Etiket arşivi: Summatif

Klasik(Geleneksel) Ölçme Değerlendirme Araçları

Bilgi Düzeyi
(Bloom Taksonomisi)
Hazırlama
Uygulama
Puanlama
Puanlama GüvenirliğiŞans BaşarısıGüvenirlik ve Geçerlik
(Soru Sayısı, Kapsam Geçerliliği ve Duyarlılığı gösterir.
Puanlama Güvenirliğine bakacaksın.Puanlama Güvenirliği Objektifliği hakkında bilgi verir.)
Özellikler
Yazılı YoklamalarÜst Düzey
Sentez – Değerlendirme hedef alanları ölçülür.
H -> Kolay
U -> Kolay
P -> Zor ve zaman alıcı.
Düşüktür.
Subjektif testtir.
En büyük dezavantajı budur.
Yoktur.
Şişirme ve blöf yeteneği vardır.
Güvenirlik ve Geçerlilik düşüktür.
Soru sayısı düşüktür.Bu yüzden Kapsam Geçerliliği ve Duyarlılık düşüktür.
Puanlama Güvenirliği düşüktür.
 • Puanlama Güvenirliği düşüklüğünü önlemek için ayrıntılı cevap anahtarı olmak zorunda.
 • Seçimlik ve ön koşulluk soru kullanmayacaksın.Yoksa Kapsam Geçerliliği dahada düşer ve puanların kıyaslanabilirliğini engellersin.
Sözlü YoklamalarÜst Düzey
Sentez – Değerlendirme
H, U ve P -> Zor ve zaman alıcı.Çünkü herkese eş güçlükte soru hazırlanması gerekiyor.Düşüktür.
Subjektiftir.
Yoktur.
Sözlü iletişim becerisi vardır.
Düşüktür.
Soru sayısı azdır.Buda Kapsam Geçerliliğini ve Duyarlılığı düşürür.
Puanlama Güvenirliği düşüktür.
 • İlköğretimin ilk kademesinde not verme amacıyla yapılması yasaklanmıştır.
Kısa Cevaplı – Boşluk DoldurmaAlt Düzey
Bilgi – Kavrama
H, U ve P -> Kolaydır.Yüksektir.
Yarı objektiftir.
Nispeten nesneldir.
Yoktur.
Ezber ve hatırlama yeteneği iyi olanlar başarılı olur.
En büyük dezavantajıdır.
Yüksektir.
Soru sayısı fazla olması Kapsam Geçerliliğini ve Duyarlılığı arttırır.Puanlama Güvenirliği yüksektir.
 • Bir cümlede en fazla iki boşluk bırakılmalı.
 • Başta ve sonda boşluk bırakılmamalı.
Doğru | YanlışAlt Düzey
Bilgi – Kavrama
H, U ve P -> Kolaydır.Yüksektir.
Objektiftir.
En yüksek olandır.

 • Düzeltme formülü kullanacaksın.
 • Açıklama istersin.
Yüksektir.
Güvenirliği ve Geçerliliği yüksek, sınav hazırlamak zordur.
 • Olumsuz soru kökü kullanmayacaksın.
 • Öğrenme eksikliği belirlenen(Formatif) değerlendirmede kullanılması önerilmez.
 • Bir öğretmen konuyu anlattıktan sonra ilke ve genellemeleri yoklayacaksa, önerme ya da yargıları yoklayacaksa, neden ve sonuç ilişkilerini yoklayacaksa kullanılır.
Eşleştirme TestiAlt Düzey
Bilgi – Kavrama
H, U ve P -> KolayYüksektir.
Objektiftir.
Vardır.

 • Düzeltme formülü kullanacaksın.
 • Cevaplar sorulardan fazla olmalıdır.
 • Sorular ve cevaplar tek boyutlu olmalıdır.
Yüksektir.
 • 5N – 1K -> Olgusal bilgileri yoklarız.
Çoktan Seçmeli Testi
(Bilişsel alanların sentez dışındaki diğer alanlarında ölçme yapmaya yarayan araçtır.)
Bilme – Kavrama – Uygulama – Analiz – Sentez – Değerlendirme

Daha çok Uygulama ve Analiz bazlı kullanılır.

Zorlarsak değerlendirme bile yaptırabilirsin.

Lakin Sentez yaptırılamaz.

H -> Zor ve uzmanlık gerektirir.

U ve P -> Kolay

Yüksektir.
Objektiftir.
Vardır.

 • Düzeltme formülü kullanacaksın.
 • Seçenek sayısını arttıracaksın.

Seçeneksiz sınavlarda şans başarısından bahsedemezsin.

En yüksek olandır.
 • Kalabalık gruplarda uygulanabilir.
 • Madde analizi yapılabilir.
 • Kritik ve önemli karar verilecekse çoktan seçmeli test kullanılmalıdır.
 • Soru kökünde ipucu olmayacak.
 • Bir soru diğerine cevap olmayacaktır.
 • Bir hikayeye en fazla 3 soru bağlanır, bağlanmalıdır.

Amacına Göre Değerlendirme

Dianostik – Tanıma Yerleştirme – Seçme Amaçlı Değerlendirme

Sürecin başında yapılır.

Amaç;

 • Ön koşul bilgiler yoklanıyorsa
 • Hazırbulunuşluk seviyesi tespit ediliyorsa
 • Yerleştirme – Yönlendirme yapılıyorsa
 • Seçme yapılıyorsa

kullanılır.

 • Özel ve genel yetenek sınavları
 • ÖSYM – KPSS – ALES vs
 • Muafiyet sınavları
 • Uygulanan tüm psikolojik testler

Tanıma, Yerleştirme, Seçme Amaçlı değerlendirmeye girer.

Formatif – Biçimlendirme – İzleme – Geliştirme Amaçlı Değerlendirme

Süreç devam ederken konu ve ünite sonlarında yapılır.

Amaç;

 • Öğrencilerde var olan öğrenme eksikliğini belirlemek,
 • Öğrenme güçlüğünü belirlemek,
 • Kavram yanılgılarını belirlemek

ve bunları giderici çalışmalar yapacaksa formatif değerlendirmedir.

Amaç not vermek değildir.

Cüzi miktarda motivasyonu arttırıcı not vardır.

 • Quizler
 • Kitaplar ve dergilerde verilen konu sonu ve ünite testleri
 • Yaprak testler
 • İzleme testleri

ÖYT etkiliği hakkında bilgi alırız.

Üniterler arası geçisi sağlar.Aşamalılığı sağlar.

Tüm hedef davranışlardan soru sorulmalıdır.

Summatif – Durum Düzey Ya da Değer Biçme Değerlendirme

Sürecin sonunda bir süreci bitirmek için yapılır.

Amaç;

 • Programda kazandırılması gerekilen hedef davranışlar kazanılma düzeyini yokluyorsan ve bir not ile yargılıyorsan summatiftir.

Not ve ve yargıla.

 • Başarı testleri
 • Vizeler
 • Finaller
 • Yeterlilik sınavları
 • Sertifika sınavları

Bir sınavda belge veriliyorsa ister sürecin başında olsun, ister ortasında olsun ne olursa olsun summatiftir.