Sınıf Kurallarının Belirlenmesi

Sınıf kuralları sadece öğretmen tarafından değil, öğretmen ve öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.Sınıf kuralları belirlenirken aşağıda verilen sıra takip edilmelidir.

 1. Planlama
  Dönem başlamadan önce planlama yapılmalıdır.Yani öğrenci hakkında bilgi toplanır.
 2. Kuralların Belirlenmesi
  Öğrencilerin uyması istenen kuralların belirlenmesidir.
  Kurallar belirlenirken dikkat etmemiz gereken ilkeler,
  1. Dönem başında öğrencilerle belirlenmeli.
  2. Açık ve anlaşılır olmalı.
  3. Kısa ve öz olmalı.
  4. Olumlu ifadelerden oluşmalı ve istendik davranıştan söz etmeli.”Lütfen yerlere çöp atmayınız” bir kural değildir.”Çöpü, çöp kutusuna atınız” bir kuraldır.
  5. Sayıları az olmalıdır.
  6. Herkes için geçerli olmalıdır.
  7. Süreç esnasında değişebilir yapıda olmalıdır.Farz değildir, sınıf kuralıdır.
  8. Farklı sınıf mekanları için farklı kurallar olmalı.(Laboratuvar, spor salonu vs.)
  9. Okul kurallarıyla çelişmemeli.
 3. Kuralların Öğretilmesi
  Bu aşamada oluşturulan kuralların uygulamasına yönelik etkinliklerle kurallar öğretilir.(A -> Sözel Öğretim, B -> Uygulamalı Öğretim, C -> Yazılı Çizili Öğretim)
 4. Uygulama ve Takip
  Öğretmenler belirlenen kuralların uygulamasına dikkat etmeli ve kurallara uyulup uyulmadığı öğretmenler tarafından takip edilmelidir.Uymayanlara gereken yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir