Eğitim Öğretimde Planlama

Öğretmenler planlarını öğretim programlarına göre hazırlar.

Öğretim programı ve planlar arasındaki farklar şunlardır.

 1. Öğretim programı resmi boyut, planlar uygulamadaki boyuttur.
 2. Öğretim programını bakanlık, planları ise öğretmenler hazırlar.
 3. Öğretim programı çerçeve, planlar ise esneklik ilkesine göre olur.
 4. Öğretim programı çocuk merkezli, planlar ise yaşantı merkezli tasarıma benzer.

Öğretmenler iki çeşit plan yaparlar.

 1. Ünitelendirilmiş/Yıllık Plan
  2003 – 2004 öğretim yılında ilk kez MEB tarafından uygulamaya konan plandır.
  Hangi ünitelerin, hangi aylarda ve ne kadar(planlar öğretmen için birnevi işlem zaman çizelgesidir) sürede işleneceğini gösterir.
  Ders yılı başında branşın zümresi(aynı derse giren öğretmenler) ya da şubede(aynı sınıfta derse giren öğretmenler) görevli öğretmenler tarafından hazırlanarak okul müdürüne okulun açıldığı ilk 15 gün içinde teslim edilir.Yapılması zorunludur.
  Planlar bir disipline yönelik olmasına karşın disiplinlerarası kolerasyona tabiidir.

  Ünitelendirilmiş/Yıllık Planın Bölümleri
  1-)Tanıtım bilgileri.
  2-)Hedefler ve kazanımlar.(Öğretim programından alacaksın.)
  3-)Üniteler ve işleniş süreleri
  4-)Yötem teknik ve araç gereçler.
  5-)Belirli gün ve haftalar.
  6-)Atatürk’çülük konuları
  ——— Buraya kadar sene başında yapılacaklar ———
  7-)Değerlendirme
  8-)Görüş ve düşünceler
  ——— Bunlar sene sonunda ———

 2. Günlük/Ders Planı
  Bir ya da bir kaç ders saatinin tasarlanmasıdır.
  2003 – 2004 öğretim yılından itibaren öğretmen kılavuzu kitabı olan dersler için günlük ders planı yapmak zorunluluğu kaldırılmıştır.(Okul öncesi ve özel eğitim hariç)
  Ders planını derste dahil değiştirebilirsiniz.

Müfettiş, öğretmenin mevzuat bilgisini ölçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir