Etiket arşivi: Serbest Kürsü

Görüş Geliştirme(Serbest Kürsü)

Belirgin, çelişkili, kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde öğrencilerde görüş geliştirme amacıyla kullanılır.

 • Sonuçta karar verilmez.
 • Amaç değişime açıklıktır.

Münazaranın aksine öğrencinin fikirleri değişebilir ve bu değişim taktirle karşılanır.

En büyük faydası öğrencilere yeni tutumlar ve görüşler kazandırmasıdır.

1. Tur

Gerçek hayatla ilgili çelişkili sorun ya da konu tahtaya yargı cümlesi olarak yazılır.

“Osmanlıca zorunlu ders olmalı”

Sınıfın uygun yerlerine görüş ölçek panoları asılır.(Beşli ölçekleme kullanılır.)(Katılıyorum – Kararsızım – Katılmıyorum)

Öğrenciler hangi görüşü benimsiyorsa o panonun önünde toplanır.Sırayla bu görüşü benimsemesinin gerekçesini açıklar.(Argümantasyon)

2. Tur

Açıklamalardan sonra varsa görüşü değişen öğrenci, değişimin gerekçesini açıklayacağı yani yeni scalanın önüne geçer ve konuşur ve alkışlanır.

He tabi bizim Türkler fikrini değiştirdiği için ağzını yüzünü kırmayı tercih eder o ayrı 🙂

Öğretim Teknikleri

 1. Gezi
 2. Gözlem
 3. Deney(Laboratuvar Tekniği)
 4. Gösteri
 5. Rol Oynama
 6. Drama(Doğaçlama Canlandırması)
 7. Konuşma Halkası
 8. İstasyon(Çoklu Zeka Uygulaması)
 9. Beyin Fırtınası(Osborn)
 10. Altı Şapkalı Düşünme(Edward De Bono)
 11. Altı Ayakkabılı Uygulama(Edward De Bono)
 12. Mikro Öğretim
 13. Benzetim(Simülasyon) – Gerçeğe Yakın Yapay Ortam
 14. Görüş Geliştirme(Serbest Kürsü)
 15. Sergi
 16. Görüşme(Mülakat)
 17. Ev Ödevi
 18. Tarihsel Empati
 19. Müze Eğitimi
 20. Güç Alanı Analizi(SWOT Analizi)
 21. Soru-Cevap Tekniği