Tarih 50 Yeni Bilgi(11)

 1. Kuvay-ı Milliye‘nin Batıdaki ilk cephesi Ayvalık Cephesi‘dir.
 2. Osmanlı şehzadesi Ömer Faruk Efendi 2. İnönü Savaşından sonra mücadeleye destek için Anadolu’ya geçmiştir.
 3. Milli Mücadelede Mağarabaşı Savaşları Antep bölgesinde yaşanmıştır.
 4. Başlangıç metni “Dostluk ve Kardeşlik” ibaresi olan ilk antlaşma Moskova Antlaşması‘dır.
 5. İradeyi Milliye Gazetesinde ilk baş yazıyı kaleme alan kişi İsmail Hami Danişmend‘tir.
 6. Unvan ve Lakapların Yasaklanması Kanunu gereğince Osmanlı’dan alınan “Devlet Nişanları” ve “Askeri Rütbeler” yasaklanmıştır.
  • Adolf Hitler, Rehber
  • Gandi, Ulusun Babası
  • Aliya İzzetbegoviç, Bilge Kral
 7. Volkan Teşkilatı“, EOKA terör örgütüne karşı kurulmuştur.
 8. Avrupa Topluluğu’nun, Avrupa Birliği ismini alması Maastrich Antlaşması ile gerçekleşmiştir.
 9. İngiltere ve SSCB arasında yapılan Yüzdeler Antlaşması, 2. Moskova Konferansı esnasında imzalanmıştır.
 10. Abbasi Halifesi tarafından İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı Hükümdarı Ebu Nasr Ahmet‘tir.
 11. Selçuklu eserlerinde yapının ana kapısı Portal‘dır.
 12. Gökçay Meydan Muharebesi ile bastırılan isyan Şah Kulu İsyanı‘dır.
 13. Osmanlı sarayında padişahın giyim işlerinden sorumlu olan kişi Çuhadar‘dır.
 14. Lale Devri‘nde ilk özel Türk matbaasının açılması için fetva veren Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi‘dir.
 15. Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere;
  • Banka ve şirket kurma
  • İl Meclisleri’ne üye olabilme
  • Devlet memuru olabilme
   hakları verilmiştir.
 16. Mondros Ateşkesi‘nin maddelerinde Hicaz, Vilayet-i Sitte ve Karadeniz bölgeleriyle ilgili karar yer almaktadır.
 17. Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı‘na Tanin gazetesinin yazarı olarak müstear kimlikle gitmiştir.
 18. Amasya Görüşmesinde, Mustafa Kemal’i zor duruma düşürebilmek için Şeyh Recep İsyanı çıkmıştır.
 19. Yakın Doğu Hakikatleri” kitabı General Harbord‘a aittir.
 20. İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin tek kadın üyesi Selma Rıza‘dır.
  • Telif ve Tercüme Heyeti
  • Heyet-i İlmiye
   çalışmalarına Atatürk Döneminde başlamıştır.
 21. Türkiye’de ilk devlet sanatçısı unvanı Ahmet Adnan Saygun‘a aittir.Ayriyetten T.C’de ilk operayı kuranda kendisidir.
 22. Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman‘dır.
 23. “Mavi Kelebeğin İzinde” isimli belgeselin konusu Srebrenitzska Katliamı‘dır.
 24. Çarlık Rusya’yı destekleyen Bolşevik karşıtı yapı Karayüzler‘dir.
 25. İlk buharlı gemiyi yapan Robert Fulton‘dur.
 26. Rum çetelerinin Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği katliamlar;
  • Murat Ağa Katliamı
  • Sandallı Katliamı
  • Atlılar Katliamı
 27. İskit Uygarlığı ile ilgili terimler;
  • Amazon Kadınları
  • Bozkırın Kuyumcuları
 28. Selçuklular’da Ahiliğin temel mesleği Dabbaklık‘tır.
 29. İlk Türk Camii Karahanlılar döneminden Degaron Camii‘dir.
 30. Küçük ve geometrik ahşap parçalarının birbirine geçmesi ile ortaya konulan uğraş Kündekari‘dir.
 31. Osmanlı sarayında müzisyen, pehlivan, berber vb. görevlilerinde bulunduğu oda Seferli Odası‘dır.
 32. “Ölünce beni öyle bir yere gömün ki sırtım dağlara yaslansın.Kucağıma denizi verin…” diye vasiyet eden, kuruluş dönemi Osmanlı denizcisi Karamürsel Bey‘dir.
 33. Türk yayın tarihinde ilk kez sansür uygulanan gazete Hadika‘dır.
 34. 2. Abdülhamit’ten toprak isteyen ancak Abdülhamit tarafından ağzının payını alan politik siyonizmin kurucusu sayılan Theodor Herzl‘dir.
 35. Avrupa’nın Kilidi” olarak tanımlanan ve Kanuni Dönemi’nde alınan şehir Belgrad’tır.
 36. Ermeni isyanlarının örgütlenmesinde etkili olan Hınçak Cemiyeti‘nin kurulduğu ülke İsviçre’dir.
 37. Wilson Prensipleri Cemiyeti‘nin üyeleri arasında;
  • Refik Halit
  • Halide Edip
  • Ahmet Emin Yalman
   isimli üyeler yer alır.
 38. İzmir’in işgali sırasında “Yaşasın Venizelos” demediği için Yunan askerleri tarafından şehit edilen Albay Süleyman Fethi Bey‘dir.
 39. Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığında Mıntıka Palas Oteli‘nde kalmıştır.
 40. Yunanistan ile yaşanan Nüfus Mübadelesi sorunu Adalet Divanı‘nda görüşülmüştür.
 41. Sanayi Devrimi ilk olarak İngiltere’de yaşanmıştır.
 42. Mustafa Kemal’in, “Gençlik yıllarımın en heyecanlı günlerini yaşadım.Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istedim.” dediği savaş Dömeke Meydan Muharebesi‘dir.
 43. Mudanya Ateşkes Antlaşması‘ndan sonra yapılacak barış konferansı için TBMM İzmir’i önermiştir.
 44. İngiliz himayesine karşı ulusal hareketin öncülüğünü yapan ve 1922 yılında Mısır’ın bağımsızlığının kazanılmasında etkili ola parti Vaft Partisi‘dir.
 45. İsmet İnönü döneminin ilk başbakanı Celal Bayar‘dır.
 46. Ekonomi ile ilgili 7 Eylül 1946 kararları Recep Peker Hükümeti tarafından alınmıştır.
 47. Uygurlara ait bazı şeyler;
  • Diz Çökmüş Adam Heykeli
  • Atbaşı Heykeli
 48. UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan eserlerden biri Divriği Ulu Camii‘dir.Mengücekler zamanında yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir