Program Tasarım Modelleri C – Problem(Sorun) Merkezli Program Tasarımı

Merhaba dostlar.Bu dersimizde Program Tasarım Modellerinden Problem(Sorun) Merkezli Program Tasarımına değineceğiz.Önceki yazılarımızda Konu Merkezli ve Öğrenen Merkezli tasarımlarını incelemiştik.Şimdi tasarım modellerinden sonuncu olan Problem Merkezli tasarımımıza giriş yapalım.

Yeniden Kuramcılık felsefesini benimsemiş çağdaş bir program tasarımıdır.

Yeniden Kuramcılık felsefesini benimsemiş olduğundan dolayı toplumsal problemler temel alınmaktadır.

Programda “içerik” önemlidir.Bu yüzden “içerik” toplumsal sorunlardan oluşturulmuştur.

Genel anlamda Sorun merkezli program için, hem öğrenci düzeyini hemide öğrenci ihtiyaçlarını hatta ve hatta toplumun ihtiyaçlarını dikkate almaktadır.

Şimdi burada duralım.Yukarıda adresini verdiğim Konu Merkezli Program Tasarımında öğrencinin sadece düzeyi dikkate alınıyor, ihtiyaçları göz ardı ediliyordu.Öğrenen Merkezli Program Tasarımında ise, öğrencinin hem düzeyi hemide ihtiyaçları dikkate alınıyordu.Problem Mezkezli Tasarımda ise öğrencinin, hem düzeyi, hem ihtiyaçları hemide toplumun ihtiyaçları göz önüne alınıyor.Bu üçü arasındaki ilişkiyi bu şekilde kurabiliriz.

Kısaca Sorun Merkezli Program Tasarımının etkilerini Psikolojik, Bireysel ve Sosyolojik olarak nitelendirebiliriz.

3 tasarımdan meydana gelmektedir.Bunlar;

  1. Çekirdek Tasarım
  2. Yaşam Şartları Tasarımı
  3. Toplumsal Sorun ve Yeniden Kuramcılık

Şimdi bu tasarımlara teker teker değinmeden önce aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

“Bizim Sorunlarımız”“Benim Sorunlarım”“Hepimizin Sorunları”
Çekirdek TasarımYaşam Şartları TasarımıToplumsal Sorun ve Yeniden Kuramcılık

Yukarıdaki tabloda Sorun Merkezli Program Geliştirmenin tasarımlarını çok sade bir şekilde tanımlamaya çalıştım.

Şimdi sırasıyla tasarımları incelerken o anahtar sözcüklerde ne demek istemişim göreceksiniz.

Çekirdek Tasarım

Program “toplumsal bir sorunu” merkeze alır.Bu sorun yakın bir çevreye aittir.

Öğrenciler bu sorunu dersler arasında bağ kurarak öğrenirler.Burada dersler arasında bağ kurmaktan bahsederken Disiplinlerarası Yaklaşım(İlişki Merkezli ve Korelasyon) benzerlik gösterdiğine dikkat çekerim.

Toplum laboratuvar gözüyle bakılır.Günüm yarısı problematik çalışmalarla geçirilir.

Tasarım öğrenci sisteme girmeden önce hazırlanır ve süreç esnasında değiştirilebilir.Aaa bakıyoruz ki değiştirilebiliyorsa demek ki Esneklik Özelliğine var diyebiliriz.

İşbirlikli öğrenme vardır.Bireysel çözüm yoktur.

Kısaca bu tasarımımızı özetlersek, kendi içerisinde disiplinlerarası yaklaşım tasarımını ve esneklik özelliğini barındıran bir tasarımdır.

Gördüğünüz gibi yakın çevreye ait bir sorunu merkeze alarak tasarlanan ve toplumu laboratuvar olarak gören bu tasarımın getirdiği çözüm “Bizim Sorunlarımız“adır.

Yaşam Şartları Tasarımı

Bu tasarım öğrencilere problem çözme konusunda genelleme becerisi kazandırıyor.Bu sayede öğrenciler hayata uyum sağlıyorlar.(Buradaki genelleme kelimesinin anlamı, organizma benzer uyarılara aynı tepkiyi verirse genellemedir.)

Buradan da anlaşılacağı gibi öğrencilere problem çözme konusunda genelleme becerisi kazandıran tasarımın getirdiği çözüm “Benim Sorunlarım“adır.

Toplumsal Sorun ve Yeniden Kuramcılık

Toplumun sosyal, ekonomik, politik gelişmelerinin eğitimle ilişkisi üzerinde durulur.Yani amaç toplumun tamamını ilgilendiren sorunları çözmektir.

Buradan da anlaşılan, toplumun sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerini eğitimle ilişkilendiren tasarımın getirdiği çözüm “Hepimizin Sorunları“nadır.

Evet arkadaşlar burada da dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Sonraki derslerimizde görüşmek üzere…

İyi çalışmalar diliyorum…

Program Tasarım Modelleri C – Problem(Sorun) Merkezli Program Tasarımı” üzerine 3 düşünce

  1. sibel

    Bayılıyorum sitenize,ne zaman kafam takılsa bir konuya açıp buradan bakıyorum. Emeğinize sağlık

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir