Bilim Tarihi

 • Thales
  • Millet Okulu‘nun ilk temsilcisidir.
 • Anaksimandros
  • Millet Okulu’nun temsilcisidir.
 • Anaksimenes
  • Millet Okulu’nun temsilcisidir.
 • Demokritos
  • Materyalist doğa bilimlerinin ilk temellerini atmıştır.
 • Strabon
  • Coğrafyacıdır.
  • Coğrafya adında eserleri vardır.
 • Ptolemaios
  • Coğrafyacıdır.
  • Coğrafya adında eseri vardır.
 • Hippocrates(Hipokrat)
  • Tıbbın babasıdır.
  • Hastalığın insanın içindeki sıvıların dengesizliğinden kaynaklandığını savunmuştur.
  • Kendisinin en ünlü kitabı Kutsal Hastalık‘tır.
  • Birde Corpus Hippocraticum yani Hipokrat Yazıları veya Hipokrat’ın Toplu Yapıtları adlı eseri vardır.
  • Tıbbın ilk kuralı olan “Önce zarar verme” ilkesini söylemiştir.
 • Galenos
  • Anatomi ve fizyoloji alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan ve Küçük Kan Dolaşımını bulan bilim insanıdır.
  • Ama yanlış bulmuştur.
  • İbn Nefis hatayı yıllar sonra düzeltecektir.

   Küçük Kan Dolaşımını bulan Türk İslam bilgini derse İbn Nefis diyeceğiz.

 • Fergani
  • Astronomdur.
  • Astronominin Esasları adlı eseriyle ünlenmiştir.
  • İtalyan şair Dante “İlahi Komedya” adlı yapıtında orta çağdaki bilimsel gelişmeleri anlatırken Ferhani’den ve eserlerinden bahsediyor.
 • Cabir İbn Hayyan
  • Modern kimyanın kurucusudur.
  • Kükürt – Civa kuramını bulmuştur.
  • Yapay altın üretmiştir.
  • İlk Hassas Teraziyi kullanandır.
  • Nitrik ve Sülfirik gibi mineral asitleri keşfetmiştir.
 • Zekeriya El-Razi
  • Cabir İbn Hayyan’dan sonra İslam dünyasının tanıdığı en büyük simyacıdır.
  • Bağdat ve Rey’de doktorluk yapıyor.
  • Kendisi Çiçek Aşısı ve Kızamık Aşısının farkını bulmuştur.
  • El Havi Ansiklopedisi(Kitab El-Havi Fi El Tıp) isimli eseri vardır.
 • Halid Bin Yezid
  • Kimyacıdır.
 • Cafer Sadık
  • Kimyacıdır.
 • Musa Kardeşler(Beni Musa)
  • Basınçlı hava ile çalışan mekanik sistemleri inceledi.
  • Kitabül Hiyel isminde kitap yazdılar.
  • Bu eserin yazma nüshaları günümüzde 3. Ahmet Kütüphanesi(Topkapı Sarayı) ile Vatikan ve Goethe müzesindedir.
  • Rügarda Sönmeyen Lambayı yaptı.
 • Cezeri
  • Artuklular devrinde yaşamıştır.
  • Sibernetik ve Otomasyonun dahisi kabul edilir.
 • İbn-i Sina
  • Doktor, filozof, bilgin, fizikçi ve sanatkar.
  • Kendisinin bulduğu “Kasri Meyil” kavramını batı “Hız Eğilimi” olarak çevirmiştir.
 • Cahiz
  • Biyolog ve tıpçı.
  • Kitab el Hayavan eseri vardır.
 • İbn Nefis
  • Galenos’un kalbin içinden geçen bir delik sayesinde sağdan sola kan geçiyor tespitini düzeltmiştir.
 • İbn Baytar
  • Endülüste yaşamış botanikçidir.
  • Basit ilaçlar yapmıştır.
 • Zehravi
  • Cerrah
  • Hayvanları canlı olarak ameliyat etmiştir.
  • Tasrif adlı eseri latinceye çevrilmiştir.
 • Battani
  • Zici Sebi isimli eseri vardır.
  • Kopernik’in ünlü eseri De Revolutionibus(Gök Kürelerinin Harekatı)‘de Battani adı defalarca zikredilmiştir.
 • Beyruni
  • Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır.
 • İbn El Heysem
  • En ünlü optikçidir.
  • Kitap El MenazırGeorge Sarton = Bütün zamanların en büyük optik bilimcisi İbn El Heysem demiştir.
 • Kemaleddin-i El Farisi
  • Optikçidir.
  • Gökkuşağının oluşumunu doğru açıklayan ilk bilim insanıdır.
  • Tenkih El Menazır
 • Harezmi
  • Matematik, astronomi üzerine çalışmıştır.
  • El Cebr ve’l Mukabele adlı eseriyle tanınmıştır.
 • Hazini
  • İslam dünyasında denge üzerine çalıştı.
  • Archimedes’in inşa ettiği su terazileri üzerine yoğunlaştı.
  • Büyük Selçuklu Sultan Sancar döneminde yaşamıştır.
  • Kitap Mizan Ül Hikme(Bilgelik Ölçüsü) adlı eserinde su terazisini bir ölçü aracı olarak kullanmıştır.
 • Ömer Hayyam
  • Celali Takvimi
  • Risale El Cebr isimli bir kitabı vardır.
 • Marco Polo
  • Seyyahtır.
  • Avrupa’da başladığı seyahati, Çin’de bulunan Kubilay hanlığında sona erdi.
  • Gördüklerini “İl Milione” yani Yolculuk adlı kitabında topladı.
 • İbn Battuta
  • Seyyahtır.
  • Osmanlı devletinin kuruluş dönemine denk geliyor.
  • Anadoluda’ki ahilikten bahsediyor.
  • Orhan Bey hakkında bilgi veriyor.
 • Roger Bacon
  • Doğa felsefecisidir.
  • Deneyin kesin bilgiye ulaşmada bir araç olduğunu söyler.
  • Olağanüstü Bilgin anlamında Doctor Mirabilis denilmiştir.
 • Gutenberg
  • Modern matbaanın kurucusudur.
 • Leonardo Da Vinci
  • 2. Beyazıt’a Haliç üzerine bir köprü yapmayı tasarladığını söyledi.
  • Ancak kabul edilmedi.
 • Kristof Kolomb
  • Amerika kıtasına ilk ulaşandır.
 • Bartolomeu Draw(Bartelmi Diaz)
  • Ümit Burnu‘nu buldu.
 • Galileo
  • İlk termometreyi buldu.
 • Fahrenheit
  • Kendi adıyla termometre yapmış ve civayı kullanmıştır.
 • Mikolaj Kopernik
  • Güneş merkezli kuramı açıkladı.
 • Denis Papin
  • İlk Buhar Makinesini yapan adamdır.
  • İlk Düdüklü Tencereyi bulan adamdır.
 • Nasirüddin-i Tusi
  • Astronomdur.
  • Meraga Gözlem Evini kurdurmuştur.
 • Uluğ Bey
  • Astronom ve matematikçidir.
  • Timur devletinde yetişmiştir.
  • Semerkant Gözlem Evini kurdurtmuştur.
 • Ali Kuşçu
  • Astronom Risalesi” adlı bir eseri vardır.
  • Bu eseri “Fethiye” adıyla Otlukbeli Zaferi’ne istinaden Fatih Sultan Mehmet Han’a sunmuştur.
 • Sabuncuoğlu Şerafettin
  • Cerrahtır.
  • Kitabül Cerrahiyetü’l Haniye adlı eseri vardır.
 • Piri Reis
  • Çizdiği ilk dünya haritasını Yavuz Suntan Selim’e sunmuştur.
 • Takiyüddin Mehmet
  • İstanbul Rasathanesi
  • İlk otomatik makineler üzerine kitap yazan ilk kişidir.
 • Katip Çelebi
  • Bibliyograf
  • Avrupalılar Hacı Halife veya Hacı Kalfa derler.
  • Eserleri Cihannüma ve Keşfel Zünun‘dur.
 • Mustafa Behçet Efendi
  • 2. Mahmut zamanında yetişmiştir.
  • Tıbbiye-i Şahane‘nin kurulmasında etkili olmuştur.
  • Çiçek Risalesi en önemli eseridir.
 • Toriçelli
  • Civalı Barometreyi bulan adamdır.
 • Christian Huygens
  • İlk içten yanmalı motoru şey etmiş.
 • Carl Friedrich Gauss
  • Matematiğin Prensi
 • James Cook
  • Avusturalya kıtasını bulan kişidir.
 • Alessandro Volta
  • İlk elektrikli pili icat eden.
 • Montgolfier Kardeşler
  • İlk balonla uçuşu gerçekleştirmişlerdir.
 • Richard Trevit Chile
  • İlk buharlı otomobili yapmıştır.
 • Samuel Morse
  • Telgrafın mucididir.
  • Mors Alfabesini şey etmiştir.
 • Alexander Graham Bell
  • Telefonu icat etti.
 • Carl Friedrich Benz
  • Benzinle çalışan ilk otomobili icat etti.
  • Motorwagen‘i üretmiştir.
 • Mehmet Fatih Gökmen
  • Astronom

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir