azim çok.

4. Düzey Geliştirme Çalışmalarını Uygulama

Dönem başında bir seviye tespit sınavıyla öğrenciler seviye grubuna ayrılır ve her gruba kendi düzeyinde öğretim yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir