Etiket arşivi: Yaş

Kamu Hukuku Dalları

Anayasa Hukuku

Devletin şeklini, yapısın, organlarını, organları arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

Devlet örgütlenmesi, işleyiş, teşkilat, personelini denetlemesini ve bireylerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının tümüdür.

Vergi Hukuku

Kamu ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla devletin vatandaşlardan hukuki zorlamayla aldığı paradır.

Vergiye Hakim İlkeler

 • Adalet
  Herkes mali gücü oranında vergi vermekle yükümlüdür.
 • Kanunilik
  Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulup kaldırılabilir.
 • Genellik
  Herkes vergi vermekle yükümlüdür.

Vergide Eşitlik ilkesi yoktur.

Ceza Hukuku

Toplumun düzenini bozan ve suç olarak tanımlanan davranışların cezalandırılmasına ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalı.

 • Kanuni Unsur(Tipiklik)
  Kanunsuz suç ve ceza olmaz.
 • Maddi Unsur(Hareket)
  • İcra
   Hareket yapma
  • İhmal
   Gerekli hareketi yapmamak.
 • Manevi Unsur(Kusurluk)
  • Kast
   Bilme ve isteme
  • Taksir
   Bilmeme

Hemşire Seda’nun sorumlu olduğu hasta Murat hakkın rahmetine nail olmuştur.Bu durumda;

 1. Yanlış iğne, İcra’dır.
 2. İğne yapmamışsa, İhmal’dır.
 3. Hemşire hareketi bilerek yapmış ise, Kast’tır.
 4. Yok eğer bilmeden yapmış ise, Taksir’dir.

Ceza Sorumluluğunun İlkeleri

 • Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.(Suçta ve Ceza’da Kanunilik ilkesi)
 • Ceza ve ceza yerine geçen müeyyideler ancak kanunla korunabilir.
 • Ceza sorumluluğu şahsidir.
 • Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur.(Masumiyet Karinesi)
 • Kanunda yazandan daha ağır bir ceza verilmez.
 • Genel müsadere ve ölüm cezası verilemez.
 • Kanuna aykırı elde edilen deliller geçersizdir.
 • Kimse yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ve bu yönde delil göstermeye zorlanamaz.
 • Sözleşme şartlarına uymadığı için kimse özgürlüğünden alıkoyulamaz.
 • Uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç hiçbir vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye iade edilemez.
 • Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.(Kanunların Bağlayıcılığı İlkesi)

Ceza Ehliyeti

 1. Temyiz Kudreti(Ayırt Etme Gücü)
  İyi kötü ayırt etme gücü.Akıl hastaları ayırt etme gücüne hakim değildir.Ayırt etme gücünden yoksunlar ceza almazlar.Haklarında güvenlik tedbiri uygulanır.

  Alkollüyken kişinin ayırt edici gücü yoktur.Lakin iradesi dışında alkolü almışsa ceza almaz.Bilakis iradesiyle almışsa ceza alır.

 2. Yaş
  • 0-12
   Ceza verilmez.
  • 12 – 15
   Burada ayırt etme gücüne bakacaksın.Eğer varsa indirimli ceza alır.Yoksa ceza almaz.
  • 15 – 18
   İndirimli ceza alır.
  • 18 – +
   Tam ceza ehliyeti başlar.

   Sağır ve dilsizlerde yaş sınırına 3 eklenir.

  • 0 – 15
  • 15 – 18
  • 18 – 21 gibi.

Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

 • Amirin hukuka aykırı emri
 • Meşru savunma
 • Zaruret hali
 • Cebir ve şiddet
 • Korkutma ve tehdit
 • Haksız tahrik
 • Hata
 • Yaş küçüklüğü
 • Akıl hastalığı
 • Sağır ve dilsizlik
 • Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma.

Yargılama Hukuku

Hakimlerin hukuk kurallarını uygularken izleyecekleri yolu anlatır.

Yargılama görevini Türk milleti adına Bağımsız Mahkemeler yerine getirir.

Devletler Genel Hukuku

Uluslararası hukuktur.Egemen iki(en az) devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.En temel kaynağı milletlerarası anlaşmalardır.

Gelişim Psikolojisinin En Temel Kavramları

Merhaba arkadaşlar.Bir önceki Gelişim Psikolojisi ve Gelişim Alanları başlıklı yazımızda Gelişim Psikolojisine giriş yapmıştık.Bu yazımızda Gelişim Psikolojisinin en temel kavramlarına değineceğiz.Bu kavramlar bu dersin temelini oluşturduğu için önemlidir.Olayı basite indirgeyerek oldukça kolay ve akılda kalıcı bir anlatım yapmaya gayret göstereceğim.
Okumaya devam et

Gelişim Psikolojisi ve Gelişim Alanları

Merhaba sevgili dostlarım.Bu yazımızda Gelişim Psikolojisi dersine giriş yapacağız.Program Geliştirme dersini bitirmeden Gelişim Psikolojisine neden giriş yapıyor diye sorabilirsiniz.Lakin ben belirli dersleri paralel götürme tercihini yaptım ve zamanla tüm derslerin konularına bu şekilde değineceğim.Tabi bu yanlış bir yöntem olabilir.Ama nihai amaç Eğitim Bilimleri derslerine çalışmak değil, öğrenmek olduğu için bu konuda bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum.Bu yazımızda Gelişim Psikolojisi dersine giriş yaparak, ardından Gelişim Alanlarını özetleyeceğiz.Kolay ve normal bir heyecana sahip bir öğrencinin anlayacağı dilden konuyu burada masaya yatırıp yazımızı sonlandıracağız.
Okumaya devam et