Etiket arşivi: Öğretim

Eğitim ve Rehberlik

Eğitim anlayışı ikiye ayrılmaktadır.

 • Geleneksel Eğitim Anlayışı
 • Çağdaş Eğitim Anlayışı
Geleneksel Eğitim AnlayışıÇağdaş Eğitim Anlayışı
 • Öğretmen ve program merkezlidir.
 • Öğretmeni aktif, öğrenciyi pasif kılan bir anlayıştır.
 • Öğretimi ön plana çıkarmaktadır.
 • Öğrenciyi yalnızca bilişsel yönden geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Bireysel farklılıkları dikkate almamaktadır.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğretmenin ve öğrencinin aktif kılındığı bir anlayıştır.
 • Öğrenci Kişilik Hizmetlerine de yer vermektedir.
 • Öğrenciyi bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Bireysel farklılıkları dikkate almaktadır.
Öğretim ve Yönetim üzerine inşa edilmiştir.Öğretim, Yönetim ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri üzerine inşa edilmiştir.

Çağdaş Eğitim Anlayışının Eğitim İşlevleri ikiye ayrılmaktadır.

 • Bireyselleştirme(Kendine Yeter İnsan)
 • Toplumsallaştırma(Toplum İçin İnsan)
Bireyselleştirme(Kendine Yeter İnsan)Toplumsallaştırma(Toplum İçin İnsan)
Başkalarına bağımlı olmayan, özerk, kendi ayaklarının üzerinde durabilen, yaşamının sorumluluğunu üstlenmiş bireyler yetiştirmek.İçinde yaşadığı topluma uyum sağlamış, toplumu ileriye götürmeye çalışan, topluma yararlı eylemlerde bulunan bireyler yetiştirmek.
Bireyi kendisi için yetiştirmektir.Bireyi toplum için yetiştirmektir.
Çağdaş Eğitim Ögeleri
ÖğretimÖğrenci Kişilik HizmetleriYönetim
Öğrencilere belirli bir alanda bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlayan, planlı ve programlı faaliyetlerin bütünüdür.Öğrencilerin gelişimini her yönü ile destekleyen, öğrenci çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı, öğretim etkinlikleri dışında yer alan hizmetler grubudur.Öğretim hizmetlerinin ve öğrenci kişilik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesinden sorumlu yönetimsel hizmetlerin bütünüdür.
Gelenek Eğitim Anlayışında da vardır.Hizmetler Grubudur.

Geleneksel Eğitim Anlayışında yoktur.Bu yüzden Çağdaş Eğitim Anlayışını, Geleneksel Eğitim Anlayışından ayıran en belirgin fark Öğrenci Kişilik Hizmetleridir.

Gelenek Eğitim Anlayışında da vardır.

 

Eğitim, Formal Eğitim, İnformal Eğitim, Öğretim, Öğretme ve Öğrenme

Bu dersimizde program geliştirme dersine giriş yapacağız.Haliyle her derste yapacağımız gibi program geliştirme dersininde temel kavramlarını açıklığa kavuşturduktan sonra yavaşça konunun teferruatlı alt konularına giriş yapacağız.
Okumaya devam et