Sokrat Semineri

Öğrenciler düzeylerinin üzerindeki yazılı bir metni inceler ve tartışırlar.

Anlaşılması zor, üst düzey akademik bir konunun bir metin üzerinden tartışılmasını içerir.

  • Analiz düzeyinde davranış kazandırılır.
  • Değerlendirme hem süreç hem ürüne dönüktür.
  • Kararlar bağlayıcıdır.

Metinler; hak, adalet, insanlık, eşitlik metafiziksel olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir