Yürütme – Bakanlar Kurulu

Başbakan

 • Cumhurbaşkanı seçer.
 • TBMM içinden(yani milletvekili) birisi olması gerekiyor.
 • Bakanlar Kurulunun başıdır ama hiyerarşik amiri değildir.Eşitler arası birincidir.Bakanlar Kurulunun ana görevi memleketin iç ve dış siyasetinin saptanması ve uygulanmasını sağlamaktır.

Görevleri;

 • Bakanlıklar arasındaki işbirliğini sağlamak.
 • Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek.

Genel Siyaseti yürüten Bakanlar Kuruludur.Genel Siyaseti gözeten Başbakandır.

 • Her bakan, başbakana sorumludur.
 • Milli Güvenlik Kuruluna katılmak.

Bakanlar

 • TBMM içinden veya dışından(ama vekil seçilme yeterliliğine sahip olması gereken) bir kişi başbakan tarafından öneriliyor.Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıyor.

Bakanlığa vekillik istemeyen anayasa 1961, Cumhurbaşkanına vekillik istemeyen anayasa 1982’dir.

 • Vekil olsada olur, olmasada olur.
 • Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının onayıyla görevlerine son verilir.Karşı imza kuralı.

Milletvekili olmayan bakanların Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı vardır.

Bakanlar Kurulunun Kuruluşu

 • Bakanlar Kurulunun kurulması için Anayasa 45 günlük süre vermiştir.
 • 45 gün içinde hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı meclis başkanına danışarak seçimleri yeniliyordu.
 • Bakanlar Kurulu = Hükümet = Kabine

Cumhurbaşkanı beğenmediği taktirde kendisine sunulan bakanı değiştirebilir.

Bakanlar Kurulunun göreve devam etmesi için güven oyuna ihtiyaç vardır.

Bakanlar Kurulunun kurulması için basit çoğunluk gerekir.

Güven oyu için 7 gün içinde Hükümet Programı okunmalıdır.

Bakanlar Kuruluna Dair Bilgiler

 • Bakanlar Kurulunda 26 kişi var.1 Başbakan, 4 Başbakan Yardımcısı, 21 Bakan.
 • Kararlar oy birliğiyle alınır.(26 evet)
 • Herhangi bir nedenle göreve gelemeyen bakana, başka bir bakan vekalet eder.Ancak bir bakan birden fazla bakana vekalet edemez.
 • Boşalan bir bakanlık en geç 15 gün içinde doldurulmak zorundadır.(Önemli)
 • Milletvekili olmayan bakan mecliste oy kullanamaz.

Milletvekili olmayan bakanların Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı vardır.

Bakanlar Kurulu Görev ve Yetkileri

 • Genel siyaseti yürütmekle sorumludur.(Önemli)
 • Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak.
 • Kanun Tasarısı hazırlamak.
 • Yönetmelik çıkarmak.(Anayasada açıkça düzenlenmemiştir.)
 • Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanını önermek.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerini yurt savunmasına hazırlamak.
 • Tüzük çıkarmak.
 • Cumhurbaşkanı başkanlığında olağanüstü hal ve sıkı yönetim ilan etmek.
 • Milli Güvenliği sağlamak.
 • Anayasada verilmiş diğer görev ve yetkiler.
 • Kanunlarla verilmiş görev ve yetkiler.

Genel siyaseti yürüten Bakanlar Kurulu’dur.

Genel siyaseti gözeten Başbakan’dır.

Genel Kurmay Başkanını Cumhurbaşkanı atar.Cumhurbaşkanının Yürütme görevidir.

Milli güvenliğin sağlanmasından Bakanlar Kurulu sorumludur.

Bakanlar Kurulu Milli Güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye sorumludur.

Olağan üstü ve sıkıyönetim durumlarında Bakanlar Kurulu başına geçen Cumhurbaşkanıdır.

Başbakanın Görevleri

 • Atama ve görevden alma için Cumhurbaşkanına bakan önermek.
 • Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek.
 • Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek.
 • Milli Güvenlik Kuruluna katılmak.
 • Cumhurbaşkanının katılamadığı Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.
 • Bakanlararası işbirliği sağlamak.
 • Yönetmelik çıkarmak.
 • Bakanların görevlerinin yerine getirilmesini gözetmek.

Parlamenter hükümet sistemlerinde Bakanlar Kurulu ve Bakanların Siyasi Sorumluluğu “Kolektif Sorumluluk” ve “Bireysel Sorumluluk” olarak ikiye ayrılır.

Bakanlar, Kolektif Sorumluluğu güven oylamasıyla gerçekleştirir.1982 Anayasasında üç tür güven oylaması yer alır.

 1. Göreve Başlarken Güvenoyu
  Basit çoğunluk yeterlidir.
 2. Görev Sırasında Güvenoyu
 3. Gensoru Görüşmeleri Sonucunda Güvenoyu
  Hükümetin siyasi sorumluluğunu araştırmak için milletvekilleri ya da siyasi parti grupları tarafından verilen gensoru önerisi sonucu yapılan güven oylamasıdır.Gensoru sonucu yapılan güven oylaması hükümetin düşmesine sebep olabilir.Güven oylaması sonucunda Bakanlar Kurulunun düşürülebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi gerekir.

Bakanlar Kurulunun Yapısı

 • 1 Başbakan
 • 4 Başbakan Yardımcısı
 • 21 Bakan

Geçici Bakanlar Kurulu

Olağan Genel Seçimlerden Önce Kurulan Geçici Bakanlar Kurulu

 • Adalet Bakanı
 • İçişleri Bakanı
 • Ulaştırma Bakanı

görevden çekilir.

Seçimlerden 3 gün önce kurulur.

TBMM Kararı İle Erken Seçimlerde Kurulan Geçici Bakanlar Kurulu

 • Adalet Bakanı
 • İçişleri Bakanı
 • Ulaştırma Bakanı

görevden çekilir.

Erken seçim kararından itibaren 5 gün içinde kurulur.

Görevden çekilen bakanlıklara TBMM içinden veya dışından bağımsız kişiler Başbakan tarafından atanır.

Cumhurbaşkanı Kararı İle Seçimlerin Yenilenmesi Döneminde Kurulan Geçici Bakanlar Kurulu

 • Bakanlar kurulu komple çekilir.
 • Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak için Başbakan atar.
 • Sadece Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları değil.Bütün bakanlar değişir.
 • Başbakan bakanlar listesini hazırlar ama Adalet, İçişleri ve Ulaşım bakanlarının bağımsız olması şarttır.

Geçici bakanlar kurulu için güven oyuna ihtiyaç yoktur.

Yeni seçilen meclisin toplanmasıyla geçici bakanlar kurulunun görevi bitter.

Başbakanın Görevini Sona Erdiren Haller

Başbakanın görevini sona erdiren haller aynı zamanda bakanlar kurulunun görevinide sona erdirir.Baş giderse hükümet düşer.

Bütçenin reddedilmesi hükümeti düşürür.Anayasada yer almaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir