Tarih 50 Yeni Bilgi(14)

 1. Yenilmez Türk” kavramını değiştiren İnebahtı Savaşı’dır.
 2. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında özellikle Bizans tekfurlarıyla görünüşte dostça geçinme anlamına gelen Müdara kavramını kendisine ilke edinmiştir.
 3. Atatürk döneminde resmi olarak kutlanan;
  • Dil Bayramı
  • Çocuk Bayramı
 4. Birleşmiş Milletler‘de veto hakkı olmayan devlet Almanya’dır.
 5. ABD’nin ilk kez Vietnam Savaşı‘nda kullandığı bomba Napalm‘dir.
 6. Kyoto Protokolü‘ne zemin hazırlayanlar;
  • Çernobil Faciası
  • Küresel Isınma
  • İklim Değişiklikleri
 7. İstanbul’un fethinden sonra ilk defa Venedik Osmanlı idaresindeki İstanbul’u kuşatma teşebbüsünde bulunmuştur.
 8. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar “Hüdavendigar” olarak anılan şehir Bursa’dır.
 9. İslam ahlakının, tasavvuf ilminin öğretildiği ve tatbik edildiği, dini eğitim ve öğretimin yapıldığı vakıf esaslarına uyularak kurulan yapılara Tekke denir.
 10. Osmanlı Devleti’nde Reisülküttaplık’tan sadrazamlığa yükselen ilk devlet adamı Mehmet Rami Efendi‘dir.
 11. Fethiye” adıyla Astronomi Risalesi’ni ve yine “Muhammediye” adlı hesap kitabını Fatih Sultan Mehmet‘e sunan bilim insanı Ali Kuşçu‘dur.
 12. Mustafa Kemal’in “Melhame-i Kübra(Büyük Kıyım)” olarak adlandırdığı savaş Sakarya Savaşı‘dır.
 13. 26 Kasım 1983’te ABD ile SSCB’yi nükleer savaşın eşiğinden döndürdüğü için 2004 senesinde kendisine “Dünya Vatandaşı” ödülü verilen Rus komutan Stanislav Petrov‘dur.
 14. Vatan sevgisinden bahseden ilk Türk hükümdarı Mete Han‘dır.
 15. İlk Türk-İslam devletlerinde devletin merkezindeki askerlerin ihtiyaçlarını karşılayan divan Divan-ı Arz‘dır.
 16. Osmanlı devletinde ilk dini nitelikli ayaklanma Şeyh Bedrettin‘dir.
 17. Rum Kayseri” olarak adlandırılan Osmanlı Padişahı 2. Mehmet’dir.
 18. İmam-ı Gazali, İmam-ı Eş’ari ve İmam-ı Maturidi, Kelam alanında çalışmaları ile tanınmışlardır.
 19. 1858 yılında miri topraklarda tasarruf edilmesi ve verimliliğin sağlanması amacıyla Arazi Kanunnamesi yayınlanmıştır.
 20. Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını, Kurtuluş Savaşı yıllarını ve Cumhuriyet devri ile ilgili anılarını kaleme alan Falih Rıfkı Atay‘ın 1961 yılında yayınladığı eser Çankaya‘dır.
 21. Tekalif-i Milliye Emirleri‘ne işlerlik kazandırmak amacıyla;
  • Komisyon
  • Mahkeme
   unsurları harekete geçirilmiştir.
 22. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı doğrultusunda açılan kurum veya kuruluşlar;
  • Sümerbank
  • Beykoz Deri Fabrikası
  • Paşabahçe Cam Fabrikası
  • Karabük Demir Çelik İşletmeleri
 23. 1944 yılında Stalin’den kaçan 146 Azeri Türk’ün Türkiye’ye sığındıktan sonra hükümetin emriyle tekrar Ruslar’a teslim edilmesiyle yaşanan facia Boraltan Köprüsü‘dür.
 24. Portekizli gemici Prens Henry‘in yaptığı gezileri kendine örnek alarak Ümit Burnu‘nu keşfeden kaşif Bartelmi Diyaz‘dır.
 25. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler‘in, ülkeler arası bazı sorunları kuruluşlar vasıtasıyla görüşüp karara bağladığı diploması türüne Parlamenter Diplomasi denir.
 26. Merkezi Addis Baba olan, 1963’te kurulan 2002’de dağılan teşkilat Afrika Birliği‘dir.
 27. 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin baskısı sonucu kaçan Yahudiler’in İstanbul açıklarında batırılması sonucu 768 kişinin hayatını kaybettiği olay Struma Faciası‘dır.
 28. Romenler‘i ve Balkan Ulahları‘nı teşkilatlandırarak tarih sahnesine çıkmalarına yardımcı olan Türk boyları;
  • Avarlar
  • Kumanlar
  • Peçenekler
 29. Gazneli Mahmut‘un hocası ve şeyhi Ahmet Bulgari‘dir.
 30. Anadolu Selçuklu Devleti‘ni kara devleti olmaktan çıkaran iki şehir Sinop ve Antalya’dır.
 31. Osmanlı devletinde ilk darüşşifa Yıldırım Beyazid zamanında kurulmuştur.
 32. 1. Selim’e Doğu politikasında yol gösteren ve “Selimname” ve “Heşt Behişt” adlı Osmanlı tarihini yazan siyaset ve kültür adamı İdris-i Bitlisi‘dir.
 33. Osmanlı Devleti’nde, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla İstanbul’da bozulan eski sistemin aksaklıklarını gidermek amacıyla kolluk kuvveti ve belediye hizmetlerini yerine getirmek amacıyla İhtisab Nezareti kurulmuştur.
 34. Hindistan’da Türk – İslam devletlerinin yaptırdıkları medreselere verilen isimler;
  • Dersgah
  • Dar
  • Kalıç
  • Darülulüm
 35. İlk Türk jimnastikçisi olup aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi‘nin kurucu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi‘nin ilk temsilcisi olan sporcu Selim Sırrı Tarcan‘dır.
 36. Türk olmadığı halde “Hakanus” unvanını kullanan topluluk Ruslar’dır.
 37. Venedik’e Türk tarihinde ilk kez kapitülasyon veren Aydınoğulları‘dır.
 38. Muhyiddin-i Arabi‘nin mezarını buldurup üzerine külliye yaptıran Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim‘dir.
 39. Osmanlı tarihçileri ortak kanısına göre, Osmanlı devleti Sokullu Suikasti üzerine “Duraklama Dönemine” girmiştir.
 40. Osmanlı Devleti’nin, İstanbul fethedildikten sonra ilk defa İstanbul dışında imzaladığı ve diploması tarihine “devletler hukukuna uygun olarak yapılan ilk antlaşma” olarak geçen antlaşma Zitvatorok Antlaşması‘dır.
 41. Osmanlı ekonomisinde eksik rekabet şartlarından dolayı devletin fiyatlara müdahale etmesine Narh denir.
 42. Türkiye’de ilk Türkçe ezan Fatih Camii‘de okunmuştur.
 43. 1936 yılında Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan döneminde köy okullarına öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan kurum Eğitmen Kursları‘dır.
 44. Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınlar ilk defa 1935 yılında yapılan genel seçimlerde oy kullanmışlardır.
 45. Orda” kelimesinin anlamları;
  • Saray Yurdu
  • Askeri Birlik
  • Keçe Çadırındaki Aile
  • Ordugah
 46. Devlet yönetimini hanedanın erkek çocuklarına öğretmeyi amaçlayan Atabeylik Büyük Selçuklular zamanında ortaya çıkmıştır.
 47. İslam dünyasında “Şeyhülfelasife(Filozofların Reisi)” olarak bilinen Türk – İslam bilgini İbn-i Sina‘dır.
 48. Coğrafi Keşifler‘in yapılmasına İspanya ve Portekiz öncülük etmiştir.
 49. Osmanlı Devleti’nde 1699 Karlofça’da yapılan barış görüşmelerinde temsil eden Reisülküttab Mehmet Rami Efendi‘dir.
 50. Uçan balonunun mucidi Montgolfier Kardeşler‘dir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir