Öğretim Materyallerinin Yararları

  1. Öğrenme işlemine katılan duyu organ sayısını arttırır.Yani çoklu ortam sağlar.Etkili ve kalıcı öğrenmelere imkan verir.Yani hedeflere ulaşmamızı kolaylaştırır.En önemli yararı budur.
  2. Öğrencilerin derse yönelik ilgi ve dikkatini artırır.Dolayısıyla güdülenmelerini sağlar.
  3. Bireysel farklılıklara sahip olan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
  4. Soyut bilgilerin, öğrenenler için somut hale gelmesini sağlar.Veya görsellik sağlarda diyebiliriz.
  5. Öğrenmeyi kolaylaştırdığından zamandan tasarruf sağlar.
  6. Gerçeğinin tehlikeli, riskli, maliyetli veya imkansız olduğu olay ve olguların, öğretimini sağlar.
  7. Öğretmenlerin anlatacakları konunun bazı bölümlerini ve vurgulaması gereken noktayı gözden kaçırmasını engeller.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir