İdare Hukuku

 • Yürütmenin içinde yer alır.
 • Devletin çıkarları için değil, kamu çıkarları için faaliyet gösterir.
 • Genç hukuk dalıdır.Dinamiktir.
 • Derlenip toparlanmış bir kitap değildir.Dağınıktır.Tedvin edilmemiştir.
 • İçtihatlara dayanan bir hukuk dalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti İdaresi Görevleri

 • Milli Güvenliği Sağlamak

  Bizde milli güvenliğin sağlanmasında Bakanlar Kurulu TBMM’ye karşı sorumludur.

 • Özendirme ve Destekleme(Teşvik) Faaliyetleri
 • Kolluk Faaliyetleri
 • Planlama Faaliyetleri
 • İç Düzen Faaliyetleri(Öz Düzen Faaliyetleri)
  Doğrudan kamuya yönelik değildir.

  İdarenin doğrudan kamuya yönelik olmayan faaliyeti İç Düzen Faaliyetleridir.

 • Kamu Hizmetleri
  • İdari Kamu Hizmetleri
  • İktisadi Kamu Hizmetleri
  • Sosyal Kamu Hizmetleri
  • Bilimsel Kamu Hizmetleri

Düzen bozulduktan sonra gelen Adli Kolluk’tur.

Kamu düzeni bozulmaması için gelen İdari Kolluk’tur.

İdari KollukAdli Kolluk
Kamu düzeni bozulmaması için hareket eder.Düzen bozulduktan sonra hareket eder.
Devriye gezen polis.Gasp edildikten sonra gelen polis.

Kolluk Makamları

Genel İdari Kolluk Makamları
 • Bakanlar Kurulu
 • İçişleri Bakanı
 • Valiler
 • Kaymakamlar
 • Bucak Müdürleri
Personeli
 • Polis
 • Jandarma
 • Silahlı Kuvvetler

Hukuk devleti ilkesi 1961 Anayasasıyla gelmiştir.

Yargı Yolu Kapalı Olanlar

 • Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işler.
 • HSYK Kararları
  (2010 yılında çıkan mesleklerden çıkarma hariç.)
 • Yüksek Askeri Şura Kararları
  (2010 yılında çıkan terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk işlemleri hariç.)
 • Silahlı kuvvetler mensuplarına verilen disiplin cezaları.
 • Milletlerarası antlaşmalar.
 • İnkılap kanunları.
 • Sayıştay kararları.
 • Yüksek Seçim Kurulu kararları.
 • Olağanüstü dönemlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’ler.

Merkezden Yönetim, demokratik ilkelere uygun değildir.

Yerinden Yönetim, demokratik ilkelere uygundur.

Başkentin, taşra üzerindeki denetim aracı Hiyerarşidir.

Devlet Tüzel Kişisi, Kamu Tüzel Kişisini denetliyorsa idari vesayet.

Bir kamu tüzel kişi başka bir kamu tüzel kişisini denetliyorsa da idari vesayet ilişkisidir.

Kamu Baş Denetçisi, TBMM Başkanlığına bağlıdır.

Milli Güvenlik Kurulu(MGK), Danıştay ve Sayıştay başkente yardımcı kuruluşlardır.

İl yönetmelik çıkaramaz.Ama belediye yönetmelik çıkarabilir.

Taşra

İl, İlçe, Bucak ve Bölgeler.

İllerin ve ilçelerin kurulması kanunla olur.

İl devletin, hükümetin ve bakanlıkların temsilcisidir.

Vali devletin temsilcisidir.Devlet adına karar alabilir.

Yetki Genişliği, Valiye aittir.Merkezden yönetimin sakıncalarını azaltmak amacıyla yetki genişliği getirilmiştir.

Kaymakam, hükümet ne diyorsa onu yapar.

Vali olmak için ortaokul mezunu olmak yeterli.İçişleri Bakanı teklifi, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı onayıyla atanır.Müşterek birisidir.İstisnai bir memurdur.

İlçe başı Kaymakam’dır.Güvenceli meslek memurudur.

ValiKaymakam
 • İstisnai memurdur.
 • Devlet, hükümet ve bakanlıkların temsilcisiydi.
 • Devlet adına karar alabiliyordu.Bunada Yetki Genişliği deniyor.
 • Genel Emirler çıkarabilir.
 • Güvenceli memurdur.
 • Hükümet ve Bakanlıkların temsilcisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir